Tvary Evy Pitříkové

Umění a design - obrázek

Eva Piříková je známa především tapiseriemi, který zasvětila téměř celý svůj život. Její tvorba je výkladem jejího obdivu k přírodě a vyjádřením jejího vztahu k ní a je výrazným výtvarně uměleckým a lidským gestem.

Život Evy Pitříkové

foto k článkuEva Pitříková se narodila se 4. 6. 1932 v Brně. Měla od malička zájem o kreslení, proto v roce 1948 vstoupila na Školu uměleckých řemesel v Brně, na níž v roce 1952 maturovala s vyznamenáním. Po ukončenístudia nastoupila do zaměstnání jako textilní návrhářka v návrhářském ateliéru u. p. Textilní tvorba v Brně. Již po absolvování Školy uměleckých řemesel uvažovala o vysokoškolském studiu na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze, od kterého však z rodinných důvodů musela odstoupit, a rozhodla se prohloubit svoje výtvarné znalosti na Vysoké škole pedagogické v Brně v oboru výtvarné výchovy, v kombinaci s češtinou.

Na Škole uměleckých řemesel studovala pod vedením profesora Františka Malého, na Vysoké škole pedagogické v Brně u prof. Bohdana Laciny, prof. Františka Kubišty, Miloše Slezáka a Oldřicha Hanzla.

foto k článkuV roce 1970 získala kvalifikační osvědčení "Mistr umělecké řemeslné práce" v oboru tkané tapiserie, v pozdější době se zabývala tvorbou v oblasti tapiserie Art protis, tkané a vyvazované tapiserie, své práce pravidelně vystavovala v galeriích a na výstavách Díla, podniku ČFVU. Věnovala se návrhářské tvorbě, zejména v oboru textilního tisku, trvale spolupracovala s Moravskou ústřednou.

V roce 1972 navrhla sérii tapet pro Pražské papírny. Udělala velké množství realizací nástěnných tapiserií, ať už tkaných, Art protisů, nástěnných obrazů různých technik, grafických prací apod. Byla pravidelně uveřejňovaná v nejrůznějších odborných časopisech u nás, i v zahraničí. Velká tapiserie byla prováděna například do Holandska pro firmu Ceelen.

foto k článkuVystavovala od roku 1956, a to na členské výstavě ČFVU v Brně v Domě umění. Motivací její tvorby byly různé náměty od motivů velkoměsta, přes přírodní romantické nebo nadreálné motivy přírodního, i téměř jen výtvarného charakteru, se znaky reality. Například; "Velkoměsto", "Moře", "Orchidej", "Zlaté listí", "Zpěv", "Slunce", "Paví modř", "Kvítí", "Krajina", apod.
Zabývala se tedy tapiserií, malbou pastelem, temperou, akvarelem a malbou vlněným rounem, příležitostně grafikou, textilním tiskem, případně návrhy výtvarných realizací, např. keramická stěna pro Fakultní nemocnici v Brně Bohunicích "Na mořském dně".

foto k článkuZ výstav například: 1974-Poznaň (Polsko), Užité umění brněnských výtvarníků. 1976 -Magdeburg-"Výstava tapiserie Art protis". 1977-Mnichov, "Mezinárodní veletrh Art protis". 1977-České Budějovice-výstava "Žena 77", Art protis. 1991 -Rennes (Francie) Art protis. Od roku 1976 byla výtvarnicí ve svobodném povolání a pracovala pro ČFVU. Řadu let spolupracovala s Moravskou ústřednou Brno-návrhy textilního tisku na šátky na čistém hedvábí.

Znala se s mnoha osobnostmi brněnského kulturního světa, například se známým brněnským malířem jánušem Kubíčkem. Příbuzným její rodiny byl například velký český umělec, malíř a grafik, Max Švabinský.

foto k článkuZanechala po sobě rozsáhlé výtvarné dílo vysoké hodnoty a úrovně. Její tvorba byla poznamenána vysokým a rychlým růstem kvalitativním i kvantitativním. Zanechala jednotné dílo výrazné barevné harmonie, které je poznamenáno širokou škálou různorodosti, ať už barevného či grafického charakteru, harmonickým uměleckým výsledkem, zároveň i vzácným výtvarným přístupem, a široce různorodou škálou námětů, i rozmanitými způsoby provedení děl, s maximální vytrvalostí a úsilím zdvihnout vysoko výslednou úroveň uměleckého přednesu. Svá díla sama fotograficky zaznamenávala.

Po dlouhodobé nemoci zemřela v roce 1998 ve věku nedožitých 66 let.

Tvorba Evy Pitříkové

Kreslila tužkou a perem, zachovalo se velké množství samostatných obrázků pastelem i vodovými barvami, akvarelem, či kombinovanými technikami. I v tapiseriích se zpočátku objevují jednoduché geometrické obrazce v několika barvách se strukturálním odlišením jednotlivých tvarů. Tyto první haptické tapiserie jsou buď úplně abstraktní, nebo se na nich objevují zvířecí nebo rostlinné motivy.

foto k článkuTapiserie pozdějšího období zářily barevnou bohatostí a působily expresivně. Jindy na nich bylo použito zajímaných, až tajemně poetických a imaginativních barevných harmonií a prvků. Byly to vzpomínky na viděnou realitu v přírodních souvislostech.

Vytvořila celou řadu tapiserií malých rozměrů a vedle toho také tapiserie největších formátů. Rostliny jsou řešeny do různých tvarů a jsou charakterizovány směrem k výrazné snaze zdůraznit jejich krásu a výraznost. Na menších tapiseriích se objevují buďto motýli hýřící barevnou harmonii ("Motýl"), nebo zářiví ptáci od červených do žluté, po fialové a bleděmodré ladění ("Ptačí píseň"). Některé tapiserie Art protis byly také v jednoduchém geometricky-plošném řešení, působily rozvíjením klidné a rytmické členitosti s jemnými barevně tónovými rozdíly jednotlivých částí ("Tvary").

V zajímavých barevných tvarech vyřešila pojetí "Žhavé slunce". Žlutá, červená se střídá se zelenou a okrem, a expresivně dynamicky ladí, a je provedena živě, a působí živelně a radostně.

foto k článkuJsou to tapiserie Art protis, ve kterých vyvíjí bohaté kombinace motivů a tvarů přírodních. Rozvíjení motivů květin, jejich detailů i krajinných motivů, či náhledů do světa přírody s jemnou poetizací, barevně harmonickým provedením, jemným použitím detailu a zároveň velkorysým pojetím kompozice.
V 80. letech se objevují figurální kompozice v oranžové a modré barevnosti s přítomností šedého podkladu ("Flora", "Žena").
Tapiserie jsou velkých rozměrů, třeba "Žena", nebo zahradní či luční motivy s květinami, ve kterých tvary jsou symbolickou charakteristikou, jsou idealizovány, a vyznačují tak poetickou rovinu jejich vyspělých výtvarných prací.

foto k článkuModré kompozice krajin postupují od tmavomodré, bleděmodré s podporou černé, a bílá dotváří prostorový účinek ("Neptunův zámek").
Tkaná tapiserie "Slunce" je z 80. let a je symbolickým ztvárněním. Filosofické principy vnímání a cítění krajiny se objevují i v pozdějších dílech, ale jsou střídány obdivem k nenapodobitelné tvarové fantazii přírody a k jejímu nevyčerpatelnému bohatství.
Proto i grafičtější přístup vlastní tkaným tapiseriím je vystřídán malířským, živým a dynamickým rukopisem, sledujícím ojedinělou krásu kytice, jednotlivých motivů a krajin.
Krajina je ve výtvarném umění jedním z nejzávažnějších témat. Eva Pitříková si našla ve své tvorbě své vlastní charakteristické pojetí.

Tapiserie dostávají krásné harmonické ladění, ať ve světlých nebo tmavých tónech. Sebejistota skládání větších forem nad sebe potom vrcholí nejjemnějšími barevně světelnými tóny a harmoniemi s poeticky imaginativními prvky a světelnými efekty modelujícími průhledy krajinou, či jejími zákoutími, nebo jen rostlinnými motivy. Ty, přestože jsou provedeny sebejistě, působí živě a prostorově.

foto k článkuZákladní rovinou pro vytvoření tapiserie byly pastelové barevné skicy, podpořené akvarelovými nebo jinými podmalbami, které se posléze měnily ve studie. Studie sloužila buďto jako předloha k návrhu, anebo, po úspěšném dokončení, k práci na originálu. Její dílo je jistě bohatým kulturním přínosem a tapiserie je samozřejmě samostatnou tvůrčí oblastí ve světovém měřítku.

Technologie Art protisu je československým patentem, který má v současné době již okolo 40 let trvání a patří k výrazným impulsům, jimiž Československo, konkrétně Výzkumný ústav vlnařský v Brně obohatil vývoj umělecké tvorby.

Eva Pitříková je autorka četných tapiserií do soukromých sbírek, ale také do společenských prostorů, ve spolupráci s architekty. Namátkou její tapisere pro salonky v brněnské "Myslivně", zámeckou restauraci v Lednici, na zámku Bojkovicích, kulturní dům v Odrách, Lubné a Vavřinci, na Sykovci, v Třebíči, tkané tapiserie pro Izolační závody v Brně, tapiserie pro holandskou firmu Ceelen a spousta exponátů dalších. Dvě z jejích prací mohli shlédnout návštěvníci ZOH v kanadské Calgary.

foto k článku Všechna tato díla Evy Pitříkové jsou přesvědčivá, srozumitelná nejen lidskému oku, ale také bohatá po stránce umělecké, a mnoho zobrazených témat podporuje stránku chápání v abstrahující poloze s důrazem na charakteristiku předlohy podpořenou výtvarnou formou. Na některých dílech jsou kompoziční stylizace podřízeny i redukované barevnosti, sledující několik dominantních tónů, směřující buď k iluzi, nebo konečnému jitřivému kontrastu.

INSPIRACE

Slunce po bílém archu malovalo mlžné květy, na křesle já v slastném strachu vymýšlel jsem zvláštní světy.
Melodie, jež mě do nich vtáhla, snad skryta byla v muškátu, co nádherně se rozvil zrána prozpěvujíc kantátu. Věnuje se tak svým snům, já zapomněl se upamatovat, že den se tříští proti sklům a bude brzy na podlahu padat. Slunce přestalo si malovat na papír s nažloutlým nádechem, s nepatrným oddechem muškát uzamkl se klíčem.

Tvary Evy Pitříkové ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Eva Pitříková - Tvary
Autor: Mgr. Přemysl Pitřík
Rok vydání: 2008

Koupit tuto knihu u nás

Další články

Umění a design - obrázek

Památník podle Dominika Langa

První březnový den byl v parku na Praze 6 poblíž Patočkovy ulice odhalen památník nizozemskému diplomatovi Maxi van der Stoel, který se v březnu 1977 setkal s prvním mluv … Celý článek

Umění a design - obrázek

Svérázný umělec František Chaun maloval i psal hudbu

Jméno František Chaun je dodnes širší veřejnosti prakticky neznámé. A přesto poměrně výtnamně zasáhl do oblasti soudobé hudby a také jako malíř patří mezi řídké domácí re … Celý článek

Umění a design - obrázek

Jak se daří české ilustraci?

Zatímco dospělí si na knihy bez obrázků již zvykli, dětem je naštěstí ještě dopřáváme. Dětské knihy se tak staly takřka výlučným prostorem pro současnou českou ilustraci, … Celý článek

Umění a design - obrázek

Nástěnný kalendář výtvarnice Vlasty Švejdové pomáhá Světlušce

Zakoupením nástěnného kalendáře s krásnými ilustracemi Vlasty Švejdové pomůžete přispět do sbírky Světluška. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - podpořte náš portál www.iumeni.cz v soutěži ShopRoku 2023 - imgReklama