Mikoláš Axmann: LAZAŘI

Výtvarné umění 29.9.2016 - 6.11.2016 • Dominikánská 2, Plzeň, Česká republika

Sled místností Galerie města Plzně proměňuje v říjnu a listopadu 2016 výstava Mikoláše Axmana v jeden uzavřený, kontinuální prostor.

Ač se autor zapsal do povědomí jako nepřehlédnutelný grafik, který pracuje systematicky s kamenotiskem, je nadán monumentální malířskou imaginací a schopností velkého malířského gesta. Velkoformátové gestické, černobílé kresby štětcem na papíře zcela pokrývají stěny galerie a prostor jen sporadicky na několika místech oživují barevné litografie. Ústředním bodem expozice, jak myšlenkově, tak výtvarně, je místo, ovládané dvěma protilehlými monumentálními kresbami, dramatickými figurami. Lazaři, lidé dneška. Jako by se autor ptal, jestli i nám bude zázračně pomoženo. Možná jistou naději naznačuje závěrečná kresba na čelní stěně. Plzeňská expozice Mikoláše Axmana může ve stísněnosti uzavřeného prostoru ne neprávem vzbudit vzpomínku na pravěkou Altamiru, stejně jako myšlenky na biblické texty. Divák však jistě postřehne přítomný zlehčující tón, který chce znejistit každý striktní úsudek.
Ivan Neumann

Další události

Užitné umění

THIS IS US! NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ ATELI …

22.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Studenti a kolektiv Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s Galerií Glassimo představují originální koncept výstavy T …

Detail
Výtvarné umění

Renáta Fučíková: Na scénu!

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie HOLLAR

Výstava, jejímž jádrem je autorčina tvorba posledního desetiletí, představuje ilustrace zaloené na dvou odlišných technikách. 

Detail
Výtvarné umění

Alena Anderlová – Proměna

1.2.2024 - 3.3.2024
Plzeň · Galerie města Plzně o.p.s.

Výstava Aleny Anderlové v galerii Plzeň

Detail
Výtvarné umění

Jaroslav Hovadík - Objekty 1963 – 2003

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie U Betlémské kaple

Současnou výstavu Jaroslava Hovadíka v Galerii U Betlémské kaple tvoří výběr zaměřený na objekty a plastiky. 

Detail
Sochy

STOpy Pravoslava Rady

25.1.2024 - 3.3.2024
Praha · Novoměstská radnice Praha

Výstava STOpy Pravoslava Rady představí veřejnosti figurální keramickou plastiku autora.

Detail