Památník podle Dominika Langa

Umění a design - obrázek

První březnový den byl v parku na Praze 6 poblíž Patočkovy ulice odhalen památník nizozemskému diplomatovi Maxi van der Stoel, který se v březnu 1977 setkal s prvním mluvčím Charty 77, filozofem Janem Patočkou. Autorem pomníku je Dominik Langspolu s architektem Jakubem Červenkou.

Památník má podobu betonového otisku stínu vrženého v parku rostoucím stromem. Vyhýbá se tedy figuralismu i obecné figuralizující vertikalitě, jež k pomníkům historicky patří, a předstvuje tak i v českém kontextu velmi aktuální příspěvek do diskuze na téma současné memoriální skulptury a sochařství ve veřejném prostoru obecně. Betonový stín vystupuje z terénu jen v nízkém reliéfu, a je tudíž z dálky prakticky neviditelný, své monumentální formy odhalí jen motivovanému divákovi, který k němu přistoupí blíž. Kombinace trvanlivého betonu s pomíjivým motivem stínu odkazuje na jedné straně k prchavosti jednoho konkrétního setkání, na druhé na jeho podstatný význam.

Max van der Stoel byl prvním západním politikem, který se s představiteli Charty 77 setkal. Jan Patočka zemřel dvanáct dnů po jejich setkání. Van der Stoel se zasazoval o obhajobu lidských práv nejen jako nizozemský ministr zahraničí z doby před rokem 1989, ale v letech 1993 až 2001 také jako první vysoký komisař pro národnostní menšiny v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V roce 1996 mu prezident Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka.

foto k článkuV úterý 7. března pak Dominiku Langovi začíná výstava ve vídeňské galerii Krobath, která jej vedle pražských Hunt Kastner zastupuje. Výstava se jmenuje Dívka s holuby a její kopie a navazuje na Langův projekt realizovaný před dvěma lety v Melbourne. Ve Vídni ji bude možné navštívit do konce května.

Památník podle Dominika Langa ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: Art+Antiques

Další články

Umění a design - obrázek

Národní galerie vzdává poctu baroknímu mistru Petru Brandlovi

Kompletní online databázi díla a dvě rozsáhlé publikace připravila Národní galerie v Praze o nejvýznamnější osobnosti českého barokního umění. Od narození Petra Brandla u … Celý článek

Umění a design - obrázek

Kraniometrie Jana Meleny

V prostorách Národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě bylo možné do 14.3.20017 zhlédnout pozoruhodnou výstavu grafických prací Jana Meleny s názvem Kraniometrie. Celý článek

Umění a design - obrázek

Svérázný umělec František Chaun maloval i psal hudbu

Jméno František Chaun je dodnes širší veřejnosti prakticky neznámé. A přesto poměrně výtnamně zasáhl do oblasti soudobé hudby a také jako malíř patří mezi řídké domácí re … Celý článek

Umění a design - obrázek

Tvary Evy Pitříkové

Eva Piříková je známa především tapiseriemi, který zasvětila téměř celý svůj život. Její tvorba je výkladem jejího obdivu k přírodě a vyjádřením jejího vztahu k ní a je v … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama