Kateřina Slípková, Jan Samec a Milan Maur

26.01.2017 - 26.03.2017Výtvarné umění

Kateřina Slípková, Jan Samec a Milan Maur - Galerie města Plzně

KATEŘINA SLÍPKOVÁ
Autorka se na počátku tvé tvorby zabývala volnou keramickou plastikou, od 90. let se zaměřuje výhradně na malbu. Inklinuje k čisté přehledné formě, s využitím plošné malby ve zjednodušeném tvaru, kde se často ocitá až na hranici abstraktní formy. Ve své tvorbě se věnuje cyklům, ve kterých mají významnou úlohu zoomorfní náměty. Zvíře je jakýmsi zjednodušeným symbolem bez jakéhokoliv náznaku různosti. Dalším důležitým znakem její práce je časté využití opakujících se motivů. Celý děj se pak odehrává v poli vymezeném přesným tvarem čtverce, často s využitím několika obrazových plánů nad sebou v charakteristické jemné pastelové barevnosti. V posledním období její tvorby převládají šedomodré odstíny, které jsou někdy rozrušeny výrazným barevným akcentem. Neméně důležitou součástí děl jsou také jejich názvy jasně popisné, často s prvky jemného intelektuálního humoru.

JAN SAMEC
Na výstavě jsou představena díla z posledních tří let, ve kterých se na rozdíl od předchozí tvorby objevují geometrické prvky, které autor staví do kontrastu s promalovanou gestickou malbou, což je výrazným posunem v dosavadní autorově tvorbě, kde pravidelné tvary a linie tvořili pouze významově druhotný až okrajový prvek. Častým inspiračním zdrojem autorovy tvorby nadále zůstává příroda, krajina a jeho prožitek z nich. Autor pracuje s různými velikostmi formátů, využívá opakování motivů, asambláže. Při tvorbě na roli plátna, není limitován formátem obrazu, malba je pak volným pokračováním, řazením jednotlivých prvků a výsledek můžeme vnímat jen jako náhodný výřez z možných volně pokračujících principů a kombinací.

MILAN MAUR
Tvorba Milana Maura má od 80. let konceptuální charakter a je úzce spjata s přírodou. V celé jeho tvorbě se promítá snaha o posouvání jeho vlastního myšlení. Cest a způsobů, jak toho docílit, je mnoho. Na výstavě budou představeny tři Cesty za sluncem: V roce 1989 jsem šel poprvé za sluncem. Tuto akci s názvem Cesta za sluncem jsem zakreslil do mapy. V roce 2007 jsem šel za sluncem podruhé, fotil terén přes sebou směrem ke slunci. Z této cesty vznikl 15 dílný cyklus digitálních fotografií. V roce 2016 jsem šel za sluncem potřetí. Cestou jsem fotografoval, opakovaně za chůze kreslil slunce, maloval, psal za chůze poznámky, natáčel videozáznam slunce a terénu před sebou, sbíral nalezené předměty, pořídil akustický záznam kroků a graf tohoto záznamu, zaznamenal histogramy fotografií. Na výstavě budou tyto Cesty za sluncem, mezi kterými je časový odstup dvaceti šesti let vystaveny tak, aby se sčítaly, doplňovaly.16.09.2022 - 13.11.2022Lukáš Dostálek | Jan Rouha – Když a nebo
16.09.2022 - 13.11.2022Jan Stolín – Depozice
02.02.2022 - 27.03.2022Monika Immrová
17.09.2021 - 14.11.2021Václav Stratil – Není citu, není touhy, kolem krouží jenom mouchy
17.06.2021 - 29.08.2021Peter Demek ̶  Status / Stretch
17.06.2021 - 29.08.2021Michal Škoda - Prostory nevyslovitelnosti
17.09.2020 - 15.11.2020Estetické úvahy ve volných chvílích
18.06.2020 - 06.09.2020Petr Skala – Cesta časem
18.06.2020 - 06.09.2020Václav Malina  - Útěky a návraty
07.02.2020 - 29.03.2020Václav Sika - Od ornamentu k realitě
05.12.2019 - 26.01.2020Šárka Trčková - Tajemství kruhu
26.09.2019 - 24.11.2019Jan Dostál - Collector´s choice
26.09.2019 - 24.11.2019Tomáš Císařovský - Každý den odvahu
18.04.2019 - 23.06.20192 + 1 Marie Blabolilová / Hana Puchová / Kamila Zemková
14.02.2019 - 07.04.2019Jiné hlasy Jiné pokoje
22.11.2018 - 03.02.2019Richard Stipl / Propast zírá zpět
22.11.2018 - 03.02.2019BEZ OBAV. PAPÍR HOŘÍ!
01.11.2018 - 30.11.2018Umění národního symbolu
20.09.2018 - 11.11.2018Michal Gabriel ve vaně, Archanděl Gabriel, a jiné příběhy
28.06.2018 - 26.08.2018L’ÉTÉ INDIEN / INDIÁNSKÉ LÉTO
15.06.2018 - 26.08.2018Na dosah 3 – současné umění z Lince
05.04.2018 - 03.06.2018Mladí a svěží
25.01.2018 - 25.03.2018Pavel Štýbr: Světlo na příděl
01.12.2017 - 14.01.2018Na dosah 2 / Greifbar nah 2
07.09.2017 - 19.11.2017Karel Malich: ….prostě se to děje
06.04.2017 - 04.06.2017Jan Wolfchen Vlček / TIME TRAVEL HISTORICAL
26.01.2017 - 26.03.2017Kateřina Slípková, Jan Samec a Milan Maur
25.11.2016 - 15.01.2017Život je bolestný a přináší zklamání: Lovecraft
29.09.2016 - 06.11.2016Mikoláš Axmann: LAZAŘI
24.06.2016 - 06.09.2016Milan Knížák: Zanechme svět zvířatům
15.04.2016 - 12.06.2016Na dosah | Současné umění z Drážďan
04.02.2016 - 03.04.2016Předtím, teď, potom
03.12.2015 - 10.01.2016ESPRIT PORCELAINE: Table animeé Le Festin
03.12.2015 - 10.01.2016Et + si affinité
03.12.2015 - 10.01.201620 let Artotéky města Plzně (1996-2016)
15.10.2015 - 29.11.2015Jiný pohled – Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň
20.08.2015 - 08.10.2015Petr Nikl – Časosběry
22.05.2015 - 06.08.2015Ladislav Sutnar: Venuše
20.11.2014 - 30.12.2014Jiří Patera / Dotknout se povahy světa
08.10.2014 - 16.11.20149. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014
21.08.2014 - 01.10.2014Benedikt Tolar: Na plech
21.08.2014 - 01.10.2014Peter Angermann: Zurück zur Kunst / Zpátky k umění
12.06.2014 - 14.08.2014Jiří David: Pachy se překrývají, ale nemizí
14.07.2014 - 18.07.2014Výtvarný příměstský tábor 2014
01.05.2014 - 05.06.2014Martin Zet: Svátek práce
03.03.2014 - 24.04.2014Na počátku bylo ticho
14.11.2013 - 30.01.2014Fantastický realismus 1960 – 1966
14.11.2013 - 30.01.2014Fantastický realismus 1960 – 1966

Kateřina Slípková, Jan Samec a Milan Maur - www.iUmeni.cz (26.01.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Zorka Ságlová

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder