2 + 1 Marie Blabolilová / Hana Puchová / Kamila Zemková

Výtvarné umění 18.4.2019 - 23.6.2019 • Dominikánská 2, Plzeň, Česká republika

Název výstavy „2+1“ odráží jak její genezi, tak i téma.

Původním záměrem bylo společně představit Marii Blabolilovou (nar. 1948) a Hanu Puchovou (nar. 1966), které sice patří ke zcela odlišným uměleckým generacím, ale zároveň mají mnoho společného. Obě byly ještě donedávna vnímány jako zajímavé a originální malířky, které však stojí poněkud stranou hlavního proudu umění. Tato pozice se začala měnit až v poslední době, kdy svou tvorbu představily na velkých monografických výstavách a jejich práce byly zařazeny do důležitých veřejných i soukromých sbírek. To, co je spojuje, je význam, jaký přikládají jednomu konkrétnímu malířskému žánru, jímž je pohled do interiéru soukromého bytu s důrazem na reálie každodenního života, které mu dávají nezaměnitelný osobní rozměr. Až poznámka Jiřího Ptáčka v rozhovoru s Marií Blabolilovou v průběhu přípravy této výstavy mě upozornila na další zajímavou autorku, Kamilu Zemkovou (nar. 1983), která zmíněnou dvojici vhodně doplnila. Jednak náleží ještě jiné, mladší generaci, dokonce s podobným časovým odstupem, a na výtvarné scéně zaujímá stejné postavení, avšak především se i ona zabývá stejným tématem.

2 + 1 Marie Blabolilová / Hana Puchová / Kamila Zemková


Další události

Fotografie

Pavel Talich: Strkov

12.4.2024 - 23.5.2024
České Budějovice · Galerie Hrozen

Výstava Pavla Talicha v kavárně biografu Kotva

Detail
Výtvarné umění

Future is Best of ’24!: Místo v budoucno …

9.5.2024 - 24.5.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Budoucnost je často vnímána jako sci-fi struktura soupeřící s lidskými vlastnostmi, spíše než jako vývoj předurčených výsledků.

Detail
Výtvarné umění

Malba 80./90.let – výběr z galerie

7.5.2024 - 24.5.2024
Praha · Etcetera Art

David Mainer, Titlová, Žáček a další

Detail
Výtvarné umění

Předaukční výstava k jarní aukci

29.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Galerie Kodl

Předaukční výstava k jarní aukci. Aukce výtvarného umění proběhne ve Velkém sále Žofína a online na Artslimit.com.

Detail
Výtvarné umění

K2: RADU BĂIEŞ & LAURENTIU ZBÎRCEA

23.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Bold Gallery

S potěšením Vás zveme na výstavu dvou umělců tzv. "klužské školy" Radu Băieş & Laurentiu Zbîrcea

Detail