Malá území Vladimíra Preclíka. Na Špilberku v jedinečném dialogu s těmi, kteří ho v životě provázeli.

Události - obrázek Výstava Malá území je věnovaná sochaři, malíři, spisovateli a vysokoškolskému pedagogu Vladimíru Preclíkovi, který část svého života spojil s Brnem. Přestože zde působil jen několik let (1991 – 1997), významně se zapsal do zdejšího kulturního dění.

foto k článkuNikoli výběrová retrospektiva, ale širší kontext, v němž charismatická osobnost a nadaný pedagog žil. To je smyslem a cílem Preclíkových Malých území. Jeho sochařské, kreslířské a malířské práce jsou stavěny do konfrontace s díly dalších čtyř sochařských osobností. V první řadě se jedná o Preclíkovu ženu, významnou sochařku Zdenu Fibichovou, s níž se umělec oženil v roce 1955 krátce po absolutoriu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. „Vzájemné soužití a tvorba těchto dvou osobností utvářejí hlavní osu výstavy, která se časově odvíjí od sklonku 50. let 20. století a končí smrtí Zdeny Fibichové v roce 1991. Její předčasný odchod znamenal pro Vladimíra Preclíka tvrdou ránu a obrátil jeho pozornost a energii na Brno, kam se na následných sedm let přestěhoval,“ vysvětluje kurátorka výstavy Ilona Víchová. Nejdříve se ujal vedení Ústavu kreslení a modelování na Fakultě architektury VUT a po vzniku Fakulty výtvarných umění se v roce 1993 kromě děkanské funkce ujal vedení ateliéru sochařství. Tímto zanechal nesmazatelnou stopu nejen v historii fakulty, ale i ve směrování a výtvarném uvažování mladé generace umělců.

foto k článkuVedle soužití, společného hledání a vzájemného tvůrčího ovlivňování Preclíka a Fibichové se výstava zaměřuje na dobový kontext – sociální, kulturní a politickou situaci doby, ve které oba tvořili. Významný milník představuje zejména vznik výtvarných tvůrčích skupin. K jedné z nejvýraznějších patřila skupina Trasa 54 založená žáky ateliéru Emila Filly, k nimž se v roce 1959 připojili mladí sochaři z atelieru Josefa Wagnera, tedy právě Vladimír Preclík, Zdena Fibichová, Eva Kmentová, Olbram Zoubek a o něco později Zdeněk Šimek. Jejich tvorbu vytvořenou pod záštitou skupiny Trasa 54 mapují první dvě místnosti výstavy. „Záměrem je konfrontace a umělecký vývoj jmenované sochařské pětice v období od sklonku 50. let až po příchod normalizace v roce 1970. Tehdy byly tvůrčí skupiny prohlášeny za ilegální a jejich činnost byla zrušena. Následná doba temna provázená represemi normalizačního komunistického režimu znamenala jak ochromení výstavních aktivit, tak sílící tlak na umělce odmítající přijmout režimem propagovanou estetiku,“ doplňuje kurátorka Ilona Víchová. Během těchto nehostinných let navždy odešli Zdeněk Šimek (1970), Eva Kmentová (1980) a vytoužené svobody se v podstatě nedočkala a Zdena Fibichová, která zemřela v roce 1991 během příprav výstavy věnované právě znovuobnovené skupině Trasa 54.

foto k článkuNa výstavě je celkem k vidění 47 soch, 4 obrazy, 18 reliéfů a 37 kreseb zapůjčených z 13 veřejných institucí a od řady soukromých sběratelů. „Jsem hrdý na to, že právě díky Muzeu města Brna může veřejnost vůbec poprvé spatřit Preclíkovy kresby tužkou, které vytvořil v roce 1971,“ zdůrazňuje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

foto k článkuVýstava Malá území je nejen ohlédnutím za Vladimírem Preclíkem coby významným umělcem, sochařskou, pedagogickou, organizátorskou a silně integrující osobností, která se zapsala do dějin Brněnské Fakulty výtvarných umění VUT, ale je také připomínkou časů, v nichž Vladimír Preclík, jeho žena Zdena Fibichová a další spolužáci z ateliéru Josefa Wagnera žili, jakým úskalím vzdorovali, a to aniž by jakkoliv polevili ve svém výtvarném názoru a ustoupili z tvůrčí cesty.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Malá území. Vladimír Preclík v dialogu se Zdenou Fibichovou, Evou Kmentovou, Olbramem Zoubkem a Zdeňkem Šimkem
Muzeum města Brna, Špilberk
16. 9.2021 – 2. 1. 2022

Malá území Vladimíra Preclíka. Na Špilberku v… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Art Plus

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Zdeněk Sýkora / Výběr z grafického díla z let 1964

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder