„Prvních třicet“ (1873–1903) aneb od Světové výstavy po Prostřený stůl

Design 1.1.2022 - 31.12.2030 • Pražákův palác – Husova 18, Brno, Česká republika

Stálá expozice – Uměleckoprůmyslové muzeum

Více informací

Mezi prvním a druhým patrem brněnského Uměleckoprůmyslového muzea se nachází tzv. Votivní sál. Prostoru dominuje vitráž od brněnského malíře Emila Pirchana s alegorickým vyobrazením umění, řemesel a architektury. Nad hlavní římsou jsou vepsána jmena zakladatelů a prvních mecenášů této instituce. Mezi nimi najdeme například Adolfa Loose staršího, otce slavného architekta, jehož kamenická firma se podílela na stavbě a dekoraci budovy muzea. Bohatě ornamentální výzdoba klenby byla znovu odhalena a restaurována během poslední revitalizace muzea, kterou ukončilo slavnostní znovuotevření muzea na podzim 2021. Nyní u příležitosti oslav 150. výročí založení Uměleckoprůmyslového muzea bude do prostor Votivního sálu zakomponována nová expozice přibližující návštěvníkům historii spojenou se vznikem a étosem této instituce v prvních třech heroických dekádách její existence. Na počátku byla cesta členů kuratoria muzea do Vídně, kde se v roce 1873 konala Světová výstava. Na výstavě byly zakoupeny první artefakty do sbírek muzea, a to jak od evropských producentů, tak ukázky řemeslných výrobků z tehdy dalekých destinací Japonska a Číny. Do historického inventáře sbírky byla však jako první položka zapsána neméně exotická maghrebská keramická váza. Další akvizice byly i v následujících letech existence muzea rovněž úzce propojeny s výstavními projekty. Mnohé z nich instituce odborně připravila, nebo hostila výstavy putovního charakteru. Svým rozsahem a reprezentativností se vymykala Jubilejní císařská výstava k oslavě čtyřiceti let vlády císaře Františka Josefa I., kvůli které se přistoupilo k stavebnímu rozšíření stávající budovy. Za symbolický vrchol výstavních aktivit muzea lze však považovat výstavu Prostřený stůl, kterou uspořádal tehdejší ředitel Julius Leisching v roce 1904. Tato výstava představila progresivní díla z produkce nově založených uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte, které jsou pokládány za první muzeální prezentaci vídeňského secesního užitého umění na světě. Jejich produkty začalo Uměleckoprůmyslové muzeum záhy nakupovat, a velmi rychle tak reagovalo na tehdejší výrobní trendy v oblasti řemeslných výrobků v umění. Současná expozice nabídne kromě sond do výstavní a akviziční historie brněnského uměleckohistorického muzea také ukázky písemných listin spojených se založením a provozem instituce, stavební plány nebo historické fotografické pohledy do expozic a výstavních sálů. Výstava ve Votivním sále se otevírá u příležitosti listopadových výročních oslav 150 let Uměleckoprůmyslového muzea a stane se součástí dlouhodobých expozic Moravské galerie. Návštěvníci ji tedy budou moci kdykoli zdarma navštívit. Kurátor: Ondřej Chrobák

„Prvních třicet“ (1873–1903) aneb od Světové výstavy po Prostřený stůl


Další události

Výtvarné umění

Elmgreen & Dragset: READ

16.11.2023 - 15.4.2024
Praha · Kunsthalle Praha

V rámci své první samostatné výstavy v České republice promění umělecké duo Elmgreen & Dragset prostory Kunsthalle Praha v imerzivní prostředí.

Detail
Výtvarné umění

Roman Brichcín – Večer v ateliéru

27.3.2024 - 18.4.2024
Praha · Galerie Art Praha

rádi bychom Vás za Galerii ART Praha informovali o chystané výstavě malíře Romana Brichcína s názvem Večer v ateliéru. Kurátorkou výstavy je Silvia L. …

Detail
Výtvarné umění

 Milan Knížák: Broken Mind

7.3.2024 - 18.4.2024
Opava · Galerie Cella

Výstava v Galerii Cella se zaměří na Knížákovu tvorbu spojenou se zvukem

Detail
Fotografie

Laboratoř Jaroslava Kučery

20.2.2024 - 18.4.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Výstava Laboratoř Jaroslava Kučery ukáže práci kameramana jako tvůrčí a uměleckou.

Detail
Užitné umění

Jubilejní 50.Veletrh starožitností Antiq …

18.4.2024 - 21.4.2024
Praha · Asociace starožitníků

Tématem jarního jubilejního již 50. veletrhu bude Skrytá hodnota starožitností - UDRŽITELNOST a slavnostní atmosféru doplní bohatý doprovodný program.

Detail