TERMINÁTOR - Johana & Ondřej Merta

23.02.2017 - 22.03.2017Výtvarné umění

Terminátor je kultovní americký sci-fi film z roku 1984 režiséra Jamese Camerona s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.

Zároveň je to však i pojem objevující se hluboko v dějinách umění, tam, kde italský malíř Masaccio založil tradici zobrazovací techniky umožňující takřka dokonalou nápodobu trojrozměrného světa v ploše obrazu. Terminátor není jen zabijácký stroj podobný člověku, ale i bod zlomu, hranice mezi světlem a tmou, která dává vzniknout mimetické reprezentaci – iluzi.

Možná si nebudete jisti, jestli se večírek, na němž jste se ocitli, odehrává v reálném světě, v paralelním vesmíru nebo ve snu. Možná budete váhat, jestli to, co je za plotem, je skutečné. Jenže co když vám ani vaše bezprostřední okolí nevyjevuje celou pravdu?

Hranice je ne-místo v bezčasí, tenká linie ničeho mezi světy. Okraje a předěly umožňují vnímání věcí okolo nás, ale neslibují, že jim porozumíme. Některé hranice, fyzické i pomyslné, protínají skutečnost mimoběžnými směry a rýsují zdánlivý pořádek, který však ve výsledku působí spíše zmatek a úzkost. Terminátor znamená možnost. Možnost vidět, slyšet, sdělovat, dorozumívat se. Ať už ale obrys vymezuje hranice uměleckého díla či vnímatelného světa, to, co kreslí, je vždy a pouze představa.TERMINÁTOR - Johana & Ondřej Merta - www.iUmeni.cz (23.02.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Analogon 92 / Zlo / Zločin

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder