O projektu

Cílem projektu iUmeni.cz je systematické shromažďování informací o umělecké tvorbě z oblasti malířství, sochařství, užitého umění, fotografie, nábytkářství, architektury či módního návrhářství a vytvoření tak informačního portálu o pestrosti a kvalitách českého umění. Na jednom místě tak jsou koncentrovány aktuální informace a nabídka umělců, galerií, aukčních síní, uměleckých škol, institucí, nakladatelů formou záznamů, článků, recenzí, upoutávek a pozvánek na vernisáže nebo výstavy v kalendáři akcí atd.

Vzniká unikátní prostor pro současně tvořící umělce, kteří budou moci aktivně prostřednictvím portálu nabízet svá díla k prezentaci nebo prodeji širokému okruhu zájemců z řad sběratelů, odborníků čí milovníků umění.

Součástí projektu je on-line prodej knih o umění. Průběžně rozšiřujeme nabídku publikací a periodik českých či zahraničních nakladatelů. Jako vítané obohacení se jeví zpřístupnění nabídky publikací, monografií či katalogů jednotlivých galerií či škol.

Do budoucna si portál klade mimo jiné za cíl i propojení se zahraničními institucemi a zpracování projektu ve vícero jazykových mutacích.

Slovo autorky Jany Chládkové

Jana Chládková

Myšlenka vytvoření portálu o umění vznikla už v době, kdy jsem končila svou sedmiletou činnost v soukromé galerii v Brně v roce 2005a a moje profesní kariéra se začala ubírat jiným směrem. Z práce v oblasti umění se stal „pouze“ krásný koníček a občasné aktivity pro úzký okruh malířů, kterým jsem měla možnost občas několik děl prodat do soukromých sbírek.

Posléze mne průběžné kontakty se skupinou umělců, dlouholeté působení v galerii i studium na Rudolfinské akademii přiměly oživit staré myšlenky, využít získané vědomosti a zkušenosti a začít je postupně realizovat.

Pevně doufám, že bude tento projekt sloužit všem skupinám, pro které je určen a přinese zejména zvýšený zájem o umění a tvorbu současných umělců. Současně je cílem tyto aktivity přiblížit i těm, kteří neměli dosud možnost se o pestrosti a přístupnosti této umělecké oblasti přesvědčit.

Vítejte na portálu iUmeni.cz!

Pro nakladatele

Rádi zařadíme do prodeje publikace s uměleckou tématikou Vašeho nakladatelství, vice info na
tel. +420 725 593 955, či info@iumeni.cz

Knižní novinka

Svatební košile - Kresby k básni K. J. Erbena

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder