Starý a Nový zákon pro děti II. - Komplet

Autor
InformaceČesky, 2017
PopisSedmero zna´my´ch staroza´konni´ch prˇi´beˇhu° pro nejmladsˇi´ cˇtena´rˇe navazuje na u´speˇsˇnou sˇestici, ktera´ byla oceneˇna´ Cenou za nejkra´sneˇ…
více informací
Dostupnostskladem
Doporučená cena 659 Kč - SLEVA
Cena s DPH
550
Změna měny Platba v EUR

Dárek k tomuto zboží ZDARMA
"originální autorská záložka do knihy"


NakladatelMeander
JazykČesky
Rok vydání
Hmotnost0.80 Kg
Rozměr120x150 mm
VazbaV8
Počet stran84

Bližší informace o knize "Starý a Nový zákon pro děti II. - Komplet"

Sedmero zna´my´ch staroza´konni´ch prˇi´beˇhu° pro nejmladsˇi´ cˇtena´rˇe navazuje na u´speˇsˇnou sˇestici, ktera´ byla oceneˇna´ Cenou za nejkra´sneˇjsˇi´ deˇtskou knihu na Podzimni´m knizˇni´m veletrhu v Havli´cˇkoveˇ Brodeˇ a byla zarˇazena do katalogu Nejlepsˇi´ knihy deˇtem 2016/2017. Starý a Nový zákon pro děti II. - Komplet, autor Ivana Pecháčková.


Anotace knihy " Starý a Nový zákon pro děti II. - Komplet, autor Ivana Pecháčková"

Biblicke´ prˇi´beˇhy prˇevypra´veˇne´ Ivanou Pecha´cˇkovou deˇtem ilustruji´ talentovani´ cˇesˇti´ vy´tvarni´ci nejmladsˇi´ generace – a z kazˇde´ho jednotlive´ho biblicke´ho prˇi´beˇhu vytva´rˇeji´ origina´lni´ umeˇlecke´ di´lo. V edici MANAMANA neprˇedkla´da´me biblicke´ texty deˇtske´mu cˇtena´rˇi za kazˇdou cenu, tedy i za cenu neprˇimeˇrˇeneˇ velke´ho zjednodusˇeni´ nebo zastrˇeni´ pu°vodni´ho smyslu textu, ale snazˇi´me se o co nejmensˇi´ u´pravy – citlive´ a k deˇtske´mu cˇtena´rˇi empaticke´..
Meander

Obsah knihy: Starý a Nový zákon pro děti II. - Komplet

Starý a Nový zákon pro děti II. - Komplet - examplesStarý a Nový zákon pro děti II. - Komplet - examplesStarý a Nový zákon pro děti II. - Komplet - examplesStarý a Nový zákon pro děti II. - Komplet - examplesStarý a Nový zákon pro děti II. - Komplet - examplesStarý a Nový zákon pro děti II. - Komplet - examples

Potřebujete poradit?

+420 725 593 955
info@iumeni.cz

iUmeni.cz - zbozi.cz