Mikuláš Galanda z cyklu Kolegovia

26.07.2017 - 17.09.2017Výtvarné umění

Klasici slovenskej moderny v Galérii Ľudovíta Fullu (Ružomberok)

Projekt z cyklu Kolegovia predstavuje každoročne počas letnej sezóny (júl – september) v priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu výber z diela jedného z klasikov slovenskej moderny, ktorý bol súčasníkom Ľudovíta Fullu.
Ukazuje nielen vrcholné diela toho-ktorého umelca, ale aj možné vzájomné vzťahy, „ovplyvnenia“, inšpirácie. Šiesta výstava (po Martinovi Benkovi, Gustávovi Mallom, Milošovi A. Bazovskom, Jankovi Alexym a Zolovi Palugyayovi) je venovaná tvorbe Fullovho najbližšieho súpútnika a priateľa Mikuláša Galandu.
„Slovenská maľba má byť duchom slovenská. Namaľovať slovenský folklór ešte nie je slovenským obrazom. Slovenské ovzdušie je melancholické, spevné, trochu hranaté...,“ týmito slovami komentoval Mikuláš Galanda svoje hľadania slovenského obrazu, pričom sa inšpiroval viacerými aktuálnymi prúdmi českého a európskeho maliarstva, sociálnym umením, poetizmom, ale najmä syntetickým kubizmom. Postavil ho na racionálnom cizelovaní a výtvarnej akríbii, dôraze na „tvarové brusičstvo“ (Radislav Matuštík); všetko na jeho obrazoch bolo dôkladne premyslené, neboli v nich žiadnej improvizácie ani náhody.
Pokojné, čisté, jasne prekomponované formy boli však nabité osobitým, vrúcnym lyrizmom a citovosťou. Pocity smútku, tichej melanchólie vyžarujúce z Galandových diel vyplynuli z jeho osobnostných vlastností a povahy, svoju pečať na nich mohol do istej miery zanechať aj zdravotný hendikep, ktorým v dôsledku choroby trpel od mladosti (amputovali mu nohu).
Ako rozvážny intelektuál a moderný mestský človek citlivo vnímal sociálne problémy a obklopujúcu skutočnosť, ktorú prebásňoval vo svojich obrazoch. Bol výnimočným kresliarom, virtuózom kresby, umenie čiary – melodicky a mäkko plynúcej podobne ako v ľudovom ornamente – doviedol k dokonalosti.27.09.2018 - 18.11.2018Paola Ciarska: Past - Forward - Press Play
10.06.2018 - 31.10.2018FILLA – FULLA: Osud umelca
21.06.2018 - 30.09.2018Berger
26.07.2018 - 23.09.2018Ester Šimerová-Martinčeková
31.05.2018 - 22.07.2018Záhady záhrady
31.01.2018 - 22.07.2018Záhady záhrady
25.01.2018 - 20.05.2018Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
14.12.2017 - 15.04.2018Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
16.11.2017 - 25.02.2018Bazovský
02.06.2017 - 31.01.2018Medzi selankou a drámou
20.11.2017 - 20.01.2018Daisy Mrázková
11.05.2017 - 26.11.2017Jana Želibská: Swan Song Now Biennale di Venezia
20.07.2017 - 29.10.2017Drsná škola.
07.09.2017 - 26.10.2017Majster z Okoličného a umenie Spiša okolo roku 1500
25.06.2017 - 30.09.2017Cestou moderny
26.07.2017 - 17.09.2017Mikuláš Galanda z cyklu Kolegovia
06.04.2017 - 20.08.2017Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989

Mikuláš Galanda z cyklu Kolegovia - www.iUmeni.cz (26.07.2017)

Zpět na výpis
Umění dřeva - 4.ročník výstavy, 7.-10.2.2019

Knižní novinka

Posedlost

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder