Moravská galerie v Brně, Brno (galerie a muzea)

Pražákův palác – Husova 18, Brno 66226, Česká republika Státní
www.moravska-galerie.cz info@moravska-galerie.cz +420532169111

Malířství, kresba, grafika, Muzeum umění, galerie, obrazárna, Sochařství, Umění 20. stolet

Program

Katalogy a publikace Moravská galerie v Brně, Brno

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko