Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce

Výtvarné umění 29.5.2015 - 23.8.2015 • Pražákův palác – Husova 18, Brno, Česká republika

Udělení Ceny Michala Ranného malíři, performerovi a konceptuálnímu fotografovi Václavu Stratilovi (*1950) je ojedinělou příležitostí k uspořádání průřezové retrospektivy jeho doposud nezhodnoceného dí

Výstava s pracovním názvem Nedělám nic a jiné prácetak bude první příležitostí interpretovat tvorbu tzv. "brněnského období".

Do Brna Stratil přišel na základě nabídky pedagogického pozice na Fakultě výtvarných umění VUT. Nová profesní a životní zkušenost se rychle odrazila na směřování a dynamice jeho uměleckých aktivit. Výstava v Moravské galerii postihne vazby mezi Stratilovým nahlížením tématu identity skrze performativní travestii a problematiku rozmlženého autorství, které Stratil intenzivně rozvíjí se studenty svého ateliéru od počátku jeho působení na FaVU. Zároveň bude sledovat Stratilovo svébytné chápání postmoderny jako uvolnění znakových a symbolických systémů, s nimiž nejenže svobodněji nakládáme, ale zároveň tím předestíráme rozlehlost mentálního a emocionálního prostoru lidské osobnosti. Lidský obličej se skládá z mnoha tváří, záleží na tom, kterou z nich vám nastavuje.

Představit Stratilovu tvorbu z posledních dvou dekád znamená akceptovat "mnohotvárnost" i kontradikce jeho osobnosti. Výstava v Moravské galerii proto přestaví výběr z jeho malířských a fotografických cyklů ve vzájemném dialogu. Protože Stratilovu tvorbu posledních deseti let lze vnímat jako syntetizující, bude hlubší pozornost věnována tématu kolektivní vizuální paměti ve vztahu k osobní reflexi stáří a smrti. Bude rovněž první příležitostí i k uspořádáni nepřehledného umělcova archivu.

"Brněnské období" je v mnoha ohledech kontinuálním rozvíjením autorských pozic z 90. a 80. let minulého století. Toto období výstava nepředstaví a návaznost na zohledněna v katalogu. Specifickou interpretační vrstvou bude také architektonické řešení výstavy od mladého slovenského umělce Tomáš Džadoně.

Součástí projektu je vedle výstavy rovněž slavnostní galavečer Bol som slavnej v říjnu 2014 zasvěcený osobnosti a tvorbě Václava Stratila a spojený s vyhlášením Ceny Michala Ranného a oznámením výstavního projektu v následujícím roce. Jedná se o první událost tohoto typu v dějinách ceny.

Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce


Další události

Fotografie

Pavel Talich: Strkov

12.4.2024 - 23.5.2024
České Budějovice · Galerie Hrozen

Výstava Pavla Talicha v kavárně biografu Kotva

Detail
Výtvarné umění

Future is Best of ’24!: Místo v budoucno …

9.5.2024 - 24.5.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Budoucnost je často vnímána jako sci-fi struktura soupeřící s lidskými vlastnostmi, spíše než jako vývoj předurčených výsledků.

Detail
Výtvarné umění

Malba 80./90.let – výběr z galerie

7.5.2024 - 24.5.2024
Praha · Etcetera Art

David Mainer, Titlová, Žáček a další

Detail
Výtvarné umění

Předaukční výstava k jarní aukci

29.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Galerie Kodl

Předaukční výstava k jarní aukci. Aukce výtvarného umění proběhne ve Velkém sále Žofína a online na Artslimit.com.

Detail
Výtvarné umění

K2: RADU BĂIEŞ & LAURENTIU ZBÎRCEA

23.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Bold Gallery

S potěšením Vás zveme na výstavu dvou umělců tzv. "klužské školy" Radu Băieş & Laurentiu Zbîrcea

Detail