Petr Skala – Cesta časem

Výtvarné umění 18.6.2020 - 6.9.2020 • Dominikánská 2, Plzeň, Česká republika

Experimentální tvorba z let 1965 – 2019

Petr Skala (1947, Písek) patří k průkopníkům experimentálního filmu, který jej jako jeden z prvních v českém prostředí v 60. letech minulého století propojil s tradičními výtvarnými technikami. Použitím kresby, proškrábáváním media nebo jeho propalováním se Skala přiblížil například abstraktnímu expresionionismu a informelu, o nichž je stále uvažováno především v souvislosti s klasickými malířskými nebo sochařskými postupy. Zatímco oba styly vždy počítaly s určitým prvkem náhody, vznikala Skalova abstraktní i figurální díla na základě předem daného scénáře-partitury. V tomto směru má autor také blízko ke konceptuálnímu umění, např. Johnu Cageovi a jeho audiovuzuálním experimentům. Samotného umělce nicméně zajímaly možnosti media a jeho působení na diváka, kdy je pro něj důležité to co se děje mezi obrazy. Skala dlouhou dobu nebyl znám širší veřejnosti, protože vznik většiny jeho “privátní” tvorby byl veden potřebou vyjádření osobní svobody. Jak sám jednou poznamenal, jeho vlastní experimenty byly vzpourou proti jakékoliv kultuře masmédií. Proto ji nebylo možné před rokem 1989 promítat a tak dostat do širšího povědomí. Zásadního docenění se mu dostalo v roce 2006, když si jeho práce všiml přední světový teoretik Paolo Cherchi Usai. Ten uznal Skalovo prvenství v souvislosti s některými použitými přístupy i na zahraniční výtvarné scéně a jednoznačně jej zařadil vedle slavných Stana Brackhage, Len Lye a Harry Smithe. Výstava v Galerii města Plzně je koncipována jako průřez tvorbou tématizující různé polohy Skalova díla. Návštěvník může mezi čtyřiceti snímky spatřit například legendární Jen smrt, v níž se vpíjí do mikrokosmu duševních stavů lidského jedince, kdy člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám, až po aktuální práce, v nichž balancuje na tenké hranici skutečnosti a snu.

Další události

Výtvarné umění

Martin Eder – The Fountain of Youth

3.11.2023 - 8.12.2023
Praha · DSC Gallery

Martin Eder se řadí mezi nejvýraznější německé umělce své generace. Pro prostory pražské DSC Gallery připravil samostatnou výstavu s názvem The Founta …

Detail
Výtvarné umění

Autopsie / Luboš Plný

25.10.2023 - 8.12.2023
Brno · Galerie Pitevna

Výstava Luboše Plného v Galerii Pitevna v Brně. Křest knihy Rozhovory s Lubošem Plným

Detail
Výtvarné umění

Der Pirnaer Kunstmarkt

9.12.2023 - 10.12.2023
Litomyšl · Iščuk Sergej

Sergej Iščuk se zůčastní prodejní výstavy umění v německé Pirně (nedaleko Drážďan).

Detail
Fotografie

Jiří Nováček: Verloren

26.10.2023 - 10.12.2023
JIhlava · Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Autorská výstava „Verloren“ Jiřího Nováčka objevuje svými záběry v „rozhodujících okamžicích“ především obyvatele starého kontinentu jako protagonisty …

Detail
Fotografie

Jaroslav Kučera: Lidé, které jsem potkal

14.9.2023 - 10.12.2023
Mělník · Galerie Ve Věži

Výstava je výběrem z dosavadního díla Jaroslava Kučery od počátku 70. let minulého století, vedeným napříč autorovými tematickými cykly.

Detail