Slovenská národná galéria (SNG), Bratislava (galerie a muzea)

Riečna 1, Bratislava 81513, Slovensko Nezisková
www.sng.sk info@sng.sk +421220476100

Slovenská národná galéria je v zriaďovacej listine definovaná ako najvyššia a centrálna galerijná inštitúcia Slovenska.
Táto požiadavka sa postupne napĺňala a napĺňa prostredníctvom činnosti galérie. SNG možno chápať ako zbierkotvornú galerijnú inštitúciu, ktorá plní očakávania odbornej i širokej verejnosti: Jej úlohou je rozvíjať sa ako celonárodná umenovedná inštitúcia a zároveň zbierať, chrániť a interpretovať umelecké diela v domácom i v medzinárodnom priestore.
Slovenskú národnú galériu chceme prezentovať ako otvorenú inštitúciu budovanú a fungujúcu na základných muzeálnych štandardoch, ktoré nielen udržiava, ale ich aj obnovuje a rozvíja. Galéria by tak mala byť priestorom, z ktorého vzídu významné podnety kvalitných kurátorských projektov a ich prezentácia, ako aj diskusnou a interpretačnou platformou, a napokon i garantkou umeleckých a tvorivých hodnôt.
V praxi to znamená ambicióznu a čitateľnú dramaturgiu jednotlivých výskumných, akvizičných, výstavných a publikačných projektov so širokou koncepčnou, tematickou a štýlovou ponukou, pričom je dôležité zachovávanie poslania SNG, ako aj adekvátne oceňovanie (bez preceňovania alebo, naopak, podceňovania) nového, starého, domáceho aj medzinárodného umenia.
Dnes je popri areáli v Bratislave súčasťou SNG aj sieť štyroch vysunutých pracovísk: Zvolenský zámok, Kaštieľ Strážky v Spišskej Belej, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a Galéria insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.

Slovenská národná galéria (SNG)

Program

Katalogy a publikace Slovenská národná galéria (SNG), Bratislava

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko