TMA uvádí: PLAYLIST: Breaking hearts & Breaking news

07.06.2017 - 05.07.2017Výtvarné umění

Vystavující dívky spolu pracují již dlouhou dobu, výstava tak nebude expozicí děl jednotlivých autorek, ale společným dílem, kdy se výstava sama o sobě stává mediem

Práce dívek se skrze humor vztahují k žité realitě, ne vždy tak humorné. Prostřednictvím sítí popkulturních odkazů, slovních i jiných hříček a atmosférických instalací, vytváří roztříštěný odraz reality. Mediem je samotný život / procházky, které jsou pro ně zdrojem moudrosti a hovadin (hlásí se k odkazu Situacionsitické Internacionály, skupiny Gorgona aspol.) Operují s nelehkou situací, které jako občané tohoto světa musí čelit, s jeho temnotou, vedle které stojí s poťouchlým úsměvem. Výstava PLAYLIST / Breaking hearts & Breaking news pro galerii FAVU se ponese v podobném duchu. Tématicky se však dívky odpoutávají od problémů světa. Ty sice nevyřešily, ale rozhodly se, jít na ně oklikou. A to skrze dramata a emoční exploze, které jsou sice čistě osobní, ale přesto všeobecně sdělné a ve výsledku univerzální.TMA uvádí: PLAYLIST: Breaking hearts & Breaki… - www.iUmeni.cz (07.06.2017)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Muzea Vysočina Havlíčkův Brod

Knižní novinka

Surrealismus vžitný

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder