Michal Gabriel ve vaně, Archanděl Gabriel, a jiné příběhy

Sochy 20.9.2018 - 11.11.2018 • Dominikánská 2, Plzeň, Česká republika

Sochař Michal Gabriel (nar. 25. února1960 v Praze) se dlouhodobě zabývá několika tématy, které se dotýkají situace současného sochařství.

Prvním je zkoumání možností aktuální figurální plastiky, s vědomím její historické kontinuity, a také s přesvědčením, že lze na tomto poli objevovat stále ještě nová a překvapivá řešení. V tradici zakotvená plastika má výrazné narativní schopnosti, které v interakci mezi sebou a také v kontextu vnímání diváka otevírá množství příběhových rovin. Druhým výrazným zájmovým polem Michala Gabriela je pak povrch jím vytvářených artefaktů, což má své souvislosti mimo jiné s fraktálovým myšlením a s estetickými nároky na vnímání plastik. Povrch plastiky je něco, co už od starého Egypta rozehrává hru mezi skutečností a jejím abstrahováním. Vizuální zkušenost diváka je tak vystavena šálení smyslů a nutnosti domýšlení reality. Plzeňská výstava je zaměřena na figurální, zvířecí či biologické motivy, jak se objevují v Gabrielově tvorbě od druhé poloviny 80. let až do současnosti. V jistém retrospektivním záběru tak představuje umělce, který se na české scéně objevil se silnou vlnou postmoderních tvůrců. Byl členem skupiny Tvrdohlaví, založené roku 1987. Žije v Praze, Trutnově a v Brně, kde je od roku 1998 šéfem ateliéru figurálního sochařství. Má čtyři děti.

Michal Gabriel ve vaně, Archanděl Gabriel, a jiné příběhy


Další události

Výtvarné umění

Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche

27.4.2024 - 13.6.2024
Hradec Králové · Galerie moderního umění v Hradci Králové

Sběratelství výtvarného umění je jednou z činností, jíž moderní člověk může realizovat sám sebe. . Výstava představí celoživotní dílo Karla Tutsche (1 …

Detail
Výtvarné umění

KEES VISSER

3.5.2024 - 14.6.2024
Mikulov · Galerie Závodný

Výstava Keese Vissera v Galerii Závodný v Mikulově je vystavěna na jednoduchém konceptu: umožnit návštěvníkům zážitek z čistého a minimalistického pro …

Detail
Výtvarné umění

Výstava na zámku Belcredi

15.6.2024
Brno · Ateliér Studánka

Jednodenní happening – Velkolepá výstava představí díla všech, kteří Ateliér Studánka navštěvují. Zahájení na nádvoří zámku v 15 hodin.

Detail
Výtvarné umění

CRASHTEST 13: REALITY CHECK

10.5.2024 - 15.6.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava vzniká pod záštitou kurátorského semináře CRASHTEST na ÚDKU KTF Univerzity Karlovy ve spolupráci s galerií Jilská 14.

Detail
Výtvarné umění

Jiří Slíva – Franz Kafka v grafice

6.5.2024 - 15.6.2024
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Kafku mě baví číst stále znovu. Říkám ‘baví’, a přitom si uvědomuji výrok Milana Kundery, že Kafka pro nás netrpěl, Kafka se pro nás bavil…

Detail