Pavel Štýbr: Světlo na příděl

Výtvarné umění 25.1.2018 - 25.3.2018 • Dominikánská 2, Plzeň, Česká republika

Pavel Štýbr se nejvíce a nejsvobodněji vyjadřuje malbou, která je ve své podstatě rozšířenou podobou abstrakce a má poeticko-filozofickou povahu. Tato výstava představuje Pavla Štýbra nejen jako kraji

Jeho výtvarný jazyk vychází z principů abstraktní malby a poohlíží se směrem k jejím konstruktivistickým, minimalistickým, konceptuálním i postmoderním polohám. Všechny malířské cykly, aktuální i ty starší, jsou svědectvím jeho výprav do krajin čistých forem, do harmonicky uspořádaného světa nebo přesněji stopami jeho úprku od balastu a nepořádku. Obrazy vznikají uvážlivě mechanizovanou metodou (dripping), kde nenacházíme žádnou gestičnost nebo rukopis. Jsou ze své podstaty modely absolutních děl bez tvůrce i výzvou k hledání obyčejných výtvarných pravidel. Plocha těchto obrazů je přísně organizována do rytmizovaných vzorů a struktur. Stavebními prvky tu jsou nejen bod, linie, plocha a barva, ale i chyby a odchylky, tedy jakási živost rodící se jakoby mimoděk bez vůle autora.

Pavel Štýbr: Světlo na příděl


Další události

Výtvarné umění

Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche

27.4.2024 - 13.6.2024
Hradec Králové · Galerie moderního umění v Hradci Králové

Sběratelství výtvarného umění je jednou z činností, jíž moderní člověk může realizovat sám sebe. . Výstava představí celoživotní dílo Karla Tutsche (1 …

Detail
Výtvarné umění

KEES VISSER

3.5.2024 - 14.6.2024
Mikulov · Galerie Závodný

Výstava Keese Vissera v Galerii Závodný v Mikulově je vystavěna na jednoduchém konceptu: umožnit návštěvníkům zážitek z čistého a minimalistického pro …

Detail
Výtvarné umění

Výstava na zámku Belcredi

15.6.2024
Brno · Ateliér Studánka

Jednodenní happening – Velkolepá výstava představí díla všech, kteří Ateliér Studánka navštěvují. Zahájení na nádvoří zámku v 15 hodin.

Detail
Výtvarné umění

CRASHTEST 13: REALITY CHECK

10.5.2024 - 15.6.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava vzniká pod záštitou kurátorského semináře CRASHTEST na ÚDKU KTF Univerzity Karlovy ve spolupráci s galerií Jilská 14.

Detail
Výtvarné umění

Jiří Slíva – Franz Kafka v grafice

6.5.2024 - 15.6.2024
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Kafku mě baví číst stále znovu. Říkám ‘baví’, a přitom si uvědomuji výrok Milana Kundery, že Kafka pro nás netrpěl, Kafka se pro nás bavil…

Detail