Cestou moderny

25.06.2017 - 30.09.2017Výtvarné umění

Výstavná kolekcia nemá ašpirácie byť komplexnou výpoveďou o povahe slovenskej výtvarnej moderny. (Kaštieľ Strážky, Spišská Belá-Strážky)

Výber je orientovaný predovšetkým na maliarske diela, ktoré dopĺňa fyzická i virtuálna prezentácia náčrtníkov, skicárov a ďalších artefaktov z fondov SNG viažucich sa na umelecký odkaz vystavovaných autorov.
V 20. a 30. rokoch minulého storočia sa po prvýkrát stretli cesty slovenskej a európskej moderny bez príťaže predchádzajúcich lokálnych komplexov a budúcich, ešte vtedy netušených, obmedzení. Práve v tomto období sa v našom výtvarnom umení postupne zreteľne vykryštalizovali základné, časovo takmer paralelné koncepcie, ktoré spolu s niekoľkými originálnymi solitérnymi autorskými programami určili podobu „slovenskej verzie“ moderny. „Okná do sveta“ sa azda otvárali trocha váhavo a nesmelo, na pozadí poznania zvláštností spoločensko-historického vývoja Slovenska sa však činy a postoje umelcov, zviazaných so štartom avantgardy u nás, javia ako výnimočné zázraky utvárajúce to, k čomu sa dnes hlásime ako k zlatému fondu slovenského moderného výtvarného umenia. V osobitej syntéze často nesúrodých podnetov a inšpirácií sa stretli kozmopolitný duch umelcov tvoriacich vo východoslovenských Košiciach s umeleckou iniciatívou obracajúcou sa k „mýtu slovenskej zeme a ľudu", predstavovanou najmä dielom Martina Benku, so Súkromnými listami Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu (1930 – 1932) a pôsobením avantgardných pedagógov Školy umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939)…14.05.2018 - 31.01.2019Z kruhu von – moderná a súčasná slovenská keramika
27.02.2018 - 31.12.2018Osmičky
27.09.2018 - 18.11.2018Paola Ciarska: Past - Forward - Press Play
10.06.2018 - 31.10.2018FILLA – FULLA: Osud umelca
21.06.2018 - 30.09.2018Berger
26.07.2018 - 23.09.2018Ester Šimerová-Martinčeková
31.05.2018 - 22.07.2018Záhady záhrady
31.01.2018 - 22.07.2018Záhady záhrady
25.01.2018 - 20.05.2018Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
14.12.2017 - 15.04.2018Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
16.11.2017 - 25.02.2018Bazovský
02.06.2017 - 31.01.2018Medzi selankou a drámou
20.11.2017 - 20.01.2018Daisy Mrázková
11.05.2017 - 26.11.2017Jana Želibská: Swan Song Now Biennale di Venezia
20.07.2017 - 29.10.2017Drsná škola.
07.09.2017 - 26.10.2017Majster z Okoličného a umenie Spiša okolo roku 1500
25.06.2017 - 30.09.2017Cestou moderny
26.07.2017 - 17.09.2017Mikuláš Galanda z cyklu Kolegovia
06.04.2017 - 20.08.2017Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989

Cestou moderny - www.iUmeni.cz (25.06.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Gesta v umění

Jinamodernita.cz