Jiná modernita. Braque, Beckman, Kokoschka, Balthus -František Mikš

Recenze - obrázek

Alternativní pohled na dějiny umění 20. století, vymykající se dosavadnímu obecně přijímanému „kánonu“.

Na příkladu čtyř vyhraněných malířských solitérů autor ukazuje, že skutečně hodnotná umělecká díla moderny často nevznikala ve hřmotu avantgard, ale tehdy, kdy se přemýšliví a talentovaní malíři odvraceli od módních vln, tvořili v tichém soustředění a inspiraci hledali především v bohaté umělecké tradici. Jak autor dokládá, tito umělci vytvářeli ve svých zralých dílech jakousi jinou modernitu, modernitu paralelní a odlišnou od té, kterou známe z oficiálních dějin umění 20. století.

Čtivá a osobitá práce, v níž se prolínají biografie, dějiny umění, historie, filosofie a politika, doprovázená bohatým obrazovým materiálem.

Snad nejlépe vystihuje základní linii této knihy Beckmannova myšlenka přirovnávající tvorbu moderního umělce k výkonu provazochodce kráčejícího nad propastí po napjatém laně. Umělec v jeho pojetí musí především hledat rovnováhu, neustále obratně balancovat a dávat pozor, aby neupadl napravo či nalevo, buď do „bezmyšlenkovité imitace přírody“, nebo naopak do „sterilní abstrakce, jež pomalu nevystačí ani na slušné řemeslo“.

„Všichni se podobáme provazochodcům! U provazochodce je tomu stejně jako s uměním a ostatně jako u všech lidí: Chce získat rovnováhu a udržet si ji.“

Z předmluvy autora

„Při hodnocení moderního umění se stále uplatňuje poněkud jednostranný důraz na projevy modernistické avantgardy, jejíž představitelé většinou radikálním, mnohdy až obrazoboreckým způsobem negovali předchozí umělecký vývoj. Podobný přístup je nadále jen stěží udržitelný, neboť se stále zřetelněji ukazuje, že vedle úzké vrstvy umělců-buřičů existovali ještě představitelé ‚jiné modernity‘, jejichž tvorba rovněž přinášela výrazné podněty pro vývoj moderního umění, aniž by se však museli negativně vymezovat vůči hodnotám klasického umění.  Kniha Františka Mikše se pod výstižným, možná lehce provokujícím názvem Jiná modernita snaží poskytnout jiný pohled na danou problematiku a především čtenáři nabídnout jiné řešení při evaluaci umění 20. století, východisko vymykající se dosavadnímu obecně přijímanému kánonu.“

Lubomír Slavíček

František Mikš (1966) je ředitelem Institutu pro politiku a kulturu brněnského CDK a šéfredaktorem dvouměsíčníku Kontexty, v němž se zaměřuje především na výtvarné umění. Působí rovněž jako šéfredaktor nakladatelství Barrister & Principal. Je autorem řady statí o malířství 20. století a vztahu moderního umění a politiky. Knižně vydal rozsáhlou monografii Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění (2008) a sborník Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám (spolu s Ladislavem Kesnerem, 2009).

Zdroj: www.barrister.cz

Jiná modernita. Braque, Beckman, Kokoschka, Balthus -František Mikš ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Jiná modernita. Braque, Beckmann, Kokoschka, Balthus
Autor: František Mikš
Rok vydání: 2013

Koupit tuto knihu u nás

Další články

Recenze - obrázek

To nejlepší ze světa ilustrace - publikace 100 ILUSTRÁTORÜ

V knize jsou soustředěny nejpozoruhodnější práce z oblasti současné ilustrace. Na 640 stranách ve dvou svazcích je shromážděn výběr prací 100 nejlepších ilustátoru ze cel … Celý článek

Recenze - obrázek

Za krásnější svět. Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století - Martin Ho …

Proč se nám líbí památky a stará města? Proč nás nicméně překvapují novostavby s klasickými sloupy a ornamenty? Jak se v uplynulém století sympatie ke starým – tradičním … Celý článek

Recenze - obrázek

Opakovaná jízdenka celou Evropou. Vychází obří kniha o baroku

Rozsáhlá publikace o církevním umění Ars Sacra má mladšího bratříčka. Jmenuje se Baroko, váží přes pět kilogramů a na výšku má čtyřicet centimetrů. Celý článek

Recenze - obrázek

Rozsáhlá monografie o díle Václava Vavřince Reinera

Václav Vavřinec Reiner byl považován za jednoho z hlavních představitelů vrcholného baroka v Čechách. Životopisec a teoretik umění Jan Quirin Jahn jej dokonce označil za … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama