Pavel Štýbr: Světlo na příděl

Výtvarné umění 25.1.2018 - 25.3.2018 • Dominikánská 2, Plzeň, Česká republika

Pavel Štýbr se nejvíce a nejsvobodněji vyjadřuje malbou, která je ve své podstatě rozšířenou podobou abstrakce a má poeticko-filozofickou povahu. Tato výstava představuje Pavla Štýbra nejen jako kraji

Jeho výtvarný jazyk vychází z principů abstraktní malby a poohlíží se směrem k jejím konstruktivistickým, minimalistickým, konceptuálním i postmoderním polohám. Všechny malířské cykly, aktuální i ty starší, jsou svědectvím jeho výprav do krajin čistých forem, do harmonicky uspořádaného světa nebo přesněji stopami jeho úprku od balastu a nepořádku. Obrazy vznikají uvážlivě mechanizovanou metodou (dripping), kde nenacházíme žádnou gestičnost nebo rukopis. Jsou ze své podstaty modely absolutních děl bez tvůrce i výzvou k hledání obyčejných výtvarných pravidel. Plocha těchto obrazů je přísně organizována do rytmizovaných vzorů a struktur. Stavebními prvky tu jsou nejen bod, linie, plocha a barva, ale i chyby a odchylky, tedy jakási živost rodící se jakoby mimoděk bez vůle autora.

Pavel Štýbr: Světlo na příděl


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail