Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Brno (školy)

Údolní 244/53, Brno 60200, Česká republika Vysoká škola
www.ffa.vutbr.cz qvhouser@ffa.vutbr.cz +420541146800

Přestože je Fakulta výtvarných umění (FaVU) nejmladší, výtvarné umění má v Brně dlouholetou tradici. Již v roce 1899 byl založen ústav kreslení a od této chvíle se na brněnské technice začínají rozvíjet umělecké obory. Protože je VUT technicky zaměřená škola, snaží se právě tato fakulta propojit techniku a umění. V současné době se na FaVU vyučuje sedm oborů, a to: malířství, sochařství, grafika, grafický design, průmyslový design, konceptuální tendence a VMP (video-multimédia-performance).

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Katalogy a publikace Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Brno

Další školy

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha, Česká republika

Artschool

Brno, Česká republika

Ateliér ŠUM

Praha, Česká republika

AVE ART Ostrava 

Ostrava, Česká republika