Leopold Bauer - heretik moderní architektury

Recenze - obrázek Leopold Bauer (1872–1938) patřil kolem roku 1900 k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Byl označován za tvůrce prvního moderního domu v habsburské monarchii a za autora první filozoficko-teoretické reflexe moderní architektury v tomto regionu.

foto k článku Leopold Bauer je postava toho druhu, jaký historie moderní architektury donedávna příliš nemilovala. Na počátku své dráhy patřil k protagonistům moderní architektury ve střední Evropě, později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. Svého učitele Otto Wagnera podrobil ostré kritice a údajně s podporou konzervativních politických kruhů se stal jeho nástupcem ve škole architektury na vídeňské Akademii. Ve zlém se rozešel se svými někdejšími přáteli Josefem Hoffmannem a Adolfem Loosem. Pro toto vše byl z tábora moderních architektů zahrnován opovržením. Nepříznivý postoj k jeho dílu zaujal i pozdější dějepis umění, který jej představoval jako málo nadaného outsidera nebo jeho tvorbu úplně ignoroval.“

Leopold Bauer (1872–1938)

foto k článku patřil na přelomu století k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Byl označován za tvůrce prvního moderního domu v habsburské monarchii a za autora první filosoficko-teoretické reflexe moderní architektury v tomto regionu. Později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. Monografické zpracování jeho architektonického a designerského díla je založeno na studiu Bauerovy obsáhlé písemné pozůstalosti ve vídeňské Albertině a na systematickém terénním výzkumu jeho architektonických realizací.„Leopold Bauer je postava toho druhu, jaký historie moderní architektury donedávna příliš nemilovala. Na počátku své dráhy patřil k protagonistům moderní architektury ve střední Evropě, později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. Svého učitele Otto Wagnera podrobil ostré kritice a údajně s podporou konzervativních politických kruhů se stal jeho nástupcem ve škole architektury na vídeňské Akademii. Ve zlém se rozešel se svými někdejšími přáteli Josefem Hoffmannem a Adolfem Loosem. Pro toto vše byl z tábora moderních architektů zahrnován opovržením. Nepříznivý postoj k jeho dílu zaujal i pozdější dějepis umění, který jej představoval jako málo nadaného outsidera nebo jeho tvorbu úplně ignoroval.“

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. (1960)

autor publikace, vystudoval bohemistiku, historii a dějiny umění. Od roku 1996 působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde přednáší dějiny architektury a designu. Věnuje se zejména dějinám architektury 19. a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem mnoha desítek odborných studií a knižních publikací.

Uvedení knihy Jindřicha Vybírala

V pondělí 13. dubna 2015 v 18:00 hodin se v Café Jedna ve Veletržním paláci, Dukelských Hrdinů 47 uskuteční slavnostní uvedení publikace Jindřicha Vybírala Leopold Bauer - heretik moderní architektury, kterou vydává nakladatelství Academia v koedici s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.

Zdroj: UMPRUM

Publisher: iUmeni.cz

Název: Leopold Bauer. Heretik moderní architektury
Autor: Vybíral Jindřich
Rok vydání: 2015

Koupit tuto knihu u nás

Leopold Bauer - heretik moderní architektury - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další recenze


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Zahrady mnicha Rabinoviče