Romana Rotterová: Cesty světla

Umění a design - obrázek

Pražská výtvarnice Romana Rotterová (nar. 1931 v Praze) se narodila v rodině sochaře Leonarda Rottera. Náchodská galerie připravila koncem roku 2013 reprezentativní retrospektivu této pozoruhodné autorky, jejíž dílo je dosud u nás stále opomíjené, nicméně vyjímečné.

Romana Rotterová se narodila v rodině sochaře Leonarda Rottera, kde získala základy výtvarného vzdělání. Později studovala soukromě v ateliéru sochařky Mary Duras-Kopf (žákyně J. Štursy). Významné bylo setkání s malířem a grafikem Vratislavem Janem Žižkou (1963), u něhož se seznámila s grafickými technikami a vytiskla své první grafické listy.
Na počátku své tvorby se Romana Rotterová věnovala kresbě, menším sochařským formátům (terakotová plaketa), užité grafice, ilustracím prózy a sbírek poezie a vědecké ilustraci.

foto k článkuPo roce 1963 se soustřeďuje na volnou grafiku technikou černobílého leptu, suché jehly a kombinaci se strukturální grafikou. Podobně jako v sochařské práci, předchází grafickému listu často přípravná kresba. Postupným vytíráním barvy z matrice během tisku je dosahováno plasticity a kontrastu podobně jako odebíráním hlíny při modelování sochy. Větší formáty a náročná technika umožňují zhotovení jen několika otisků, které mají charakter monotypu. Barva je používána jen střídmě k vytvoření barevných akcentů.

V 60. letech, kdy její originální grafika upoutala pozornost doma i v zahraničí, tvořila jako solitér, jen volně řazený do kontextu s výtvarníky Nové citlivosti. Po autorské výstavě na Expo 1967 v Montrealu byla její díla zastoupena pravidelně a opakovaně na prezentacích české grafiky v Evropě, Kanadě a USA a byla vybrána i pro Expo 1970 v Ósace.

foto k článkuGrafické dílo z poloviny 60. let ještě reflektuje výtvarné podněty informelu v důrazu na struktury ploch a interpretuje reálné krajiny nebo jejich hmotné prvky formou zjednodušených symbolů (Modrý oblak 1966). Figurální motivy zůstávají obvykle jen naznačeny (Uzavření 1966), častou inspirací je hudba (Zvuk flétny 1965, Harfa 1987) a antické Řecko (Karyatida 1972, Sen o Řecku-Olymp 1972). Postupně je více zdůrazněn prvek individuálního prožitku, existenciální úzkost (Uzavření 1966) a mezní situace v mezilidských vztazích (Vztahy III 1970), z plochy mizí vše nadbytečné.

Okupace v roce 1968 a následná normalizace znamená zásadní zlom, autorka se ocitá v izolaci a až do konce 80. let vystavuje jen sporadicky. Romana Rotterová se uzavírá do soukromí a také její tvorba po roce 1989 má příznačně introvertní charakter. Romana Rotterová žije a pracuje v Praze.
V 90. letech je míra abstrakce dovršena, maximálního účinku je dosaženo pomocí meditativních symbolů a jemných valérů (Cesty světla 1990, Malé ticho 1991), předmětem zobrazení se stává krajina vnitřních prožitků (Krajina četba 1993, Krajina koncert 1993).

Romana Rotterová slovy Aleny Laufrové

foto k článkuAčkoliv její tvorbu můžeme volně přiřadit ke skupině umělců tzv. Nové citlivosti, která se stala od 60. let pro české umění určující, autorka je solitérem. Přirozeně, plynule a soustavně sleduje vlastní cestu bez jakéhokoliv přímého vědomého ovlivnění.
Kvalitní grafika není jen dobře graficky zpracované téma na ploše papíru, ale mnohem víc. Je tím, co na papíře zobrazeno není, co skrývá, co obsahuje. V úsporných, lapidárních grafických záznamech Romany Rotterové je obsaženo sdělení. Zvědavost diváka vzbuzuje tajemství, které za grafikou tuší. Tajemství náznaku, tajemství nápovědy, tajemství možné interpretace.
Grafiké listy Romany Rotterové vzbuzují otázky, vedou k asociacím, rozvíjejí možnosti dalšího rozkrývání grafické zprávy. Zásadní sdělení jsou předkládána těmi nejjednoduššími prvky, které grafická technika nabízí. Linie, úzkostně křehké, roztřesené, či masivní, sametově nadýchané, suverénní. Horizontály i vertikály. Vymezené plochy. Několik základních tvarů, kružnice, křivka, kříž apod. A hra se světlem a stínem, jejich kontrastem, či pozvolným přecházením jednoho v druhé.. Někdy do imaginárního prostoru grafiky vstupuje i struktura s razantním, nápadně barevným akcentem.....
V současné době je ve výtvarném umění možné všechno, kombinují se různé discipliny, různá média, zdá se, že tradičně chápané estetické parametry jsou přežitkem. Umělec chce většinou diváka či veřejnost především překvapit, šokovat, strhnout na sebe pozornost.

foto k článkuRomana Rotterová tvoří pro sebe, z vnitřní potřeby. Očividně, překvapivě a ne-obvykle setrvává její celoživotní tvorba v jednom výrazovém názoru, bez zásadního posunu. V jejím případě to svědčí o hloubce a síle výtvarného sebevyjádření, o její celistvosti jako člověka i umělce. Jakákoliv manipulace s divákem je jí cizí. Pokud divák chce, může se nad jejím grafickým listem vydat na cestu tázání, objevování a zamyšlení.
Názvy grafických listů či cyklů mu mohou být prvním vodítkem, kam se ubírat za dobrodružstvím hledání a nalézání. Vydat se po stopách - metamorfovaných otiscích životních zážitků a setkání, po stopách jednoho příběhu, po stopách zpovědi ukryté v grafických znacích.
Může dojít k resonanci čí probuzení zasutých pocitů, k zastavení, k meditaci. Vždyť jak řekl čínský taoistický básník a malíř z 1. století našeho letopočtu Su Tung- pcho ... Obrazy jsou tichými básněmi.

Zastoupení ve sbírkách

foto k článkuNárodní galerie v Praze
Museum of Modern Art, New York
Museum of Modern Art, Los Angeles
Museum of Woman Artists, Washington D.C.
Museum Jan Heesterhus, Schijndel, Nizozemí
Oblastní galerie výtvarného umění ve Zlíně
Muzeum umění Olomouc
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Soukromé sbírky doma i v zahraničí

Ocenění

1976 Žena v současném umění, Hollar, Praha
1993 Cena za netradiční grafický projev, Inter-Kontakt-Grafik, Praha


Zdroj: cs.wikipedia.org/, www.rotterovi.wz.cz, www.grapheion.cz/, Alena Laufrová

Romana Rotterová: Cesty světla ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Romana Rotterová
Autor: Jan Kapusta st., Jan Kapusta
Rok vydání: 2013

Koupit tuto knihu u nás

Další články

Umění a design - obrázek

Lukáš Orlita v transu

Lukáš Orlita patří k nejoriginálnějším mladým výtvarníkům. Absolvoval FaVU VUT Brno, atelér figurální malby, prof.ak.mal.Jiřího Načeradského. Na fakultě výtvarných umění … Celý článek

Umění a design - obrázek

Zemřel malíř Jiří Načeradský. Jeho díla má i pařížské Centre Pompidou

Ve věku 74 let zemřel ve středu 16.4.2014 malíř Jiří Načeradský. Oznámil to jeho galerista Petr Mach. Celý článek

Umění a design - obrázek

Slavná fotografka Annie Leibovitz dostala na Hradě cenu Trebbia

Světoznámá americká fotografka Annie Leibovitzová převzala letošní Evropskou cenu Trebbia za tvůrčí činnost. Ocenění se udílelo 9. března v rámci galavečera ve Španělském … Celý článek

Umění a design - obrázek

Muzeum města Brna připravilo retrospektivní výstavu Antonína Širůčka

Tvorba malíře a sochaře Antonína Širůčka je úzce spjatá s Brnem, kde žil od roku 1945 a významnou měrou se podílel na formování zdejší výtvarné scény. Řada jeho děl je k  … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

Aukční síň ARTHOUSE Hejtmánek - zahradní aukce 6.6.2024 - imgReklama