Múzeum súčasného umenia

Výtvarné umění 21.6.2024 - 31.12.2030 • Riečna 1, Bratislava, Slovensko

Expozícia umenia od konca 50. rokov 20. storočia vám predstaví umelecké diela autorov, autoriek a kolektívov zo zbierok SNG

Více informací

Uvidíte v nej výber diel všetkých druhov médií a umeleckých žánrov, začítate sa do ich vzájomných súvislostí, autorských ukotvení a kontextov, a zároveň sa zamyslíte nad otázkou, čo vlastne pre nás znamená pojem súčasnosť. Slovné spojenie „múzeum súčasného umenia“ môžeme vnímať ako oxymoron vzhľadom na protikladné významy slov „múzeum“ a „súčasné umenie“. Tradične sú múzeá vnímané ako miesta, kde sa nachádzajú artefakty z minulosti, prezentujúce históriu a kultúru minulých epoch. Na druhej strane súčasné umenie odkazuje na umenie našich čias, ktoré má inovatívny, experimentálny a často nekonvenčný charakter. Spojenie týchto pojmov je v slovenskom prostredí rovnako protirečivé, ako aj politické, keďže podobná inštitúcia na Slovensku dodnes chýba.

Múzeum súčasného umenia

Program

V oku búrky
21.9.2024 - 22.9.2024

Károly Divald a jeho synovia
28.6.2024 - 6.10.2024

Jozef Sušienka: Lekcia krajiny
7.6.2024 - 6.10.2024

Architekt Dedeček
4.10.2024 - 12.1.2025

Plody sváru
16.12.2024 - 18.5.2025

Múzeum súčasného umenia
21.6.2024 - 31.12.2030

Dizajn v kocke
21.6.2024 - 31.12.2030

Biblioman
23.6.2023 - 31.12.2030

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov
23.6.2023 - 31.12.2030

Antimúzeum J.K.
23.6.2023 - 31.12.2030

Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom
23.6.2023 - 31.12.2030

Sakrálne umenie
23.6.2023 - 31.12.2030

Moderna
23.6.2023 - 31.12.2030

Monumentálky
12.11.2022 - 31.12.2030


Další události

Výtvarné umění

Jaroslav Róna – Průzkumník

30.4.2024 - 16.6.2024
Praha · Trafo Gallery

Výstava Průzkumník reprezentuje převážně aktuální dílo malíře a sochaře Jaroslava Róny, které rozvíjí základní tvarosloví, motivy a tvůrčí koncepty je …

Detail
Nová média

Klaudia Kiercz –Długołęcka

24.4.2024 - 16.6.2024
Valašské Meziříčí · Galerie Sýpka

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. 

Detail
Fotografie

FOTOGRAFOVÉ VÁLKY

4.4.2024 - 16.6.2024
Mělník · Galerie Ve Věži

Uspořádáno u příležitosti 110. výročí vyhlášení 1. světové války.

Detail
Výtvarné umění

TOYEN / Knihy bez hranic

27.3.2024 - 16.6.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala kni …

Detail
Výtvarné umění

KATARÍNA GREGOREC – Obsessed with Colors

17.5.2024 - 19.6.2024
Praha · Dudes & Barbies Gallery

Vítáme vás na výstavě "Obsessed with colors" (Posedlá barvami), která přináší pohled do fascinujícího světa textilní tvorby paní Kataríny, p …

Detail