Památník podle Dominika Langa

Umění a design - obrázek První březnový den byl v parku na Praze 6 poblíž Patočkovy ulice odhalen památník nizozemskému diplomatovi Maxi van der Stoel, který se v březnu 1977 setkal s prvním mluvčím Charty 77, filozofem Janem Patočkou. Autorem pomníku je Dominik Langspolu s architektem Jakubem Červenkou.

Památník má podobu betonového otisku stínu vrženého v parku rostoucím stromem. Vyhýbá se tedy figuralismu i obecné figuralizující vertikalitě, jež k pomníkům historicky patří, a předstvuje tak i v českém kontextu velmi aktuální příspěvek do diskuze na téma současné memoriální skulptury a sochařství ve veřejném prostoru obecně. Betonový stín vystupuje z terénu jen v nízkém reliéfu, a je tudíž z dálky prakticky neviditelný, své monumentální formy odhalí jen motivovanému divákovi, který k němu přistoupí blíž. Kombinace trvanlivého betonu s pomíjivým motivem stínu odkazuje na jedné straně k prchavosti jednoho konkrétního setkání, na druhé na jeho podstatný význam.

Max van der Stoel byl prvním západním politikem, který se s představiteli Charty 77 setkal. Jan Patočka zemřel dvanáct dnů po jejich setkání. Van der Stoel se zasazoval o obhajobu lidských práv nejen jako nizozemský ministr zahraničí z doby před rokem 1989, ale v letech 1993 až 2001 také jako první vysoký komisař pro národnostní menšiny v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V roce 1996 mu prezident Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka.

foto k článkuV úterý 7. března pak Dominiku Langovi začíná výstava ve vídeňské galerii Krobath, která jej vedle pražských Hunt Kastner zastupuje. Výstava se jmenuje Dívka s holuby a její kopie a navazuje na Langův projekt realizovaný před dvěma lety v Melbourne. Ve Vídni ji bude možné navštívit do konce května.

Autor / zdroj:
Publisher: Art+Antiques

Památník podle Dominika Langa - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Ladislav Sutnar: Venuše
Ladislav Sutnar: Venuše
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Temné končiny