Mikuláš Galanda z cyklu Kolegovia

Výtvarné umění 26.7.2017 - 17.9.2017 • Riečna 1, Bratislava, Slovensko

Klasici slovenskej moderny v Galérii Ľudovíta Fullu (Ružomberok)

Projekt z cyklu Kolegovia predstavuje každoročne počas letnej sezóny (júl – september) v priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu výber z diela jedného z klasikov slovenskej moderny, ktorý bol súčasníkom Ľudovíta Fullu.
Ukazuje nielen vrcholné diela toho-ktorého umelca, ale aj možné vzájomné vzťahy, „ovplyvnenia“, inšpirácie. Šiesta výstava (po Martinovi Benkovi, Gustávovi Mallom, Milošovi A. Bazovskom, Jankovi Alexym a Zolovi Palugyayovi) je venovaná tvorbe Fullovho najbližšieho súpútnika a priateľa Mikuláša Galandu.
„Slovenská maľba má byť duchom slovenská. Namaľovať slovenský folklór ešte nie je slovenským obrazom. Slovenské ovzdušie je melancholické, spevné, trochu hranaté...,“ týmito slovami komentoval Mikuláš Galanda svoje hľadania slovenského obrazu, pričom sa inšpiroval viacerými aktuálnymi prúdmi českého a európskeho maliarstva, sociálnym umením, poetizmom, ale najmä syntetickým kubizmom. Postavil ho na racionálnom cizelovaní a výtvarnej akríbii, dôraze na „tvarové brusičstvo“ (Radislav Matuštík); všetko na jeho obrazoch bolo dôkladne premyslené, neboli v nich žiadnej improvizácie ani náhody.
Pokojné, čisté, jasne prekomponované formy boli však nabité osobitým, vrúcnym lyrizmom a citovosťou. Pocity smútku, tichej melanchólie vyžarujúce z Galandových diel vyplynuli z jeho osobnostných vlastností a povahy, svoju pečať na nich mohol do istej miery zanechať aj zdravotný hendikep, ktorým v dôsledku choroby trpel od mladosti (amputovali mu nohu).
Ako rozvážny intelektuál a moderný mestský človek citlivo vnímal sociálne problémy a obklopujúcu skutočnosť, ktorú prebásňoval vo svojich obrazoch. Bol výnimočným kresliarom, virtuózom kresby, umenie čiary – melodicky a mäkko plynúcej podobne ako v ľudovom ornamente – doviedol k dokonalosti.

Mikuláš Galanda z cyklu Kolegovia

Program

Máš umelecké črevo? Medzinárodná výstava víťazných projektov
7.6.2024 - 12.6.2024

V oku búrky
21.9.2024 - 22.9.2024

Károly Divald a jeho synovia
28.6.2024 - 6.10.2024

Jozef Sušienka: Lekcia krajiny
7.6.2024 - 6.10.2024

Architekt Dedeček
4.10.2024 - 12.1.2025

Plody sváru
16.12.2024 - 18.5.2025

Múzeum súčasného umenia
21.6.2024 - 31.12.2030

Dizajn v kocke
21.6.2024 - 31.12.2030

Biblioman
23.6.2023 - 31.12.2030

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov
23.6.2023 - 31.12.2030

Antimúzeum J.K.
23.6.2023 - 31.12.2030

Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom
23.6.2023 - 31.12.2030

Sakrálne umenie
23.6.2023 - 31.12.2030

Moderna
23.6.2023 - 31.12.2030

Monumentálky
12.11.2022 - 31.12.2030


Další události

Výtvarné umění

Radka Bodzewicz – Reverie

30.4.2024 - 31.5.2024
Olomouc · Galerie Caesar

Kompozice Radky Bodzewicz vtahují do poetického a inspirujícího světa.

Detail
Výtvarné umění

Pojď na výtvarku!

18.4.2024 - 31.5.2024
Opava · Dům umění v Opavě

ZUŠ Opava slaví – výtvarný obor 50. výročí, celá škola pak 100 let od založení. 

Detail
Výtvarné umění

Milan Magni – Stromen Prařez Květice

14.3.2024 - 31.5.2024
Brno · Art Gallery Brno

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Milana Magni v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Tomáš Predka: Amulety

14.3.2024 - 31.5.2024
Měšice · Galerie Artefin

Výstava v galerii Artefin se výhradně skládá z aktuálních děl inspirovaných pobytem v japonském  městě Tokyo

Detail
Nová média

Roman Štětina

1.6.2023 - 31.5.2024
Humpolec · 8SMIČKA

Práce audiovizuálního umělce Romana Štětiny v galerii Roleta

Detail