Mikuláš Galanda z cyklu Kolegovia

26.07.2017 - 17.09.2017Výtvarné umění

Klasici slovenskej moderny v Galérii Ľudovíta Fullu (Ružomberok)

Projekt z cyklu Kolegovia predstavuje každoročne počas letnej sezóny (júl – september) v priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu výber z diela jedného z klasikov slovenskej moderny, ktorý bol súčasníkom Ľudovíta Fullu.
Ukazuje nielen vrcholné diela toho-ktorého umelca, ale aj možné vzájomné vzťahy, „ovplyvnenia“, inšpirácie. Šiesta výstava (po Martinovi Benkovi, Gustávovi Mallom, Milošovi A. Bazovskom, Jankovi Alexym a Zolovi Palugyayovi) je venovaná tvorbe Fullovho najbližšieho súpútnika a priateľa Mikuláša Galandu.
„Slovenská maľba má byť duchom slovenská. Namaľovať slovenský folklór ešte nie je slovenským obrazom. Slovenské ovzdušie je melancholické, spevné, trochu hranaté...,“ týmito slovami komentoval Mikuláš Galanda svoje hľadania slovenského obrazu, pričom sa inšpiroval viacerými aktuálnymi prúdmi českého a európskeho maliarstva, sociálnym umením, poetizmom, ale najmä syntetickým kubizmom. Postavil ho na racionálnom cizelovaní a výtvarnej akríbii, dôraze na „tvarové brusičstvo“ (Radislav Matuštík); všetko na jeho obrazoch bolo dôkladne premyslené, neboli v nich žiadnej improvizácie ani náhody.
Pokojné, čisté, jasne prekomponované formy boli však nabité osobitým, vrúcnym lyrizmom a citovosťou. Pocity smútku, tichej melanchólie vyžarujúce z Galandových diel vyplynuli z jeho osobnostných vlastností a povahy, svoju pečať na nich mohol do istej miery zanechať aj zdravotný hendikep, ktorým v dôsledku choroby trpel od mladosti (amputovali mu nohu).
Ako rozvážny intelektuál a moderný mestský človek citlivo vnímal sociálne problémy a obklopujúcu skutočnosť, ktorú prebásňoval vo svojich obrazoch. Bol výnimočným kresliarom, virtuózom kresby, umenie čiary – melodicky a mäkko plynúcej podobne ako v ľudovom ornamente – doviedol k dokonalosti.13.01.2023 - 23.04.2023Gabriela Doľacká: Dcérenky
13.01.2023 - 23.04.2023Light Cube
11.11.2022 - 15.05.2023Prečo (ume)nie?
11.11.2022 - 31.12.2023Prológ. 12 farieb reality
28.05.2022 - 02.11.2022Príroda vášho detstva. Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču
20.06.2022 - 04.09.2022Vo výklade: Ivan Matušík
02.06.2022 - 28.08.2022Jakub Gulyás. Pieseň po práci
20.06.2022 - 31.07.2022Vo výklade: Ladislav Mednyánszky
09.12.2021 - 24.04.2022Motýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra bankou
11.12.2021 - 06.02.2022o výklade: Peter Bartoš
06.05.2021 - 31.12.20217x7. Sedem slobodných úvah o umení
25.02.2021 - 31.12.2021Avatsýv. Labyrint Erika Bindera
19.11.2020 - 31.12.2021Akcia ZET / umenovedná výprava
04.05.2021 - 01.08.2021Sedem slobodných úvah o umení
25.03.2021 - 20.06.2021Kristína Ligačová: Tvarovanie formy / formovanie tvaru
17.08.2020 - 30.05.2021Zóna architektúry / Dotkni sa – preskúmaj – vytvor
11.05.2019 - 30.04.2020Do divočiny
05.12.2019 - 30.03.2020Anna Daučíková
05.12.2019 - 16.02.2020Maliar a chlapec. Prázdniny u Fullu
05.09.2019 - 12.01.2020LACO TEREN Nič nás nezastaví
18.05.2019 - 30.09.2019Krajina za mapou
18.05.2019 - 07.07.2019Osmijankova literárna záhrada
08.03.2019 - 30.06.2019Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860–1890
28.02.2019 - 12.05.2019Ján Ďurina: Horal
14.05.2018 - 14.04.2019Z kruhu von – moderná a súčasná slovenská keramika
09.11.2018 - 31.03.2019Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení
09.09.2018 - 31.03.2019Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení
14.05.2018 - 31.01.2019Z kruhu von – moderná a súčasná slovenská keramika
27.02.2018 - 31.12.2018Osmičky
27.09.2018 - 18.11.2018Paola Ciarska: Past - Forward - Press Play
10.06.2018 - 31.10.2018FILLA – FULLA: Osud umelca
21.06.2018 - 30.09.2018Berger
26.07.2018 - 23.09.2018Ester Šimerová-Martinčeková
31.05.2018 - 22.07.2018Záhady záhrady
31.01.2018 - 22.07.2018Záhady záhrady
25.01.2018 - 20.05.2018Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
14.12.2017 - 15.04.2018Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
16.11.2017 - 25.02.2018Bazovský
02.06.2017 - 31.01.2018Medzi selankou a drámou
20.11.2017 - 20.01.2018Daisy Mrázková
11.05.2017 - 26.11.2017Jana Želibská: Swan Song Now Biennale di Venezia
20.07.2017 - 29.10.2017Drsná škola.
07.09.2017 - 26.10.2017Majster z Okoličného a umenie Spiša okolo roku 1500
25.06.2017 - 30.09.2017Cestou moderny
26.07.2017 - 17.09.2017Mikuláš Galanda z cyklu Kolegovia
06.04.2017 - 20.08.2017Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989

Mikuláš Galanda z cyklu Kolegovia - www.iUmeni.cz (26.07.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Pravěk očima vědců a umělců

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder