Sklo v hlavní roli

Recenze - obrázek Sklo má u nás obrovskou tradici, ale knih o skle je stále jako šafránu. Nová kniha Sklo v hlavní roli je souborem deseti rozhovorů s českými sklářskými výtvarníky, kteří aktivně působí v oblasti volné tvorby a nepřesáhli věk 35 let.

„Motivací pro realizaci tohoto projektu bylo více, ráda bych ovšem uvedla tu hlavní. V uměleckém prostředí se pohybuji nejenom coby kurátorka, ale především jako sklářská výtvarnice. V praxi se tak prolínají oba pohledy, na jejichž základě se setkávám nejen s řadou otázek kurátorského ražení, ale především výzev vůči začínajícímu umělci. Záměrem rozhovorů bylo setkat se s vybranými osobnostmi a získat nejen výpovědi o jejich přístupu a tvorbě, ale i autentické názory na aktuální tendence ve zvolené oblasti.“

foto k článku Název naznačuje celistvé a úplné zaměření na zcela výjimečné výrazové médium, jímž sklo bezesporu je. Pro všechny do knihy zahrnuté sklářské výtvarníky je primárním a hlavním výrazovým prostředkem. Rozhovory obsažené v publikaci slouží jako primární zdroj informací analýzy Miroslavy Ptáčkové v její doktorské dizertační práci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

foto k článku Publikace prostřednictvím rozhovorů přináší výpovědi o přístupu, tvůrčí činnosti a aspektech, které ovlivňují tvorbu sklářských výtvarníků. Zároveň představuje i autentické názory sklářských výtvarníků na aktuální tendence v oblasti českého autorského skla. Výběr umělců probíhal dle předem stanovených kritérií. Rozhovory s vybranými sklářskými výtvarníky probíhaly přímo v ateliérech jednotlivých umělců - s Dagmarou Petrovickou (Sázava), Zdeňkou Fuskovou (Hladké Životice), Tomášem Prokopem (Brno), Adamem Hejdukem (Brno), Barborou Štefánkovou (Desná), Zuzanou Kubelkovou (Smiradice), Vendulkou Prchalovou (Praha), Jakubem Petrem (Jesenný), Irenou Czepcovou (Počátky) a Tomášem Krejčím (Zlín).

Publikace přináší subjektivní výpovědi sklářských výtvarníků, pro které je jedním z nejdůležitějších aspektů tvorby samotný proces, který odkazuje k experimentálnímu přístupu, originalitě, hledání nových cest i multi-oborovosti. Rozhovory přináší zajímavé poznání nejen pro čtenáře z oboru, ale především přibližují autorskou tvorbu vybraných českých sklářských výtvarníků i dalším zvídavým čtenářům.

Text: Miroslava Ptáčková
Fotografie: Michal Křižka
Grafická úprava a obálka: Dušan Wolf
Jazyková redakce, korektury: Martin Pášma, Magda Jaroňková
Přepisy: Miroslava Ptáčková, Kristýna Kupčíková
Překlad: Jan Kutálek
Fotografická asistence: Zdeněk Ptáček
Monotyp na obálce a str. 5: Miroslava Ptáčková
Recenzovali: - PhDr. Petr Nový; Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.; Pavla Rossini, Ph.D.
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020
nakladatelstvi.utb.cz
Rok vydání: 2020
Pořadí vydání: První
ISBN: 978-80-7454-956-4
Náklad: 200 ks

O autorce

foto k článku Miroslava Ptáčková, roz. Kupčíková (*1990)
www.ptackovamiroslava.com
sklářská výtvarnice, sochařka, kurátorka a produkční
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště, obor Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba pod vedením ak. soch. Jiřího Habarty, ak. soch. Milana Kusendy a ak. soch. Zdeňka Tománka. Následně pokračovala ve studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v Ateliéru Designu skla prof. MgA. Petra Stanického, M.F.A. Zde se distančně věnuje doktorskému studiu. V současné době pracuje v Galerii Václava Chada ve Zlíně a je zakladatelkou projektu Zlín Design Market. Aktivně se účastní samostatných i skupinových výstav v Česku i zahraničí. Je zastoupena ve sbírkách Glasmuseum Lette – Coesfeld, Německo, Pražské galerie českého skla, o.p.s., Sklářského muzea Nový Bor.

foto k článkuO fotografovi

Michal Křižka (*1987)
www.mikrizka.cz
fotograf, kameraman
Studoval na Obchodní Akademii Valašské Klobouky, odkud zamířil na Sociální pedagogiku Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nyní pracuje ve Zlíně v neziskové organizaci Naděje, v sociálně terapeutických dílnách s osobami s mentálním postižením. Ve své tvůrčí činnosti se zabývá již několik let portréty a zachycením mezilidských vztahů. Současně se věnuje zachycení niterních emocí prostřednictvím videa.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Sklo v hlavní roli - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další recenze


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

La Inthonkaew - kesby 2019 - 2019