Sklo v hlavní roli

Recenze - obrázek

Sklo má u nás obrovskou tradici, ale knih o skle je stále jako šafránu. Nová kniha Sklo v hlavní roli je souborem deseti rozhovorů s českými sklářskými výtvarníky, kteří aktivně působí v oblasti volné tvorby a nepřesáhli věk 35 let.

„Motivací pro realizaci tohoto projektu bylo více, ráda bych ovšem uvedla tu hlavní. V uměleckém prostředí se pohybuji nejenom coby kurátorka, ale především jako sklářská výtvarnice. V praxi se tak prolínají oba pohledy, na jejichž základě se setkávám nejen s řadou otázek kurátorského ražení, ale především výzev vůči začínajícímu umělci. Záměrem rozhovorů bylo setkat se s vybranými osobnostmi a získat nejen výpovědi o jejich přístupu a tvorbě, ale i autentické názory na aktuální tendence ve zvolené oblasti.“

foto k článku Název naznačuje celistvé a úplné zaměření na zcela výjimečné výrazové médium, jímž sklo bezesporu je. Pro všechny do knihy zahrnuté sklářské výtvarníky je primárním a hlavním výrazovým prostředkem. Rozhovory obsažené v publikaci slouží jako primární zdroj informací analýzy Miroslavy Ptáčkové v její doktorské dizertační práci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

foto k článku Publikace prostřednictvím rozhovorů přináší výpovědi o přístupu, tvůrčí činnosti a aspektech, které ovlivňují tvorbu sklářských výtvarníků. Zároveň představuje i autentické názory sklářských výtvarníků na aktuální tendence v oblasti českého autorského skla. Výběr umělců probíhal dle předem stanovených kritérií. Rozhovory s vybranými sklářskými výtvarníky probíhaly přímo v ateliérech jednotlivých umělců - s Dagmarou Petrovickou (Sázava), Zdeňkou Fuskovou (Hladké Životice), Tomášem Prokopem (Brno), Adamem Hejdukem (Brno), Barborou Štefánkovou (Desná), Zuzanou Kubelkovou (Smiradice), Vendulkou Prchalovou (Praha), Jakubem Petrem (Jesenný), Irenou Czepcovou (Počátky) a Tomášem Krejčím (Zlín).

Publikace přináší subjektivní výpovědi sklářských výtvarníků, pro které je jedním z nejdůležitějších aspektů tvorby samotný proces, který odkazuje k experimentálnímu přístupu, originalitě, hledání nových cest i multi-oborovosti. Rozhovory přináší zajímavé poznání nejen pro čtenáře z oboru, ale především přibližují autorskou tvorbu vybraných českých sklářských výtvarníků i dalším zvídavým čtenářům.

Text: Miroslava Ptáčková
Fotografie: Michal Křižka
Grafická úprava a obálka: Dušan Wolf
Jazyková redakce, korektury: Martin Pášma, Magda Jaroňková
Přepisy: Miroslava Ptáčková, Kristýna Kupčíková
Překlad: Jan Kutálek
Fotografická asistence: Zdeněk Ptáček
Monotyp na obálce a str. 5: Miroslava Ptáčková
Recenzovali: - PhDr. Petr Nový; Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.; Pavla Rossini, Ph.D.
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020
nakladatelstvi.utb.cz
Rok vydání: 2020
Pořadí vydání: První
ISBN: 978-80-7454-956-4
Náklad: 200 ks

O autorce

foto k článku Miroslava Ptáčková, roz. Kupčíková (*1990)
www.ptackovamiroslava.com
sklářská výtvarnice, sochařka, kurátorka a produkční
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště, obor Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba pod vedením ak. soch. Jiřího Habarty, ak. soch. Milana Kusendy a ak. soch. Zdeňka Tománka. Následně pokračovala ve studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v Ateliéru Designu skla prof. MgA. Petra Stanického, M.F.A. Zde se distančně věnuje doktorskému studiu. V současné době pracuje v Galerii Václava Chada ve Zlíně a je zakladatelkou projektu Zlín Design Market. Aktivně se účastní samostatných i skupinových výstav v Česku i zahraničí. Je zastoupena ve sbírkách Glasmuseum Lette – Coesfeld, Německo, Pražské galerie českého skla, o.p.s., Sklářského muzea Nový Bor.

foto k článkuO fotografovi

Michal Křižka (*1987)
www.mikrizka.cz
fotograf, kameraman
Studoval na Obchodní Akademii Valašské Klobouky, odkud zamířil na Sociální pedagogiku Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nyní pracuje ve Zlíně v neziskové organizaci Naděje, v sociálně terapeutických dílnách s osobami s mentálním postižením. Ve své tvůrčí činnosti se zabývá již několik let portréty a zachycením mezilidských vztahů. Současně se věnuje zachycení niterních emocí prostřednictvím videa.

Sklo v hlavní roli ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Recenze - obrázek

Staří mistři ve Schwarzenberském paláci podruhé

Od chvíle, kdy se otevřela nová expozice ve Schwanzenberském paláci, věnovaná „Starým mistrům“, vychází již druhá publikace. Od běžných katalogů se liší svou koncepcí. Čt … Celý článek

Recenze - obrázek

Opice na cestě

Písmo má odjakživa magický, silně inspirativní potenciál. Abecedu s gustem užitkují jak spisovatelé, tak výtvarníci. Celý článek

Recenze - obrázek

PRACOVAL JSEM MNOHO, díl druhý, užitá kresba Josefa Čapka

„Pracoval jsem mnoho,“ povzdechl si Josef Čapek ve své knize Psáno do mraků. Teoretička umění Pavla Pečinková citát použila jako trefný název pro knižní vydání soupisu vš … Celý článek

Recenze - obrázek

Helmut Newton SUMO je zpět!

Kniha pro fanoušky legendárního fotografa Helmuta Newtona a každého, kdo chce vlastnit kus historie umění. Legenda žije dál! Letos by oslavil 100 let. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama