Národní galerie vystaví Gerharda Richtera pokládaného za nejvýznamnějšího žijícího umělce

Události - obrázek

První retrospektivu Gerharda Richtera ve středovýchodní Evropě čítající více jak sedmdesát jeho děl otevře Národní galerie v Praze již 26. dubna. Výstava byla připravena ve spolupráci s Goethe-Institutem a Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a je součástí Česko-německého kulturního jara 2017.

Gerhard Richter je považován za jednoho z nejvýznamnějších umělců posledních desetiletí. Jeho díla patří k těm nejvíce oceňovaným i ve světových aukčních síních.

Mnohými kritiky je Gerhard Richter považován za vůbec největšího žijícího umělce.

Jeho výstava v paláci Kinských a Klášteře sv. Anežky České představí průřez jeho bezmála šedesátiletou výtvarnou dráhou. K vidění budou ikonická díla od fotorealistických maleb až po expresivní a geometrické abstrakce,“ uvádí generální ředitel Národní galerie v Praze a kurátor výstavy Jiří Fajt.

foto k článkuGerhard Richter se narodil v roce 1932 v Drážďanech a stal se jedním z prvních německých umělců své generace, kteří se dokázali umělecky vyjádřit k nacistické historii rodné země. S nacismem měl Richter ve své rodině bezprostřední zkušenost. „Sám Richter ale německou historii nepovažuje za svůj námět a nechce, aby k ní jeho díla odkazovala. Stejně tak si nepřeje, aby byla jeho tvorba vykládána didakticky či jakkoli dramatizována,“ vysvětluje Jiří Fajt.

foto k článkuPoválečná léta strávená ve východním Německu byla Richterovi přípravou pro celoživotní poslání: nekončící ověřování možností malířského projevu. Objev západních poválečných umělců jakým byl například Jackson Pollock, pro něj znamenala otevření širokých obzorů svobodného uměleckého vyjadřování a zároveň rozhodné odmítnutí sklíčené reality života ve východním bloku, v němž ho jenom utvrdila cesta do Moskvy v roce 1961. Gerhard Richter poté emigroval do západního Berlína, dnes žije v Kolíně nad Rýnem.

foto k článku„Cílem výstavy je představit Richterovu nebývale širokou paletu uměleckých vyjadřovacích prostředků a návštěvníkům ukázat pestrý soubor jeho zásadních děl, která byla vybírána a instalována v úzké spolupráci s umělcem,“ doplňuje Jiří Fajt. Gerhard Richter není jednoznačně zařaditelnou uměleckou osobností. Inspiraci čerpá v širokém spektru historických vlivů, od realismu k naturalismu, od impresionismu k pop artu, od konceptuálního umění až k abstraktnímu expresionismu.

foto k článkuVýstava představí všechny aspekty Richterovy tvorby: ikonické portréty jeho dcer Betty a Elly malované podle fotografií, obrazy reflektující všední každodennost i historická a aktuální společenská témata, mořské a horské krajiny, monochromatické šedé obrazy, expresivní abstraktní kompozice, sérii geometrických digitálně vytvářených pruhů a slavné barevné vzorníky, na nichž vznikla monumentální zakázka výzdoby okna gotické katedrály v Kolíně nad Rýnem. Z Lidic bude zapůjčen obraz Strýček Rudi, který umělec před půl stoletím věnoval tamější galerii a jenž je portrétem Richterova strýce, nacistického vojáka. Vystaveny budou také listy z legendárního Atlasu, což je soubor jeho autorských fotografií, novinových výstřižků a kreseb, které Richter systematicky shromažďoval jako přípravný materiál od šedesátých let.

Hlavní část výstavy bude zpřístupněna v paláci Kinských, jehož přízemí s novým návštěvnickým zázemím, s novou pokladnou, infocentrem a galerijním obchodem, bude k tomuto projektu částečně rekonstruováno. Nádvořím paláce provede návštěvníky časová osa Richterova života směřující do někdejší konírny v přízemí, kde bude promítán jediný autorský film, jakož i dokumenty o Richterově díle, např. slavný celovečerní film Painting. Stěžejní umělecká díla pak budou umístěna ve druhém patře paláce. V nedalekém Klášteře sv. Anežky České bude k vidění druhá, rozsahem skromnější část výstavy, kde bude vystaven Richterův malířský cyklus Březinka, reflektující utrpení a hrůzy koncentračního tábora v polské Osvětimi, a monumentální skleněný objekt pracující s hrou dopadajícího a odráženého světla.

Výběr vystavených děl

Pan Heyde, 1965
foto k článkuDoktor Werner Heyde byl psychiatr, který se za druhé světové války zásadně podílel na organizování nacistického programu eutanázie. Po válce pracoval jako neurolog a konzultant soudu ve Flensburgu pod změněným jménem. V roce 1959 byla jeho pravá identita odhalena, byl zatčen a několik dní před soudem spáchal sebevraždu. Richterova teta Marianne, která trpěla schizofrenií, byla během války usmrcena v psychiatrickém zařízení v rámci výše uvedeného programu.

1025 barev, 1974
foto k článkuPrvní díla ze série Vzorníky barev vytvořená v roce 1966 odkazovala k pop-artu a byla přímou kopií vzorníků barev, které byly k dostání v obchodech. V pozdějších verzích už Richter pracoval s principem náhody a vědomím nekonečné škály potenciálních možností. Ve shromažďování jednotlivých odstínů a jejich slepém, náhodném aplikování do předem připravené mřížky spatřoval „krásnou nesmyslnost“, stejně jako při malování fotografií.


Gudrun, 1987
foto k článkuGudrun Ensslin byla jednou ze zakládajících členek západoněmecké radikální levicové skupiny Frakce Rudé armády, která od konce 60. let páchala atentáty v  boji proti představitelům německé politické a hospodářské sféry a postavám spjatým s nacistickým režimem. Po sérii bombových útoků byla v roce 1972 zatčena a o pět let později, po sérii únosů pořádaných dalšími členy skupiny, byla nalezena v cele mrtvá. Oficiálně se hovořilo o sebevraždě, ta byla ale častokrát zpochybňována. Ač Richter žádným způsobem nesympatizoval s ideologií Frakce, uvedené události na něj silně zapůsobily.

Jabloně, 1987
foto k článkuKromě působivých krajinomaleb s motivy moře, otevřených obzorů a vysokých hor se Richter věnoval i prosté venkovské krajině, které dominují louky a stromy. Tyto „skromné“ náměty považuje za pravdivější, než jsou romantizující přírodní scenérie, neboť daleko více souzní s malířovým vnímáním přírody. Ta může být, podle jeho názoru, nelítostná a zcela nehumánní. Neshledává tudíž důvod ji oslavovat v uhrančivých kompozicích, ale touží nacházet krásno i v její všední podobě.

Betty, 1988
foto k článkuV roce 1977 začal Gerhard Richter vytvářet portréty své první dcery Betty. V roce 1988 namaloval Richter již třetí portrét Betty, ke kterému použil fotografii z doby, kdy bylo jeho dceři dvanáct let a na níž se odvrací od fotoaparátu a hledí na jednu z prací ze série Šedá. Vzhledem ke specifické kompozici se stal portrét četně interpretovaným a často srovnávaným s figurami z obrazů romantického malíře Caspara Davida Friedricha, jež jsou vyobrazeny zády k divákovi a hledí do krajiny. Sám Richter zdůvodňoval otočenou pozici portrétované v souvislosti se situací v současném umění, když o obrazu hovořil jako díle, „které je také idealizací, protože jeho podstatou je touha po kultuře, po krásnu v umění, které již nemáme, což je důvod, proč se odvrací“.

Česko-německé kulturní jaro 2017

Při příležitosti 20. výročí podepsání Česko-německé deklarace dne 21. ledna 1997 probíhá v období od března do června 2017 Česko-německé kulturní jaro, jež je součástí strategického dialogu mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou na obou stranách hranice. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Výstava Gerharda Richtera v Národní galerii je hlavním bodem programu Česko-německého kulturního jara, který dále zahrnuje výstavu Eberhard Havekost v Galerii Rudolfinum, kulturní aktivity v regionech, výměny mládeže a řadu dalších.

Gerhard Richter
Datum konání: 26.04.2017 - 03.09.2017
Místo konání: Palác Kinských

Kurátoři: Jiří Fajt a Milena Kalinovská ve spolupráci s Gerhardem Richterem a jeho studiem
Spolupráce: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a Goethe-Institut v Praze

Národní galerie vystaví Gerharda Richtera pokládaného za nejvýznamnějšího žijícího umělce ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Události - obrázek

Umění Mariana Pally? Tetování modřin, počítání zrn

Nechat si vytetovat modřinu jako symbol přirozené malby těla, strávit dva dny na obraze počítáním zrnek rýže. A nebo si půjčit obraz za kuriózní protislužbu. To vše nabíz … Celý článek

Události - obrázek

Josef Lada v Opavě

Až do 7.5. 2017 mohou návštěvníci obdivovat v opavském Domě umění dílo jednoho z nejznámějších českých malířů a ilustrátorů, Josefa Lady, který by letos oslavil 130 let o … Celý článek

Události - obrázek

Nová sezóna v Egon Schiele Art Centru se zastřešujícím názvem OSUDY A DÍLO

Ve středu 12.4.2017 v 18:00 hodin budou v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově na ploše 3000m² otevřeny tři nové samostatné výstavy umělců z  České republiky a Švýca … Celý článek

Události - obrázek

Jan Harant BAUMAX x BOHNICE x AVU

Dubnová výstava je zasvěcena Janu Harantovi, který je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze v oboru malba a Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama