KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace

Události - obrázek Výstava mapuje umělecký a osobní vztah dvou hlavních představitelů českého moderního umění a „českého kubismu“ Bohumila Kubišty a Emila Filly v kontextu generací, nastupujících na uměleckou scénu v prvním a druhém desetiletí 20. století.

Prostřednictvím uměleckých děl ze sbírek Západočeské galerie a dalších fondů je rekonstruována rozprava obou hlavních aktérů a jejich disputace je doplněna o hlasy jejich přátel i tvůrčích protivníků z řad českých, českoněmeckých a židovských umělců (Friedrich Feigl, Willy Nowak, Georg Kars, Otto Gutfreund, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Antonín Procházka).

foto k článkuRadikální změny, považované za zásadní impuls českého moderního umění, ke kterým došlo na pražské umělecké scéně v prvních dvou desetiletích 20. století, byly do velké míry určovány proměňujícím se osobním vztahem dvou nejsilnějších tvůrčích osobností tzv. generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců: Bohumila Kubišty (1884‒1918) a Emila Filly (1882‒1953).

„Vzájemné působení těchto dvou silných osobností vedlo nejprve k eskalaci tvůrčích výbojů, po roce 1911 však jejich názorová kolize způsobila roztříštění společného generačního úsilí. Program prosazovaný uvnitř umělecké komunity v Čechách, původně sebevědomě namířený také za hranice, byl díky těmto rozporům oslaben,“ říká autorka koncepce výstavy Marie Rakušanová.

foto k článkuKubištova předčasná smrt v roce 1918 na španělskou chřipku zabránila dalšímu rozvíjení jeho tvorby, ovšem tvůrčí dialog mezi Kubištou a Fillou nebyl ukončen rokem Kubištova úmrtí. Jeho odkazu se záhy ujala nejmladší generace a dále ho rozvíjela, často v otevřené opozici vůči Emilu Fillovi.

Většina vystavených děl pochází ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, jejíž sbírka kubismu se řadí k nejpřednějším v České republice. Současná výstava navazuje na souhrnnou prezentaci „českého kubismu“ ze sbírek ZČG, která proběhla před deseti lety v roce 2009 (výstava a publikace s názvem Kubismus 1910–1925. Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni). Nynější expozice je doplněna uměleckými exponáty a archiváliemi z dalších státních a soukromých fondů.

foto k článkuVýstavu autorsky připravila Marie Rakušanová, kurátorkou výstavy za ZČG je Petra Kočová. Architektonické řešení expozice navrhl Zbyněk Baladrán. Autorkami grafického ztvárnění expozice a doprovodné publikace jsou Adéla Svobodová a Helena Šantavá. Autorem ilustrací – portrétů Kubišty a Filly – je Stanislav Setinský.

K výstavě vychází ve spolupráci s nakladatelstvím B&P Publishing stejnojmenná publikace, jejíž autorkou je Marie Rakušanová.

Vystavená díla pocházejí ze sbírek:

foto k článkuCOLLETT Prague | Munich; Galerie Benedikta Rejta v Lounech; Galerie hlavního města Prahy; Galerie Kodl; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie Středočeského kraje; Galerie výtvarného umění v Chebu; Galerie výtvarného umění v Ostravě; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně; Knihovna Ústavu pro dějiny umění FF UK; Moravská galerie v Brně; Muzeum města Brna; Národní galerie v Praze; Národní knihovna České republiky; Oblastní galerie Liberec; Památník národního písemnictví; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Západočeská galerie v Plzni; soukromé sbírky

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky
18. 6. v 17 h – Petra Kočová
16. 7. v 17 h – Marie Rakušanová
19. 9. v 17 h – Marie Rakušanová

Přednášky
20. 8. v 17 h Kubišta a Filla – válečná léta (Eva Bendová)
12. 9. v 17 h Kubištovo pojetí aktu vzkříšení v obrazu Vzkříšení Lazara (Mahulena Nešlehová)

Dětské dílny
Kdo je kdo?
27. 6. v 16–18 h
Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
Barevné prázdniny
10. – 11. 7. vždy v 10–16 h
Tvorba v obou aktuálních výstavách ZČG i v plenéru
Cesty a příběhy
18. 9. v 16–18 h
Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi

Aktuální informace o doprovodném programu viz www.zpc-galerie.cz a FB.com/zapadoceska.galerie

KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
7. 6. – 29. 9. 2019

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Filla - Kubišta. Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce
Autor: Marie Rakušanová
Rok vydání: 2019

Koupit tuto knihu u nás

KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Sport in Art: CYKLISTIKA