TAK TEĎ TU. Komplementární svět Dalibora Chatrného

Recenze - obrázek Publikace, vycházející v roce nedožitých devadesátin mimořádně významného a originálního výtvarného umělce Dalibora Chatrného, přináší hned několik nových pohledů na jeho tvorbu.

Především jsou zde poprvé souborně uveřejněny umělcovy vlastní texty, v nichž vnímavý čtenář může vysledovat východiska a vývoj jeho tvůrčích postojů i výtvarných postupů. Celá kniha, obsahující téměř dva tisíce reprodukcí, je komponována jako příběh, který odkrývá podstatu Chatrného tvorby. Výběr z celoživotního díla je čle­něn do dvaadvaceti tematických oddílů, které pomá­hají pochopit i pocitově vnímat různé typy výtvarného vyjádření, uvažování i osobního autorského experi­mentování. Velmi cenná je také skutečnost, že vedle reprodukcí obrazů, kreseb, grafik i prostorových objektů zde čtenář najde i textové záznamy a kreseb­né studie či poznámky, které tvorbě výsledného díla předcházely. V tomto aspektu je kniha koncipována novátorsky a umožňuje sledovat „v přímém přenosu“ celý proces umělcovy tvorby.

foto k článkuDoprovodnou teoretickou studii k umělcově tvorbě napsal historik umění a kurátor Jiří Machalický, jehož text navazuje na tematické členění oddílů v obrazové části knihy, kterou uspořádal Jiří Za­hrádka (Masarykova univerzita, Moravské zemské muzeum) společně s umělcovou dcerou Danou Chatrnou. Důležitou součástí publikace je DVD se záznamy tzv. optickoakustických skladeb – autorských experimentálních filmů vycházejících z umělcových kreseb, objektů a grafik.

foto k článkuVýznamná osobnost českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století je tak představena kom­plexním a přitom originálním a objevným způsobem. Kniha přináší cenný uměnovědný materiál, který uvítají teoretikové umění jako významný informační zdroj, ale především tohoto zajímavého a osobitého umělce veřejnosti přehlednou a poutavou formou přibližuje, takže bude jistě patřit do knihoven umělec­kých škol, galerií a v neposlední řadě milovníků a sběratelů umění.

Zdroj: www.barrister-principal.cz

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: TAK TEĎ TU Komplementární svět Dalibora Chatrného
Autor:Jiří Zahrádka, Dana Chatrná (eds.)
Rok vydání: 2015

Koupit tuto knihu u nás

TAK TEĎ TU. Komplementární svět Dalibora Chat… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další recenze


Art Plus

Knižní akce

Keška v galerii
Keška v galerii
Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Ladislav Sutnar: Venuše
Ladislav Sutnar: Venuše

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Edice Plamen

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder