Galerie města Plzně o.p.s., Plzeň (galerie a muzea)

Dominikánská 2, Plzeň 30100, Česká republika Nezisková
www.galerie-plzen.cz info@galerie-plzen.cz +420378035310

Galerie města Plzně ve své dramaturgii koncepčně vychází z aktuálních potřeb mapování nedávné historie i současnosti nejrůznějších oblastí vizuálního umění. Kromě tradičních oblastí volného umění (malířství, sochařství, grafika atd.) jsou zařazovány výstavy scénografie (Marek Zákostelecký, Petr Matásek), videoartu (britský projekt Black Box Recorder), performance (Festival Anymous) atd. Mladé české umění reprezentovaly výstavy Stalo se jedné noci nebo ženský projekt Iluminace. GmP nabízí bohaté spektrum současného umění, přitom hlavním kritériem výběru je vysoká kvalita.

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Katalogy a publikace Galerie města Plzně o.p.s., Plzeň

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko