V ČR se od pátku znovu zavřou muzea, galerie a památky

Události - obrázek

Po 15 dnech se v Česku znovu uzavřou muzea a galerie. Vláda dnes rozhodla, že život v zemi se bude od pátku 18. prosince znovu řídit čtvrtým stupněm protiepidemického systému. Počítá s tím, že muzea, galerie a památky jsou pro veřejnost zcela uzavřené.

Galerie či muzea jsou většinou prostorově velmi štědré prostory, kam chodí návštěvníci obdivovat umělecká díla. Na žádné zpravidla nesahají, s nikým se téměř nesetkají, snad kromě pokladní (v době on-line rezervací nebo vstupů zdarma ani to ne) a s tichým kustodem, který dohlíží na bezpečnost sbírek.

foto k článkuGalerie je místo, kde se ani před koronavirovou krizí neshlukovali lidé, protože umělecká díla si každý chce většinou vychutnává sám, maximálně v malé skupince, většinou s rodinným příslušníkem. Dalo by se říci, že po vycházkách do přírody je to nejbezpečnější místo, kde nehrozí žádná nákaza, ale také je to místo, kde si alespoň částečně kompenzovat duševní strádání, které koronavirová nákaza přináší.

A i přesto musí galerie a muzea od 18. prosince zcela nelogicky zavřít! Proč?

Galerie a muzea se proto obrací na ministra zdravotnictví i kultury s výzvou, kterou by rády toto rozhodnutí změnili a zaslaly jim otevřený dopis. Pod dopis určený ministrům kultury a zdravotnictví se podepsala již například pražská Trafo Gallery nebo olomoucká Telegraph Gallery.

Výzva ministru kultury ČR a ministru zdravotnictví ČR

Vážený pan
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury České republiky
Vážený pan
Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr zdravotnictví České republiky

Vážený pane ministře kultury, vážený pane ministře zdravotnictví, my, níže podepsaní zástupci galerií, dalších kulturních institucí a občané z celého území České republiky, Vás tímto vyzýváme k prosazení udělení výjimky v rámci čtvrtého stupně protiepidemiologických opatření (tzv. PES). Jsme hluboce přesvědčeni, že uzavření galerií žádným způsobem nesnižuje riziko nákazy virem Covid-19 a nepřispívá ke zlepšení epidemiologické situace. V jeden okamžik se nacházejí v galeriích zpravidla pouze jednotky osob, tudíž zde nedochází k hromadnému shlukování velkého počtu lidí na malém prostoru po delší dobu. Již nyní jsme schopni garantovat striktní dodržování všech hygienických opatření, jako jsou roušky, dezinfekce, rozestupy, maximální počet návštěvníků a podobně. Galerie se v tomto směru zásadně liší od ostatních kulturních institucí a událostí, kde toto možné není a riziko přenosu nákazy Covid-19 je vyšší (koncerty, divadla atp). S nadsázkou se nebojíme říct, že jestli se chcete vyhnout nákaze, přijďte do galerie. Návštěva umělecké galerie je z virologického hlediska nepochybně mnohonásobně bezpečnější aktivitou než například brouzdání po obchodním centru. O nastavení konkrétních pravidel jsme připraveni vést věcnou diskuzi a tato pravidla poté respektovat a dodržovat. Navrhujeme ještě striktnější omezení počtu návštěvníků ve vztahu k ploše galerie tak, aby byl přenos nákazy prakticky naprosto vyloučen. Například jeden návštěvník na 30m2 plochy galerie.
Umělecké galerie mají své nezastupitelné místo v kulturní oblasti a jsme přesvědčeni, že nemá-li kultura v této zemi padnout úplně, je třeba vyhodnocovat uzavírání jednotlivých kulturních segmentů odděleně, v úzké spolupráci s jejich zástupci a ještě pečlivěji, než tomu bylo doposud. Galerie jsou v tuto dobu jediné kulturní vyžití, které je veřejnosti dostupné. Vzhledem k minimálnímu riziku nákazy jsou bezpečné a my tedy nerozumíme tomu, proč by měly být uzavřeny. Řada galeristů, z nichž někteří jsou i mezi signatáři této výzvy, již deklarovala, že je připravena své galerie i přes případná omezující opatření ponechat otevřeny pro návštěvníky. Domníváme se však, že není důvod situaci zbytečně vyhrocovat a radikalizovat, lepší je hledat ve vzájemném dialogu řešení, které umožní galerijním institucím i nadále provoz, třeba jen v omezeném režimu. Na diskusi a dialog jsme připraveni, vyzýváme k němu i Vás.

V......................................., dne: ..........................................
Jméno a příjmení:.................................................................
Kulturní instituce:................................................................
Podpis:.................................................................................

Proč tedy opravdu neponechat vstupy do muzeí a galerií a nerozvolnit tak davy nervózních lidí, kteří dalšími a dalšími opatřeními jen trpí a bezhlavě se tlačí do otevřených obchodů a hypermarketů? Bylo by to alespoň částečné zlidštění některých nelogických nařízení v této složité situaci, se kterou všichni bojujeme poprvé a která už tak bude mít dalekosáhlé následky nejenom finanční, ale i duševní a zdravotní.

V ČR se od pátku znovu zavřou muzea, galerie a památky ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Další články

Události - obrázek

Národní muzeum se přesouvá za návštěvníkem domů

Národní muzeum se přesouvá za vámi do online prostředí. Výstavy si můžete užívat i z pohodlí a bezpečí domova. Zapněte si počítač a společně s našimi kurátory prozkoumejt … Celý článek

Události - obrázek

Radim Schreiber pro Světlušku

Kalendář pro Světlušku má každoročně na starosti jiný autor. Pro rok 2021 se jím stal český fotograf Radim Schreiber, rodák z Liberce žijící už dvacet let v americké Iowě … Celý článek

Události - obrázek

ART PRAGUE 2020 - 19. ročník veletrhu současného výtvarného umění BUDE!

V Praze se ve dnech 8 – 13. prosince uskuteční již 19. ročník přehlídky současného výtvarného umění ART PRAGUE. Letos se potýkal díky koronaviru s několika termínovými p … Celý článek

Události - obrázek

TRAFO ART 2021 – Charita pro NADĚJI

Trafo Gallery vystavuje díla svých 12 autorů a nabízí je k charitativnímu prodeji spolu se stejnojmenným kalendářem na pomoc Nízkoprahového denního centra pro lidi bez do … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama