Drsná škola.

20.07.2017 - 29.10.2017Výtvarné umění

Súčasná grafika účtuje s dejinami (Bratislava)

Výstava Drsná škola, ako napovedá jej podnázov (Súčasná grafika účtuje s dejinami) je venovaná súčasnému umeniu, konkrétne skupine autorov „súčasnej grafiky“ a ich tvorbe v tomto aktuálnom „sofistikovanom“, „pluralitnom“, „postprodukčnom“ a hranice prekračujúcom svete umenia.
Grafika je klasický výtvarný žáner so silnou domácou tradíciou, preto je výstava i zostava autorov nielen umeleckou skutočnosťou aj umeleckohistorickým konštruktom, „sociálnou sieťou“ a svojho druhu aj „generačnou výpoveďou“. Kurátorky Lucia Gavulová a Alexandra Kusá predstavia výber autorov v monografických zostavách a zároveň ich dielo umiestnia do kontextu – tak sa stretnú diela starého a moderného umenia od grafikov ako Albrecht Dürer, Albín Brunovský, Orest Dubay so šesticou súčasných autorov (Erik Binder, Palo Čejka, Juraj Horváth, Jan Čumlivski, Tomáš Klepoch, Emil Drličiak). Vybraných umelcov nespája len náklonnosť k vizuálne drsnejším grafickým polohám: rytiu a rýpaniu (technického aj tematického), ale „školou“ sa stali aj preto, že tento názov je dostatočne rytiersky, aby vo svete rozpadajúcej sa vzdelanosti poslúžil svojmu účelu. Veď ako inak dnes pomenovať skupinu so spoločnými i rozdielnymi ideálmi, zážitkami, postupmi: znakmi aj formálnou podobnosťou a obdobným prístupom k svetu, než Drsnou školou s celým jej nákladom/backgroundom literárnych, vizuálnych a iných asociácií?
Kurátorská spolupráca: Lucia Gavulová26.07.2017 - 17.09.2017Mikuláš Galanda z cyklu Kolegovia
25.06.2017 - 30.09.2017Cestou moderny
07.09.2017 - 26.10.2017Majster z Okoličného a umenie Spiša okolo roku 1500
20.07.2017 - 29.10.2017Drsná škola.
11.05.2017 - 26.11.2017Jana Želibská: Swan Song Now Biennale di Venezia
02.06.2017 - 31.01.2018Medzi selankou a drámou
16.11.2017 - 25.02.2018Bazovský
14.12.2017 - 15.04.2018Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Drsná škola. - www.iUmeni.cz (20.07.2017)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Material Times 2

Víš co má v plince myš? Do 9.září 2017