Brno – moravský Manchester

Užitné umění 12.12.2014 - 12.4.2015 • Pražákův palác – Husova 18, Brno, Česká republika

Výstava představí brněnský textilní průmysl (zejména vlnařství) a fenomén Brna jakožto rakouského nebo moravského Manchesteru.

Pozornost je soustředěna na nejdůležitější továrny a jejich majitele (Offermann, Skutezky, Schmal, Schoeller, Redlich, Stiassny ad.) i na proměnu Brna na centrum industrializace evropských rozměrů v souvislosti s rozsáhlou textilní výrobou a jejím strmým růstem, která iniciovala vznik dalších průmyslových odvětví (cukrovarnictví, strojírenství). V kontextu brněnského textilního průmyslu je představeno tehdejší Moravské průmyslové muzeum jako iniciativa některých předních osobností z řad textilních podnikatelů a jejich snaha o podporu místních živnostníků a podnikatelů aktivitami muzea a akviziční činností.

Když bylo roku 1873 založeno Moravské průmyslové muzeum, jeho vzorem se vzhledem ke geopolitické situaci stalo Muzeum umění a průmyslu ve Vídni. Odlišovalo se pouze jedinou věcí, a to byl obrovský důraz kladený na sbírku textilu. Ten v sobě odrážel silnou pozici Brna jako jednoho z nejdůležitějších producentů textilu v Rakousko-Uhersku. Sbírka textilu byla v prvních letech formovaná především jako sbírka vzorníků v celé škále technologického zpracování nakupovaných u renomovaných specializovaných evropských sběratelů (např. Franze Bocka, kanovníka z Cách, Jacoba Krautha, konzervátora královských sbírek a sochaře z Mannheimu, který položil základy dnešnímu Deutsches Textilmuseum v Krefeldu, mnichovského malíře Julia von Kaan-Albesta, sochaře a malíře Heinricha Kautsche, usazeného v Paříži, kustoda Heinricha Fraubergera aj.), nákupy a dary ze světových výstav a dary významných brněnských průmyslníků, kteří většinou podnikali právě v textilním oboru (rodina Offermannů ad.). Technologickým oddělením a ateliérem byla sbírka nejen muzejním dokumentem, ale měla přímou návaznost na soudobý průmysl.

Touto výstavou a doprovodnou publikací bychom chtěli postihnout charakter Brna druhé poloviny 19. a počátku 20. st., kdy patřilo mezi významné centrum industrializace Monarchie, a zejména vyzdvihnout význam vlnařského průmyslu pro město, který dokumentuje jeho tehdejší oblíbená přezdívka rakouský nebo moravský Manchester. Soustředíme se na dějiny textilního průmyslu v Brně a nejdůležitějších textilních továren, architekturu továrních objektů a vil majitelů továren, urbanistické změny související s rozmachem vlnařství, na jednotlivé významné představitele rodin textilních průmyslníků, postavení Moravského průmyslového muzea v rámci brněnského průmyslu, postupnou proměnu koncepce muzea od přehlídky řemeslných technik k průmyslovým technologiím, osobnosti kuratoria muzea z řad brněnských textilních podnikatelů, první kolekce sbírky textilu a vzorníků látek vedenou samostatně.

Program

ART IS HERE: Moderní umění
1.1.2017 - 31.12.2023

Pavel Büchler – Známky života
22.9.2023 - 25.2.2024

Falešné vzpomínky / False Memories
22.9.2023 - 25.2.2024

Vrtiška & Žák
24.2.2023 - 29.2.2024

Made by Fire / Praha Míčovna
17.11.2023 - 31.8.2024

Dagmar Hochová
18.4.2024 - 29.9.2024


Další události

Sochy

Eva Bystrianská, Monika Váňová Horčicová …

10.10.2023 - 5.12.2023
Tišnov · Galerie Josefa Jambora

Výstava zkoumá možné pohledy na prázdnotu, pomíjivost a konečnost jevů, věcí a bytostí, a věnuje se začátkům obsaženým v koncích.

Detail
Výtvarné umění

Igor Kitzberger - Zlatý věk

28.10.2023 - 6.12.2023
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Výstava soch Igora Kitzbergera v galerii Art Chrudim

Detail
Výtvarné umění

Wona Wena. To be continued ...

28.10.2023 - 6.12.2023
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Výstava mladé autorky Wona Wena v galeii Art Chrudim

Detail
Výtvarné umění

Martin Eder – The Fountain of Youth

3.11.2023 - 8.12.2023
Praha · DSC Gallery

Martin Eder se řadí mezi nejvýraznější německé umělce své generace. Pro prostory pražské DSC Gallery připravil samostatnou výstavu s názvem The Founta …

Detail
Výtvarné umění

Autopsie / Luboš Plný

25.10.2023 - 8.12.2023
Brno · Galerie Pitevna

Výstava Luboše Plného v Galerii Pitevna v Brně. Křest knihy Rozhovory s Lubošem Plným

Detail