Cesta předurčena osudem Jitka a Květa Válovy

Recenze - obrázek

Cesta předurčena osudem / Květa a Jitka Válovy vznikla jako doprovodná publikace k stejnojmenné výstavě konané v GASK – Galerii Středočeského kraje u příležitosti 100. výročí narození autorek.

Přibližuje život a tvorbu sester Válových na stejném koncepčním základě jako výstava, tedy jako „pouť“ rozčleněnou do dvanácti okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna), z nichž každý představuje klíčové téma v kontextu životního díla obou sester. Významnou součástí koncepce publikace je výběr z pozůstalosti sester Válových (kresby, skici, skicáky, grafiky, grafické matrice), která byla v roce 2021 velkoryse darována do sbírek GASK. Vedle kurátorského textu Richarda Druryho obsahuje publikace společný text Dagmar Šubrtové a Václava Cílka, starší texty znalkyň díla sester Válových Evy Petrové a Aleny Potůčkové, osobní vzpomínku herce Davida Prachaře, text Kateřiny Ďoubalové o první etapě restaurování pozůstalosti sester Válových a text Jitky Francové o muzejní digitalizaci pozůstalosti. Nechybí stručný životopis, soupis výstav, zastoupení ve sbírkách, bibliografie a soupis vystavených děl.

Slovo kurátora Galerie
Sestry Válovy patří k nejvýraznějším osobnostem českého umění od konce 50. let 20. století, kdy se staly součástí výrazného nástupu mladé umělecké generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního „tání“. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako všelidská symbolika zobecněných figur.

foto k článkuU sester Válových lze mluvit o mimořádné jednotě, o „jedné duši ve dvou tělech“. Každá sestra by i bez té druhé jistě vynikala jako svrchovaná tvůrčí osobnost, jenže rozdělit je na základě toho či onoho měřítka by popíralo celoživotní symbiózu, která podněcovala a podmiňovala jejich individuální, avšak vzájemně související tvorbu.

Výstava Cesta předurčena osudem je koncipována jako symbolická „pouť“, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna), skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí.

foto k článkuKlíčovou součástí expozice jsou ukázky z pozůstalosti sester Válových, kterou v roce 2021 získal GASK darem do svých sbírek. Celkem jde o 1 730 kreseb, skic a grafik. Digitalizace z větší části probíhala ve spolupráci s digitalizačním pracovištěm Středočeské vědecké knihovny v Kladně a s fotografem Oto Palánem. Součástí expozice jsou digitalizované skicáky Jitky a Květy Válových, kterými budou moci návštěvníci prostřednictvím tabletů listovat, a dokumentární film Ester Krumbachové o obou sestrách.

Výstava v GASK také souvisí s dlouhodobou edukační činností Dagmar Šubrtové v domě sester Válových v Kladně a s jejím soustavným projektovým připomínáním významu sester Válových v jejich rodném městě. Expozice v GASK je fakticky koncipována jako dovršení „roku Válovek“, během něhož v Kladně probíhá celoroční program, zahrnující tři výstavy a jiné doprovodné akce. V rámci roku Válovek proběhnou do konce roku ještě dva výstavní počiny. Prvním z nich bude expozice s názvem Dům sester Válových, která se otevře 10. prosince v galerii Uhelný mlýn. Druhým bude dvojvýstava Pocta Válovkám zahrnující obrazy, kresby a objekty nejen sester Válových, a Jitka a Květa Válovy prezentující fotografie obou sester prostřednictvím fotoaparátu Jiřího a Jiřiny Hankeových. Tato dvojvýstava bude pro návštěvníky otevřena v galerii Kladenský zámek od 15. prosince.

foto k článkuVýstavu doprovodí série přednášek odborníků, díky nimž se dozvíte více o životě i díle sester Válových, o principech vzdoru, jinakosti a reflexe sama sebe. Lektorské centrum GASK připravuje k tématu edukační programy pro školy, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi a taneční workshop s Jiřím Lösslem a Monikou Švec Sybolovou. V rámci programu GASK bez bariér připravujeme zážitkový program pro návštěvníky se zrakovým postižením Oko, okno do minulosti, během kterého budou moci prostřednictvím díla sester Válových odhalovat skrytá tajemství.“ říká Karolína Šteffková, edukátorka Lektorského centra GASK. V lednu příštího roku vyjde publikace, jejíž obsah se bude tematicky vztahovat nejen k výstavě Cesta předurčena osudem, ale představí i širší souvislosti tohoto komplexního projektu.

V lednu zpřístupnila správa sbírek GASK 400 děl sester Válových v ucelené kolekci Pozůstalosti Jitky a Květy Válových na webu sprava.sbirek.cz. Veřejnost tak může nahlédnout například do skicáku Květy Válové z kladenské Poldovky, do série litých kreseb nebo do grafických matric. Jedná se o čtvrtinu děl z pozůstalosti, která byla v roce 2021 darována do sbírek galerie.

„Neznám jediného společného známého nebo přítele, který by se při vyslovení jejich jména „Holky Válovky“ nezačal usmívat. Jejich drsnost, temperament, pravdivost výpovědi, naprostá neschopnost se bát a neříct, co si myslí, z nich vytvořily pravdivou legendu…Jim jsem psávala a říkávala věci, které by nikdo jiný nepochopil. Nepřijmul. Ony nikdy neměly co ztratit. Nikdy s ničím a s nikým nekolaborovaly. Stačilo jim malovat, což byl někdy problém, protože si postupem času byly nuceny obstarat brýle. Jedny. Pak si je půjčovaly. Někdy…“ vzpomínala na své kamarádky Ester Krumbachová. 

Cesta předurčena osudem Jitka a Květa Válovy ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Cesta předurčena osudem Jitka a Květa Válovy
Autor: kolektiv
Rok vydání: 2023

Koupit tuto knihu u nás

Další články

Recenze - obrázek

Jak se dělá design - skvělá kniha skvělých autorů!

Po úspěšném titulu Jak se dělá galerie, který vydala Moravská galerie již před několika lety v edici Junior vychází další skvělý kousek – Jak se dělá design. Celý článek

Recenze - obrázek

Lidé na okraji a bez příkras. Edice Olomoučtí fotografové představuje dílo Blank …

Dítě v omšelém kabátku zakusující se do suchého rohlíku před oprýskanou budovou. Příznačnější fotografii na obálku knihy snímků Blanky Lamrové, rodačky z Litovle a dlouho … Celý článek

Recenze - obrázek

Doteky /O knize a autorech/

Karel Demel a Břetislav Ditrych se znají už dlouho, hodně dlouho. První je náš přední grafik, tvůrce řady oceňovaných bibliofilií a ilustrátor, jeho výstavy doma a v zahr … Celý článek

Recenze - obrázek

Fluidní moc nemoci a nemoc moci v pražském DOXu

Katalog (NE)MOC vydaný ke stejnojmenné výstavě, která proběhla v pražské galerii DOX. Výborný doplňující materiál pro ty, kteří výstavu navštívili i pro ty, kteří to nezv … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama