Nejkrásnější knihy roku 2016

Umění a design - obrázek Ve středu 19. dubna proběhlo v letohrádku Hvězda slavnostní vyhlášení cen 52. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2016, kterou každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Letos poprvé o cenách rozhodla mezinárodní porota.

Již na začátku února porota rozhodla o letošních vítězích soutěže v sedmi kategoriích. Vybírala z 250 přihlášených titulů.

ODBORNÁ LITERATURA

Nejkrásnější knihou v kategorii odborné literatury se stal TABOOK BEDEKR nakladatelství Baobab
foto k článku„Sympatický formát cihličky do kapsy – podpořený vytříbeným groteskem a rafinovaným titulkovým fontem – se hravě pohybuje na hraně nostalgie. Výživný koktejl obskurností a patafyzických textových vírů tvoří mimořádně zdařile komponovanou symfonii konejšivého designu. Krása intimity s knihou!“ – Petr Krejzek, člen výtvarné komise

2. místo: Manuál Monumentu
2. místo: Design v českých zemích 1900–2000
3. místo: Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. Století

KRÁSNÁ LITERATURA

Ve vysoké konkurenci mezi krásnou literaturou se nelépe umístil Letec Otto Hanzlíček vydaný nakladatelstvím Labyrint foto k článku„Původně bakalářský projekt Matěje Hanauera byl dopracován do smělého editorského počinu, kterému výrazně prospívá autorova dvojí role jako grafika i editora. V knize je patrné osobní zaujetí. Publikace není v pravém slova smyslu fikcí, protože se opírá o odborný historický komentář i memoárové podklady. Její efekt ale je – zejména díky práci s fotografickým materiálem – neobvykle kinematografický. Čtenář je sugestivně zván na cestu životem letce Otto Hanzlíčka i peripetiemi druhé světové války.“– Pavla Pauknerová, členka výtvarné komise

2. místo: Úvod do současné trapnosti
3. místo: Jezero
3. místo: Řeka, která teče pozpátku

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Nejkrásnější knihou pro děti a mládež se stala Hafanova dobrodružství z dílny Kudlapress.

foto k článku„Trojdílná série pracovních listů s názvem Hafanova dobrodružství překračuje meze očekávatelnosti ve více různých ohledech. Potenciální čtenáři – tedy děti předškolního či raně školního věku – zde nemají být uchlácholeni milým vyprávěním, ale jsou naopak vyzýváni zvolenými výrazovými prostředky k náročné vizuální i psychické iniciaci. V souznění s hlavním protagonistou Mistrem Hafanem, který nerad nosí svoji hlavu na krku, je i autorka grafického řešení obdobně svéhlavá a hladí čtenáře nelítostně proti srsti.“ – Pavla Pauknerová, členka výtvarné komise

2. místo: Obrazy světa
2. místo: Kéž by! Kniha tužeb
3. místo: Opičí král

UČEBNICE PRO ŠKOLY VŠECH STUPŇŮ A OSTATNÍ DIDAKTICKÉ POMŮCKY

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze zabodovala mezi učebnicemi a didaktickými pomůckami svým Manuálem japonského laku. foto k článku „Příjemně senilní sazba z kontrastního klasicistního písma doprovází zdánlivě uspávající technické postupy lakování. Pokud vás nenabudí rytmus dvou barev ani módní vazba s obnaženým hřbetem, stoprocentně to bude parádní ořízka, expresivně nastříkaná černým sprejem.“ – Martin Pecina, člen výtvarné komise

2. místo: ALFABETA
3. místo: Hravouka

KNIHY O VÝTVARNÉM UMĚNÍ

Nakladatelství Arbor vitae societas uspělo v kategorii knih o výtvarném umění s publikací StArt. Sport jako symbol ve výtvarném umění.
„Moira — bohyně potu. Svaly a umčo. Hitler a pinďoury. Bombastická oslava výtvarného umění, adrenalinu, kultu těla i latentní homosexuality. To vše zabaleno ve vazbě adorující plasty a odkazující na národní dresy, sportovní dráhy i střelecké terče.“– Martin Pecina, člen výtvarné komise

2. místo: Průvodce neklidným územím. Příběhy českého výtvarného umění (1900–2015)
foto k článku„Rozměrná a obsažná encyklopedie v tradiční pevné vazbě s kulatým hřbetem, přitom pojatá netradičně, s koncepcí promyšlenou do posledního detailu. Papír pro blok knihy s vyšším volumenem je vhodnou volbou. Kolektiv autorů zpracoval obsáhlé téma inteligentním a zábavným způsobem, kombinujícím dynamickou grafiku s komiksem a různorodými ilustracemi. Díky tomu čtenář udrží pozornost od první do poslední stránky.“– Oldřich Jelen a Vladimír Kolenský, členové výtvarné komise

3. místo: BRNOX. Průvodce brněnským Bronxem

KATALOGY

Nejkrásnějším katalogem se stal titul RGB3D vydaný Galerií Zdeněk Sklenář
. foto k článku„Nekompromisní, minimalistický a empatický Zdeněk Ziegler. Mimořádně moderně a přesně uchopený koncept grafického řešení propojuje Achrerovu abstraktní tvorbu do reflexu papírových stránek katalogu. Vysoce hodnotíme neutrálně lesklou černou obálku.“– Petr Krejzek, člen výtvarné komise

2. místo: UMPRUM ATTACK
2. místo: Jiří Černický. Dolby Painting. Between postmodernism and neoconceptualism / Dolby malba. Mezi postmodernou a neokonceptualismem
3. místo: Jan Hísek. Zeptej se spánku…

BIBLIOFILIE A AUTORSKÉ KNIHY

Prestižní výběr uzavírá autorská kniha Jindřicha Štreita Kde domov můj z nakladatelství wo-men.
foto k článku„Už na první pohled zaujme odvážným obalovým designem. Ačkoliv jde v podstatě o krabici s fotografiemi, čtenář získává pocit, jako by listoval knihou; a přestože zde chybí text, je okamžitě vtažen do příběhu. Fotografie – v technické kvalitě autorských tisků – jsou řazeny do dramaticky působícího celku.“– Oldřich Jelen a Vladimír Kolenský, členové výtvarné komise

2. místo: Zvláštní okolnosti. Ilustrovaný průvodce zaniklými, odstraněnými a přemístěnými realizacemi ve veřejném prostoru z období socialismu 2. místo: Páteř 2116
3. místo: UBXX

Ministerstvo kultury ČR honorovalo každou z výše uvedených knih částkou 50 000 Kč. Další ocenění na knihy čekala ve specializovaných kategoriích.

STUDENTSKÉ PRÁCE POSLUCHAČŮ VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH ŠKOL

Památník národního písemnictví vybral nejlepší studentskou práci a udělil Cenu Arna Sáňky za knihu Oáza studentům Ostravské univerzity v Ostravě.
foto k článku „Vizuálně zajímavý projekt, mapující formou rozhovorů ostravskou alternativní hudební scénu v letech 2010 až 2015. Samotná obálka upoutává pozornost a evokuje poetiku původních koláží avantgardních umělců. Střízlivá barevnost sjednocuje stylově rozmanité grafické provedení jednotlivých částí. Grafický design sborníku je promyšlený a současně hravý, vystihuje dvě pocitové roviny – zdánlivou šeď města a pestrost dění uvnitř.“ – Zdeněk Freisleben, Vilma Hubáčková, Alena Petruželková, zástupci PNP

2. místo: Chotčiny
2. místo: Sny pana Furchtlose
3. místo: Tahem. Od sdělení k dekoru

CENA SVAZU POLYGRAFICKÝCH PODNIKATELŮ

Hlavní cenu Svazu dostal titul Proměna, vytištěný v tiskárně Princo International s.r.o.

foto k článku Technická komise ocenila především komplexní zpracování publikace, které je velmi nápadité a je v souladu s jejím obsahem. Knihařské zpracování se dokázalo elegantně vypořádat s existencí dvou formátů papíru v knižním bloku. Okraj vnitřního bloku, na kterém je vytištěn text, svým zpracováním připomíná okraj ručního papíru. Papír použitý pro ilustrace byl přitom zpracován tradičním způsobem. Na přední straně přebalu publikace byl použit tvarový výsek pomocí laseru.

2. místo: Miloslav Stingl. Biografie cestovatelské legendy
3. místo: Jiří Černický. Dolby Painting. Between postmodernism and neoconceptualism / Dolby malba. Mezi postmodernou a neokonceptualismem

CENA SČUG HOLLAR ZA ILUSTRACE

Sdružení českých umělců grafiků Hollar udělilo cenu za ilustraci Mikoláši Axmannovi za jeho autorskou knihu Verše z Knihy Kazatel.
foto k článku„Autor poutavým způsobem propojil bibliofilské a autorské zpracování knihy. Jeho práce je pozoruhodná ze všech úhlů pohledu – výběrem a provedením podkladu, na který tiskl, zpracováním vazby a autorským obalem, ale především působivými grafikami. Mít možnost prohlédnout si tuto knihu a držet ji v rukách přináší mimořádný emotivní zážitek.“– Pavel Piekar, ředitel SČUG Hollar

CENA UNIE GRAFICKÉHO DESIGNU ZA GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Unie grafického designu ocenila zpracování kuchařky Škoda nevařit 2 grafických designérů Petra Bosáka a Roberta Jansy.
foto k článku „Cenu UGD jsem se rozhodl udělit publikaci Martina Škody Škoda nevařit 2, jejíž grafická úprava je dílem designérů Petra Bosáka a Roberta Jansy. Zaujala mě svou střízlivostí a účelností, což u českých kuchařek rozhodně nebývá běžné. Formát, použitý papír, typografie i fotografie jsou v knize v příjemném souladu. Recepty jsou přehledné, seznam ingrediencí je jasně oddělený od strukturovaného postupu, fotografie působí atraktivně, a přesto věrohodně. Ocenil jsem také praktické detaily, jako je plastový přebal, který chrání knihu při vaření, nažloutlý papír, jenž se neleskne, nebo typ vazby, která dobře drží otevřená. A že ke knize vznikl hudební singl a videoklip, to už je jen taková třešnička na dortu.“ – Filip Blažek, Unie grafického designu

CENA VOJTĚCHA PREISSIGA (SPOLEK ČESKÝCH BIBLIOFILŮ)

Spolek českých bibliofilů jako již tradičně zvolil laureáta Ceny Vojtěcha Preissiga, stal se jím Martin Dyrynk za titul Žemlička malíř.
foto k článku „Stejně jako je výjimečný soulad formy s obsahem knihy či integrita výtvarného a technického pojetí, je zcela výjimečné i ocenění této publikace, vydané k životnímu jubileu Martina Dyrynka při příležitosti rozloučení s jeho dlouholetou, společensky významnou rolí předsedy Spolku českých bibliofilů. Jde rovněž o symbolické poděkování za jeho neúnavnou práci ve prospěch tradice, kvality a krásy české knihy. – Vladimír Kolenský, Spolek českých bibliofilů”

CENA PNP A UPM TVŮRCI DO 30 LET

Oceněnou knihou pro tvůrce do 30 let se stala kniha Kéž by od Nikoly Hořejší

foto k článku „Publikace mladé autorky Nikoly Hoření Kéž by! Kniha tužeb propojuje statické obrázky s pohyblivými animacemi vytvořenými pomocí šrafované folie. Kniha tak tvoří neobvyklý komiks a beze slov vyjadřuje představy a přání. Jedná se o velmi neobvyklý koncept autorky, ilustrátorky a zároveň grafičky. Publikace se vyznačuje i velmi náročným zpracováním pomocí lentikulárního efektu, které při obracení listů umocňuje celkový příznivý pocit svou hravostí a je velmi dobře zpracován.“ – Zdeněk Freisleben a Helena Koenigsmarková

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Nejkrásnější knihy roku 2016 - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Miroslava Ptáčková – Reflection