Kraniometrie Jana Meleny

Umění a design - obrázek V prostorách Národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě bylo možné do 14.3.20017 zhlédnout pozoruhodnou výstavu grafických prací Jana Meleny s názvem Kraniometrie.

Kurátorem výstavy byl Tomáš Koudela. Autor se ostravskému publiku představil linoryty a digitálními kresbami inspirovanými virtuálními bohy, nikdy neexistujícími starověkými panovníky či medijními bytostmi z planet, jež nebudou lidmi objeveny a ani navštíveny.

foto k článkuJan Melena (*1986) se narodil v Havířově, studoval malířství na FAVU VUT v Brně a klasickou archeologii na Masarykově univerzitě tamtéž. Absolvoval dějiny umění a kulturní dějiny na Ostravské univerzitě. V současnosti žije a tvoří v Praze. Věnuje se ilustraci knih (Jan Vrak – Řeč, která čeká na své ráno), kurátorství výstav současného umění a pravidelně přispívá svými texty o současném umění převážně do internetových periodik.

foto k článkuVe své grafické tvorbě pracuje s klasickými i novými médii. V Ostravě představený komorní výběr Melenova grafického díla je možno číst jako systematickou tvůrčí práci s rozsáhlým rezervoárem historické vizuální paměti, v níž se autor, za pomoci pseudo-elementárních symbolů, snaží rekontextualizovat a znovu oživit sémantiku bukolických harmonií. Důležitým aspektem jeho prací je deformovaná zoomorfní tematika, akcentující svět jako synchronicitu genealogií dobra a zla. Melenovi nejsou cizí odkazy na lidskou sexualitu. V jeho díle můžeme vidět sexuální metaforiku lidského těla, kterou však autor neužívá jen tak pro efekt, ale vždy jako vyjádření psychického stavu či pnutí. Vystavené práce jsou provedeny prostřednictvím linorytu na plátno. Na tomtéž médiu je Melenova tvorba zprostředkována i digitálním tiskem. Po technické stránce je Melena zdatným kreslířem, jehož kresebný projev se vyznačuje čistou exaktní linkou, který neváhá experimentovat s barvou.

foto k článkuZávěrem je nutno konstatovat, že Jan Melena programově hledá svá tvůrčí východiska v evropské, respektive české modernistické tradici. Inspiračním zdrojem jsou mu nejen spiritistické medijní kresby, avšak jeho zájem je zaměřen i na art brut. Svým formálním i obsahovým tvůrčím angažmá má blízko ke grafické (i teoretické) tvorbě Josefa Čapka. Dalším přirozeným zdrojem jeho poučení je např. tvorba umělců jihočeské výtvarné skupiny Linie. Zvláště rukopis Bartuškův a Nouzův nese v Melenově tvorbě své vizuální kódy tak, že ukazuje skutečnost jako zřetelné ano a ne – nezakrytý obrys a jasný tvar. V souvislosti s Melenovou tvorbou je taktéž nutno zmínit jeho obeznámenost se zhuštěným sémantickým gestem sociální grafiky skupiny Die Gruppe progressiver Künstler reprezentovanou např. Gerdem Arntzem, Heinrichem Hoerlem ad.

Jan Melena, nenápadný, ale pozoruhodný umělec, pro jehož tvorbu je symptomatické, že mentálním prostorem putující koncepty jsou pro něj jak orientačními body, tak i mapou hledání vlastního výrazu, se domácímu publiku představuje více než svižným výstavním projektem.

Díla Jana Meleny je možné si aktuálně zakoupit i v on-line galerii iUmeni.cz

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Kraniometrie Jana Meleny - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Art Plus

Knižní akce

Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Park Eden a sochy Emila Milana Grguriće
Park Eden a sochy Emila Milana Grguriće

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder