O projektu

Cílem projektu iUmeni.cz je systematické shromažďování informací o umělecké tvorbě z oblasti malířství, sochařství, užitého umění, fotografie, nábytkářství, architektury či módního návrhářství a vytvoření tak informačního portálu o pestrosti a kvalitách českého umění. Na jednom místě tak jsou koncentrovány aktuální informace a nabídka umělců, galerií, aukčních síní, uměleckých škol, institucí, nakladatelů formou záznamů, článků, recenzí, upoutávek a pozvánek na vernisáže nebo výstavy v kalendáři akcí atd.

Vzniká unikátní prostor pro současně tvořící umělce, kteří budou moci aktivně prostřednictvím portálu nabízet svá díla k prezentaci nebo prodeji širokému okruhu zájemců z řad sběratelů, odborníků čí milovníků umění.

Součástí projektu je on-line prodej knih o umění. Průběžně rozšiřujeme nabídku publikací a periodik českých či zahraničních nakladatelů. Jako vítané obohacení se jeví zpřístupnění nabídky publikací, monografií či katalogů jednotlivých galerií či škol.

Do budoucna si portál klade mimo jiné za cíl i propojení se zahraničními institucemi a zpracování projektu ve vícero jazykových mutacích.

Slovo autorky Jany Chládkové

Jana Chládková

Myšlenka vytvoření portálu o umění vznikla před 15 lety v době, kdy jsem končila svou sedmiletou činnost v soukromé galerii v Brně a moje profesní kariéra se začala ubírat jiným směrem. Z práce v oblasti umění se stal „pouze“ krásný koníček a občasné aktivity pro úzký okruh malířů, kterým jsem měla možnost díky již dříve vytvořeným internetovým prezentacím portfolia jejich díla, možnost několik děl prodat do soukromých sbírek.

Posléze mne průběžné kontakty se skupinou umělců, dlouholeté působení v galerii i studium na Rudolfinské akademii přiměly oživit staré myšlenky, využít získané vědomosti a zkušenosti a začít je postupně realizovat.

Pevně doufám, že bude tento projekt sloužit všem skupinám, pro které je určen a přinese jim zejména zvýšený zájem o jejich tvorbu. Současně je cílem tyto aktivity přiblížit i těm, kteří neměli dosud možnost se o pestrosti a přístupnosti této umělecké oblasti přesvědčit.

Vítejte na portálu iUmeni.cz!

Pro nakladatele

Rádi zařadíme do prodeje publikace s uměleckou tématikou Vašeho nakladatelství, vice info na
tel. +420 725 593 955, či info@iumeni.cz

Knižní novinka

Analogon 93 / Práce, Lenost & Svátek

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder