Kraniometrie Jana Meleny

Umění a design - obrázek

V prostorách Národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě bylo možné do 14.3.20017 zhlédnout pozoruhodnou výstavu grafických prací Jana Meleny s názvem Kraniometrie.

Kurátorem výstavy byl Tomáš Koudela. Autor se ostravskému publiku představil linoryty a digitálními kresbami inspirovanými virtuálními bohy, nikdy neexistujícími starověkými panovníky či medijními bytostmi z planet, jež nebudou lidmi objeveny a ani navštíveny.

foto k článkuJan Melena (*1986) se narodil v Havířově, studoval malířství na FAVU VUT v Brně a klasickou archeologii na Masarykově univerzitě tamtéž. Absolvoval dějiny umění a kulturní dějiny na Ostravské univerzitě. V současnosti žije a tvoří v Praze. Věnuje se ilustraci knih (Jan Vrak – Řeč, která čeká na své ráno), kurátorství výstav současného umění a pravidelně přispívá svými texty o současném umění převážně do internetových periodik.

foto k článkuVe své grafické tvorbě pracuje s klasickými i novými médii. V Ostravě představený komorní výběr Melenova grafického díla je možno číst jako systematickou tvůrčí práci s rozsáhlým rezervoárem historické vizuální paměti, v níž se autor, za pomoci pseudo-elementárních symbolů, snaží rekontextualizovat a znovu oživit sémantiku bukolických harmonií. Důležitým aspektem jeho prací je deformovaná zoomorfní tematika, akcentující svět jako synchronicitu genealogií dobra a zla. Melenovi nejsou cizí odkazy na lidskou sexualitu. V jeho díle můžeme vidět sexuální metaforiku lidského těla, kterou však autor neužívá jen tak pro efekt, ale vždy jako vyjádření psychického stavu či pnutí. Vystavené práce jsou provedeny prostřednictvím linorytu na plátno. Na tomtéž médiu je Melenova tvorba zprostředkována i digitálním tiskem. Po technické stránce je Melena zdatným kreslířem, jehož kresebný projev se vyznačuje čistou exaktní linkou, který neváhá experimentovat s barvou.

foto k článkuZávěrem je nutno konstatovat, že Jan Melena programově hledá svá tvůrčí východiska v evropské, respektive české modernistické tradici. Inspiračním zdrojem jsou mu nejen spiritistické medijní kresby, avšak jeho zájem je zaměřen i na art brut. Svým formálním i obsahovým tvůrčím angažmá má blízko ke grafické (i teoretické) tvorbě Josefa Čapka. Dalším přirozeným zdrojem jeho poučení je např. tvorba umělců jihočeské výtvarné skupiny Linie. Zvláště rukopis Bartuškův a Nouzův nese v Melenově tvorbě své vizuální kódy tak, že ukazuje skutečnost jako zřetelné ano a ne – nezakrytý obrys a jasný tvar. V souvislosti s Melenovou tvorbou je taktéž nutno zmínit jeho obeznámenost se zhuštěným sémantickým gestem sociální grafiky skupiny Die Gruppe progressiver Künstler reprezentovanou např. Gerdem Arntzem, Heinrichem Hoerlem ad.

Jan Melena, nenápadný, ale pozoruhodný umělec, pro jehož tvorbu je symptomatické, že mentálním prostorem putující koncepty jsou pro něj jak orientačními body, tak i mapou hledání vlastního výrazu, se domácímu publiku představuje více než svižným výstavním projektem.

Díla Jana Meleny je možné si aktuálně zakoupit i v on-line galerii iUmeni.cz

Kraniometrie Jana Meleny ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Umění a design - obrázek

Nejkrásnější knihy roku 2016

Ve středu 19. dubna proběhlo v letohrádku Hvězda slavnostní vyhlášení cen 52. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2016, kterou každoročně pořádá Ministerstvo ku … Celý článek

Umění a design - obrázek

Národní galerie vzdává poctu baroknímu mistru Petru Brandlovi

Kompletní online databázi díla a dvě rozsáhlé publikace připravila Národní galerie v Praze o nejvýznamnější osobnosti českého barokního umění. Od narození Petra Brandla u … Celý článek

Umění a design - obrázek

Památník podle Dominika Langa

První březnový den byl v parku na Praze 6 poblíž Patočkovy ulice odhalen památník nizozemskému diplomatovi Maxi van der Stoel, který se v březnu 1977 setkal s prvním mluv … Celý článek

Umění a design - obrázek

Svérázný umělec František Chaun maloval i psal hudbu

Jméno František Chaun je dodnes širší veřejnosti prakticky neznámé. A přesto poměrně výtnamně zasáhl do oblasti soudobé hudby a také jako malíř patří mezi řídké domácí re … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama