Národní galerie vzdává poctu baroknímu mistru Petru Brandlovi

Umění a design - obrázek Kompletní online databázi díla a dvě rozsáhlé publikace připravila Národní galerie v Praze o nejvýznamnější osobnosti českého barokního umění. Od narození Petra Brandla uplyne příští rok 350 let.

foto k článku„Jedná se o vůbec první databázi v České republice věnovanou jednomu umělci, která obsahuje jednak Brandlův životopis, dále veškeré dochované archivní prameny a bibliografii. Katalog Brandlových děl pak zahrnuje kromě technických údajů také informace o provenienci, literaturu a k dispozici jsou také RTG snímky, restaurátorské zprávy, či zprávy o technologickém průzkumu,“ popisuje projekt jeho vedoucí a kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Andrea Steckerová.

foto k článkuPo smrti největšího znalce Brandlova díla profesora Jaromíra Neumanna († 2001) odborný zájem o Petra Brandla na čas utichl. K vydání Neumannovy rozsáhlé dvousvazkové monografie o Brandlovi tak došlo až nyní, patnáct let po jeho smrti. První část mapuje malířův život, techniku jeho malby či Brandlovi současníky, následovníky a žáky, druhá pak je rozsáhlým katalogem, v němž jsou kromě maleb a kreseb připsaných Brandlovi uvedeny také práce, které mu byly Neumannem mylně připsány.

foto k článkuNárodní galerie vydala dále publikaci Život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře, která je souborem veškerých dochovaných archivních dokumentů k životu a dílu Petra Brandla. K jeho osobě se dochovalo značné množství zmínek, které čtenáři dovolí proniknout třeba do Brandlova bohémského života prostřednictvím autentických dobových dokladů, k nimž patří například spory vedené s malířským cechem, ale také s manželkou Helenou, či vleklé stížnosti věřitelů na adresu malíře.

www.petrbrandl.eu

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Národní galerie vzdává poctu baroknímu mistru… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Art Plus

Knižní akce

Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Park Eden a sochy Emila Milana Grguriće
Park Eden a sochy Emila Milana Grguriće
Lukáš Musil – AZAJTÓKZÁRÓDNAK
Lukáš Musil – AZAJTÓKZÁRÓDNAK

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Alena Anderlová

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder