LISTOVÁNÍ. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc

Umění a design - obrázek

Výstava nabízí procházku historií knižní kultury ve 20. století prostřednictvím více než tří stovek exponátů ze všech knižních sbírkových fondů Muzea umění Olomouc.

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“
15. 6. – 16. 10. 2016foto k článkuSbírka Kniha 20. století představuje výběr z kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní představitelé nejen českého, ale také například německého a ruského výtvarného umění 20. století. Druhou sbírku tvoří výrazně mezinárodní kolekce autorských knih a knih pojatých jako umělecké dílo představující různé možnosti přístupu k tomuto v jádru intermediálnímu druhu výtvarného umění. Samostatnou součástí v rámci této sbírky jsou autorské knihy z berlínského vydavatelství Rainer Verlag.

foto k článku„K prvnímu většímu představení sbírkotvorné aktivity Muzea umění Olomouc v oblasti knižní kultury došlo v roce 2009. Plzeňská repríza olomouckého výstavního projektu s názvem LISTOVÁNÍ. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc by měla ukázat, jak se měnila kniha s nástupem secese, symbolismu, surrealismu nebo funkcionalismu i ve druhé polovině 20. století a jak se z ní stalo svébytné umělecké dílo,“ uvádí ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

foto k článkuSpoluautorka výstavy Gina Renotière vysvětluje: „Výstava nabízí procházku historií knižní kultury ve 20. století prostřednictvím více než tří stovek exponátů ze všech knižních sbírkových fondů. Sbírka Kniha 20. století představuje výběr z kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní představitelé nejen českého, ale rovněž například německého a ruského výtvarného umění 20. století. Těžištěm sbírky je česká knižní avantgarda v období mezi dvěma světovými válkami, kdy hlavními proudy v českém knižním umění jsou funkcionalisticky orientované knižní úpravy a konstruktivistická typografie, jedinečná tvorba Josefa Čapka i umělci tvořící v duchu poetismu a surrealismu. Na výstavě se tak objevují knihy, jejichž podobu navrhovali tak významní avantgardní tvůrci jako například El Lisickij, Alexandr Rodčenko, László Moholy-Nagy, Karel Teige, Ladislav Sutnar, Jindřich Štyrský, Toyen nebo Josef Šíma. Součástí sbírky jsou rovněž knižní úpravy z počátku 20. století ve stylu secese, symbolismu a později expresionismu a kubismu. Tyto tendence jsou zastoupeny na výstavě knihami Vojtěcha Preissiga, Františka Bílka, Karla Hlaváčka, Františka Koblihy nebo Josefa Váchala. Časové rozpětí sbírky se klene od počátku 20. století do současnosti. Směrem k současnosti je sbírka nejvíce orientována na období šedesátých let, a to opět s mezinárodními přesahy. Sbírku doplňuje výběr z Knihovny Otto Františka Bablera, významného olomouckého překladatele a bibliofila.

foto k článkuDruhým sbírkovým fondem jsou tzv. autorské knihy, tedy žánr, který se vymezil v rámci výtvarné avantgardy 60. let 20. století jako samostatná umělecká kategorie. Sbírka začala vznikat na konci devadesátých let a dnes poskytuje téměř komplexní obraz fenoménu autorské knihy jak ve smyslu vývoje ve světovém i domácím kontextu, tak žánrového rozrůznění. Jedná se o výrazně mezinárodní, či přesněji euroatlantickou kolekci představující různé možnosti přístupu k tomuto výtvarnému žánru. Koncepční akviziční činnosti v oblasti autorské knihy se Muzeum umění Olomouc věnuje jako jedna z mála institucí v České republice a její sbírka autorských knih je co do rozsahu i kvality nejvýznamnější u nás.

foto k článkufoto k článkufoto k článkufoto k článkuSamostatnou součástí v rámci této sbírky jsou autorské knihy z vydavatelství Rainer Verlag. Toto berlínské vydavatelství patřilo v letech své existence (1966–1995) k nejvýznamnějším vydavatelstvím autorských knih vůbec. Muzeum umění Olomouc je jedinou institucí na světě, která díky daru Rainera Pretzella vlastní úplnou sbírku autorských knih Rainer Verlag.“

PUBLIKACE

Výstavu doprovází stejnojmenná česko-anglická publikace vydaná Muzeem umění Olomouc v roce 2009. Kniha vyšla k premiéře výstavy v Muzeu umění Olomouc v grafické úpravě Petra Šmalce a obsahuje texty kurátorů příslušných sbírek (včetně autorek plzeňské výstavy) i spolupracovníků muzea, kteří svou aktivitou podnítili vznik těchto sbírek (Zdenek Primus, Jiří Valoch). Katalog získal ve své kategorii 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2009, kterou vyhlašuje Památník národního písemnictví v Praze.

Komentované prohlídky se spoluautorkou výstavy Ginou Renotière: 13. července a 21. září v 17 hodin

Zdroj: zpc-galerie.cz

LISTOVÁNÍ. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Další články

Umění a design - obrázek

Zastavení v čase Anežky Kovalové

Výstava obrazů a kreseb Anežky Kovalové uvádí diváka do světa, v němž vládne harmonie, klid a smíření. Žije a tvoří společně se svým manželem Miroslavem uprostřed přírody … Celý článek

Umění a design - obrázek

Chtěl mít moře, lodě a hory. Český malíř našel vše na Mallorce.

Sollerský přístav je jediným místem na severu Mallorky s volným přístupem k moři. Hornatý sever ostrova je oblíbeným centrem chodců, cyklistů i jachtařů a patří k nejkrás … Celý článek

Umění a design - obrázek

Viktor Zakrynycny: Inspirace je cokoliv, co přitáhne vaše oči tak, že je nemůžet …

Skutečné umění vzniká spontánně a nezná hranice ani národnost, patří všem – říká Viktor Zakrynycny, který dnes působí v Brně a jehož jméno polského původu pochází z výraz … Celý článek

Umění a design - obrázek

Zemřel velikán dřevorytu Zdeněk Mézl

Ve věku 81 let zemřel v pondělí, 21. května 2016, Zdeněk Mézl, který svými dřevoryty rád komentoval události našich dějin, ale třeba i antických bájí. Jeho tvorba byla po … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

Aukční síň ARTHOUSE Hejtmánek- večerní aukce - 7.12.2023 - imgReklama