Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další

22.07.2015 - 18.10.2015Výtvarné umění

Pražská repríza frankfurtské výstavy představuje návštěvníkům více než 350 exponátů, zastoupena jsou díla Egona Schieleho, Františka Kupky, Johannese Baadera, a dalších.

Egon Schiele sám sebe vnímal jako vizionářského a prorockého umělce, František Kupka vytvořil jednu z hlavních vývojových linií abstraktní malby prodchnutou spirituální energií, Joseph Beuys volal po revoluci pod titulem „sociální plastika“, Friedensreich Hundertwasser, ochránce životního prostředí, zase tvořil ve své podstatě holistické spirálové obrazy. Tyto zásadní umělecké postoje by nemohly vzniknout bez vazeb na tzv. „bosonohé proroky“. Někteří z nich patřili k umělcům-naturistům, jiní zase byli novodobými ztělesněními Ježíše Krista a další se považovali za sociální revolucionáře. Jejich význam pro umění moderny zůstal v podstatných rysech neodvyprávěným příběhem. Jejich jména – Karl Wilhelm Diefenbach, Gusto Gräser, Gustav Nagel jakož i Friedrich Muck-Lamberty a Ludwig Christian Haeusser – takřka upadla do zapomnění. Za svého života se však u širokého publika a v avantgardních kruzích těšili velké oblibě. A oceňovali je i umělci a intelektuálové, i když mnohdy pouze skrytě.

Pražská repríza frankfurtské výstavy představuje návštěvníkům více než 350 exponátů, zastoupena jsou díla Egona Schieleho, Františka Kupky, Johannese Baadera, Heinricha Vogelera, Josepha Beuyse, Jörge Immendorffa nebo Friedensreicha Hundertwassera včetně rozmanitého dokumentačního materiálu.

Expozice tak objevuje nikoliv pouze vzájemně související jevy, ale vykresluje i nečekané spojovací linie, a zasazuje tak „proroky“ a uměleckou avantgardu do dalekosáhlých společensko-historických souvislostí.26.11.2021 - 01.05.2022Falza? Falza!
14.05.2021 - 21.11.2021Viktor Pivovarov: Moskevská gotika
04.05.2021 - 31.10.2021Realita a vize: Soutěžní dialog na depozitární areál
09.04.2021 - 15.08.2021Toyen - Snící rebelka
14.05.2021 - 08.08.2021Dřevo/řez
04.05.2021 - 08.08.2021Neklidná kresba: Krajiny Antonína Slavíčka
22.04.2021 - 01.06.2021Umění se děje venku
25.09.2020 - 21.03.2021Rembrandt: Portrét člověka
06.11.2020 - 07.03.2021Buddha zblízka
16.10.2020 - 28.02.2021Markéta Othová
16.10.2020 - 28.02.2021Igor Korpaczewski
11.10.2020 - 31.01.2021Mikuláš Medek: Nahý v trní
06.03.2020 - 10.01.2021Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal
06.03.2020 - 10.01.2021Kurt Gebauer
18.09.2020 - 03.01.2021Saul Steinberg — Vladimír Fuka
06.03.2020 - 22.11.2020Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
06.03.2020 - 22.11.2020NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze
15.11.2019 - 25.10.2020STANISLAV SUCHARDA 1866–1916: TVŮRČÍ PROCES
12.01.2020 - 12.07.2020Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 17. a 18. století
06.12.2019 - 19.04.2020KRÁSNÉ MADONY
15.11.2019 - 16.02.20201989
15.11.2019 - 16.02.2020JITKA HANZLOVÁ: TIŠINY
15.11.2019 - 10.02.2020KRESBY A ILUSTRACE JANA PREISLERA (1872–1918) VE VOLNÝCH SMĚRECH
15.11.2019 - 10.02.2020KUBISTICKÉ KRESBY OTTO GUTFREUNDA
06.11.2019 - 10.02.2020LINIE, SVĚTLO, STÍN
15.11.2019 - 02.02.2020INTERVIEW 89
15.11.2019 - 02.02.2020BYDLENÍ V UMĚNÍ
04.10.2019 - 05.01.2020VÁCLAV HOLLAR A UMĚNÍ KRESBY
30.08.2019 - 05.01.2020CYKLUS SOUČASNÉ MALBY: JOSEF BOLF
30.08.2019 - 05.01.2020MILAN GRYGAR
18.07.2019 - 01.12.2019ALBERTO GIACOMETTI
02.12.2018 - 01.12.2019SALM MODERN #1: MOŽNOSTI DIALOGU
11.05.2019 - 24.11.2019STANISLAV KOLÍBAL: BÝVALÉ NEJISTÉ TUŠENÉ
11.05.2019 - 24.11.201958. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE UMĚNÍ V BENÁTKÁCH: STANISLAV KOLÍBAL
24.05.2019 - 15.09.2019SASKO–ČECHY: JAK BLÍZKO, TAK DALEKO
08.03.2019 - 08.09.2019400 ASA: FOTOGRAFIE
25.05.2018 - 02.09.2019Jiří Kolář
15.05.2019 - 18.08.2019SKUPINA 42
19.04.2019 - 30.07.2019JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE
22.03.2019 - 26.05.2019NOVINKY VE SBÍRKÁCH NGP 2013–2018
16.11.2018 - 17.03.2019Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950
24.10.2018 - 03.02.2019Otevřený depozitář Umění Asie
24.10.2018 - 03.02.2019Introducing Valentýna Janů: I’m sry
24.10.2018 - 03.02.2019Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin
24.10.2018 - 03.02.2019MOVING IMAGE DEPARTMENT #9: TOUHA V JAZYCE
07.09.2018 - 20.01.2019František Kupka (1871–1957)
14.03.2017 - 19.01.2019Charta Story. Příběh Charty 77
22.08.2018 - 06.01.2019KOUDELKA: INVAZE 68 & archivní záběry Jana Němce
16.02.2018 - 06.01.2019Katharina Grosse: Zázračný obraz
04.10.2018 - 01.01.2019JAN PREISLER (1872–1918) NOVĚ OBJEVENÉ OBRAZY
22.08.2018 - 02.12.2018Jiří Petrbok: Hořící srdce
22.08.2018 - 25.11.2018Záhada Čapkova koberce
22.03.2018 - 23.09.2018KOUDELKA: DE-CREAZIONE
16.02.2018 - 09.09.2018Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonpre
16.02.2018 - 09.09.2018Moving Image Department #8: Maria Lassnig, Lukáš Karbus
27.04.2018 - 26.08.2018Hynek Martinec: Cesta na Island
24.04.2018 - 15.07.2018Konec zlatých časů
16.02.2018 - 17.06.2018Maria Lassnig 1919–2014
03.11.2017 - 25.05.2018Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem
14.12.2017 - 20.05.2018Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století
04.12.2017 - 01.04.2018Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne
19.11.2017 - 18.03.2018Magdalena Jetelová: Dotek doby
05.12.2017 - 04.03.2018Kosmická architektura Jana Konůpka
13.10.2017 - 04.03.2018Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty
05.12.2017 - 25.02.2018Loučení s Asií
26.09.2017 - 08.01.2018Jan Salomonsz de Bray – Svatá Helena
20.10.2017 - 07.01.2018Pedro Henriques. Fasting
20.10.2017 - 07.01.2018Julian Rosefeldt: Manifesto
20.10.2017 - 07.01.2018Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu
17.03.2017 - 07.01.2018Aj Wej-wej. Zákon cesty
12.09.2017 - 31.12.2017Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava Hollara
20.10.2017 - 10.12.2017StartPoint 2017 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
15.09.2017 - 03.12.2017Hudba jako obraz
05.09.2017 - 03.12.2017Mytologické mesaliance Maxe Pirnera
24.02.2017 - 17.09.2017Očím skryté.
13.06.2017 - 10.09.2017Ignác František Platzer (1717–1787). Kresby
06.06.2017 - 10.09.2017Asie v letních barvách
10.05.2017 - 10.09.2017After Rembrandt: Jan Uldrych
06.06.2017 - 03.09.2017Vojtěch Hynais: skici, studie, návrhy
26.04.2017 - 03.09.2017Gerhard Richter: A Survey
17.03.2017 - 03.09.2017Magdalena Jetelová – Dotek doby
10.03.2017 - 03.09.2017František Skála
24.06.2017 - 30.07.2017New Wave. Diplomanti AVU 2017
21.06.2017 - 30.07.2017Anežka Live!
14.03.2017 - 11.06.2017Šťastný Řím – Francouzští rytci ve Věčném městě
17.03.2017 - 04.06.2017Epos 257. Retroreflexe
07.03.2017 - 04.06.2017Obraz a kaligrafie. Význam písma v asijských kulturách a vztah k výtvarnému uměnÍ.
09.01.2017 - 09.05.2017After Rembrandt: Michaela Maupicová
11.11.2016 - 26.03.2017Andrea del Sarto – Madona s dítětem
06.12.2016 - 12.03.2017Jan Kupecký a „černé umění“
06.12.2016 - 05.03.2017Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy
06.12.2016 - 05.03.2017Zimní variace
19.10.2016 - 28.02.2017Olivier Adam: Buddhovy dcery
05.10.2016 - 19.02.2017Moving Image Department – VI. kapitola: Vnitřní životy (času)
05.10.2016 - 19.02.2017Introducing Megan Clark: Somatic
05.10.2016 - 19.02.2017Poetry Passage#4: I Am the Mouth
05.10.2016 - 05.02.2017TŘETÍ MYSL. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
23.06.2016 - 22.01.2017Cranach ze všech stran
05.10.2016 - 15.01.2017Oproti přírodě: Mladá česká umělecká scéna
05.10.2016 - 15.01.2017Against Nature Mladá česká umělecká scéna
16.09.2016 - 15.01.2017Henri Rousseau
05.10.2016 - 10.01.2017TŘETÍ MYSL. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
05.10.2016 - 08.01.2017Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu
05.10.2016 - 08.01.2017Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2016
05.10.2016 - 08.01.2017Tři století americké grafiky z National Gallery of Art
05.10.2016 - 08.01.2017STARTPOINT 2016 - cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
29.08.2016 - 27.11.2016Georg Grosz a český TRN
15.05.2016 - 25.09.2016Císař Karel IV. 1316–2016
14.05.2016 - 25.09.2016Karel IV. (1316–1378). Bavorsko-česká zemská výstava k 700. výročí narození
24.06.2016 - 18.09.201630 let architektury ve sbírkách Národní galerie v Praze
06.02.2016 - 31.08.2016220. výročí Národní galerie v Praze. Aj Wej-wej: Zvěrokruh
05.02.2016 - 31.08.2016Aj Wej-wej – Zvěrokruh
26.05.2016 - 28.08.2016Zdenek Rykr a továrna na čokoládu
24.06.2016 - 03.08.2016Diplomanti AVU 2016
05.02.2016 - 03.07.2016220. výročí Národní galerie v Praze. Velkorysost: Umění obdarovat
06.02.2016 - 22.05.2016Jiří David: Apoteóza
06.02.2016 - 22.05.2016Prostor pro pohyblivý obraz – IV. kapitola: Rétorika času, v novém pojetí
06.02.2016 - 22.05.2016Poetry Passage#2
06.02.2016 - 22.05.2016Helena Hladilová. Introduced by Adam Budak
06.02.2016 - 22.05.2016220. výročí Národní galerie v Praze. El Hadji Sy: Malba – performance – politika
30.03.2016Kámen, koule, oči
20.08.2014 - 29.03.2016Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – II. díl
20.01.2016 - 13.03.2016Umprum Attack!
27.11.2015 - 13.03.2016Bez hranic. Umění v Krušnohoří 1250–1550
09.02.2016Pop-art a op-art (A. Warhol, R. Lichtenstein, B. Riley)
27.10.2015 - 31.01.2016Podivuhodní tvůrci snů II. – Renoir, Rops, Ensor, Munch, Stuck, Klimt, Beardsley
20.10.2015 - 31.01.2016Láska ke kresbám. Sbírka dr. Artura Feldmanna
30.09.2015 - 17.01.2016Silver Lining - 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého
23.10.2015 - 10.01.2016Smysl pro umění
09.10.2015 - 10.01.2016Dílo sezóny: Peter Paul Rubens, Večeře v Emauzích
02.10.2015 - 03.01.2016Příběh krásné Lédy
12.06.2015 - 03.01.2016Skrytá řeč rostlin
20.02.2015 - 31.12.2015Ateliér Sekal
09.05.2015 - 22.11.2015Jiří David. Apoteóza
30.09.2015 - 01.11.2015STARTPOINT 2015 - cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
22.07.2015 - 18.10.2015Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další
25.06.2015 - 11.10.2015Architekt Lubor Marek
26.06.2015 - 30.09.2015Introduced by Charlotta Kotíková: Romana Drdová. Pohled
22.04.2015 - 27.09.2015Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích, 1880–1914
26.06.2015 - 20.09.2015Moving Image Department, II. kapitola: Zatmění nevinného oka
26.06.2015 - 13.09.2015ŠO書 – mistři současné japonské kaligrafie III
30.05.2015 - 13.09.2015Česká animovaná tvorba – Večerníček slaví 50 let
26.06.2015 - 02.08.2015Diplomanti AVU 2015
14.04.2015 - 19.07.2015Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné motivy Václava Chada (1923–1945)
20.02.2015 - 28.06.2015Oskar Kokoschka a Československo
20.05.2015 - 14.06.2015Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu 2015
20.12.2014 - 31.05.2015GUSTAV KLIMT: Dáma s rukávníkem
20.02.2015 - 24.05.2015Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze
20.02.2015 - 17.05.2015Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m²
20.02.2015 - 03.05.2015Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou
05.01.2015 - 05.04.2015Vlastislav Hofman. Architekt nebo malíř?
07.11.2014 - 15.03.2015Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300
14.03.2015Komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300
05.12.2014 - 08.03.2015Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy
07.03.2015Komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300
21.02.2015Komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300
19.02.2015 - 21.02.2015Grand Opening
01.10.2014 - 15.02.2015Zdeněk Fránek – Polštářový dům
22.10.2014 - 08.02.2015Jiří Sozanský: 1984 - rok Orwella
20.11.2014 - 01.02.2015Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)
31.01.2015Komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300
18.12.2014 - 25.01.2015Evropská cena za současnou architekturu Mies van der Rohe Award 2013
21.10.2014 - 18.01.2015GUSTO BAROKNÍHO KAVALÍRA: Humprecht Jan Černín z Chudenic, Karel Škréta a Benátky
01.10.2014 - 11.01.2015Lucie Svobodová: Maxwellova rovnice
10.01.2015Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) Geniální grafik italského baroka
08.01.2015Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch?
08.01.2015Představení architektonického studia Langarita-Navarro Arquitectos
01.10.2014 - 04.01.2015Fluxus, Svobodová, Fránek ve Veletržním paláci
27.06.2014 - 31.12.2014GUSTAV KLIMT: Dáma s rukávníkem
04.03.2014 - 31.12.2014LUCAS CRANACH: Žehnající Jezulátko
03.02.2014 - 31.12.201490. výročí založení Sbírky francouzského umění 19. a 20. století
01.01.2013 - 31.12.2014Kurz dějin umění (pro začátečníky, pro pokročilé)
01.01.2013 - 31.12.2014Základy dějin umění (sobotní, nedělní běh)
18.12.2014Tisíc let působení benediktinů v českých zemích
13.12.2014Komentovaná prohlídka výstavy 984 ROK ORWELLA
06.12.2014Komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300
25.08.2014 - 23.11.2014Kresby Františka Gellnera
25.04.2014 - 02.11.2014Vivat musica! Tóny, barvy, tvary
15.07.2014 - 19.10.2014Pocta Michelangelovi (1475–1564)
16.04.2014 - 14.09.2014Reynek - Genius, na kterého jsme měli zapomenout
15.05.2014 - 07.09.2014Japonismus a české umění
11.03.2014 - 07.09.2014Dílo sezóny – Madona ze Šternberku
30.08.2014 - 31.08.2014Dílna japonského dřevořezu
30.05.2014 - 24.08.2014Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...
29.04.2014 - 17.08.2014Josef Šíma: Ztracený ráj
21.03.2014 - 27.07.2014Příběh Veletržního paláce
15.04.2014 - 13.07.2014Svatá příroda - Ilustrace mezi vědou a uměním
28.03.2014 - 06.07.2014Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy.
14.05.2014 - 10.06.2014Grand Prix Obce architektů
01.09.2013 - 30.05.2014Soutěž Máš umělecké střevo?
24.01.2014 - 25.05.2014Rudolf Volráb 1933 - 1969 / barevný neklid
07.02.2014 - 11.05.2014Vietnamské umění v Čechách
21.02.2014 - 04.05.2014Na okraji davu. Umění a sociální otázka v 19. Století
07.01.2014 - 20.04.2014Z představ a cest Bedřicha Feuersteina
14.01.2014 - 13.04.2014Nizozemské kresby 17.století
29.11.2013 - 06.04.2014Ludvík Kuba - poslední impressionista
18.10.2013 - 23.03.2014Jan Kotík (1916 - 2002)
28.01.2014 - 02.03.2014UMPRUM 2013
24.05.2013 - 02.03.2014Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na Pražském mostě, 1853
04.11.2013 - 02.02.2014Patrik Hábl - vystřižené obrazy
01.11.2013 - 02.02.2014CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny, tradice, úcta.
08.10.2013 - 12.01.2014Johann Wilhelm Baur (1607–1642) - Metamorfózy
04.10.2013 - 05.01.2014Oskar Kokoschka - GRAFIKA
30.11.2013Karel Prager - architekt, stavitel, vizionář – komentovaná prohlídka výstavy s autorkou R.Sedlákovou
01.10.2012Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. Století

Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kup… - www.iUmeni.cz (22.07.2015)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Lubomír Typlt - Vizionáři / Visionaries

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder