Fluidní moc nemoci a nemoc moci v pražském DOXu

Recenze - obrázek Katalog (NE)MOC vydaný ke stejnojmenné výstavě, která proběhla v pražské galerii DOX. Výborný doplňující materiál pro ty, kteří výstavu navštívili i pro ty, kteří to nezvládli a téma je zajímá.

V pražském DOXu se v druhé polovině tohoto roku konala výstava s bivalentním názvem (NE)MOC, ke které byl vydán katalog pod stejnojmenným názvem.
V katalogu jsou představena díla autorů spadajících do kategorie art brut, tedy umění v syrovém stavu, umění akademicky neškolených autorů, mnohdy autorů s mentálními či psychickými poruchami a těch, kteří ve valné většině nespadají do běžného uměleckého a výstavního provozu. Tato díla jsou umístěna v kombinaci s pracemi tvůrců s výtvarným vzděláním.
Celkově se jednalo o prezentaci děl čtyřicítky výtvarníků a společného konceptu čtveřice kurátorů Ivany Brádkové, Terezie Zemánkové, Natálie Drtinové a domovského Otto Urbana – hlavního kurátora Galerie DOX. První zmíněná, jíž patří myšlenka výstavy, se křtu katalogu, bohužel, již nedožila a kniha se tak neplánovaně stala i jakousi tichou vzpomínkou na scénografku, kostýmní výtvarnici a pedagožku, ale hlavně propagátorku art brut v rámci mezinárodního spolku ABCD, platformy pro odborníky a milovníky těchto výtvarných projevů.

Katalog je v duchu výstavy koncipován na osm částí:
Zeměvládci
Delirium moci
Bezmoc
Konec hry
Vládci času
Nepřístupná zóna
Formy a normy
a doplněk
Neudržitelné reality - jakýsi obrazový závěr jednoho z autorů na téma, kam veškerá přehnanost moci – jak na vnější, tak vnitřní úrovni – vede. Totiž k neudržitelnosti jednoúhelného postoje.

foto k článkuV jednotlivých oddílech se představují autoři a jejich díla tak, jak byli do konkrétních částí včleněni i na výstavě samotné. Informace o autorech a dílech jsou v každé sekci doplněny patřičným obrazovým materiálem.
Katalog je kromě toho opatřen dvěma doprovodnými texty z pera autorů, kteří se profesionálně zabývají literární činností a nechybí ani přiléhavé citáty z úst známých osobností.

O čem ale výstava a návazně i katalog vlastně pojednávají?
foto k článkuAutoři děl společně s kurátory zkoumají fenomény, které se váží k pojmu moci. Zkoumají NEMOCNOU MOC. To, jak se moc snaží opevňovat vnějšími zbraněmi a jak se vnější bezmoc může obrátit v moc vnitřní, mnohdy na tvůrčím poli, a to až do té míry, že si vykonavatel tvůrčího aktu vytváří paralelní reality, kterým vládne jako samozvaný demiurg. To, jak se zobrazované a libě vyhlížející atributy mění ve svůj vlastní opak, jak groteskní a stávají se z nich zlověstné předměty. Zlé hračky. Oba póly dichotomie MOC-NEMOC zde mají jakousi fluidní povahu, přelévají se jedna v druhou, zkoumají vzájemně hranice toho, kdy se jedna obrátí v druhou, kdy moc začne vykazovat známky nemohoucnosti až nemoci a naopak – kdy se z prostoru naplněného vnější bezmocí, omezením a – mnohdy zdánlivou – stagnací začíná rodit tvůrčí akt, akt projevu moci vnitřní. … který se ovšem opět může zvrátit sám do sebe, v sebeopevňování na vnitřní úrovni až do té míry, že na sebe bere podobu psychické poruchy či nemoci.

To vše také v kontextu současné geo-politické situace i celkových společenských změn.

foto k článkuKatalog určitě stojí za pročtení i prohlédnutí. Je tam spousta všeobecně zajímavého materiálu k přemýšlení na téma moc a nemoc a jak spolu tyhle dva protipóly vlastně souvisejí. Člověka to přivádí k úvahám typu: „Není snad touha po moci velkým předpokladem k tomu ji vykonávat“? A na druhou stranu při zneužití moci ve vlastní prospěch: „Nemá snad na vrchol vytrčené sobectví a oddělení se od spoluprožívání a soucitu něco společného s psychickými potížemi jako s odvrácenou stranou mince jedné a té samé věci?“

Co tohle jen připomíná? Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá? Jak si kdo ustele, tak si lehne? Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění?
Vyberte si.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Ne(Moc)
Autor: Otto M. Urban, Terezie Zemánková (ed.)
Rok vydání: 2022

Koupit tuto knihu u nás

Fluidní moc nemoci a nemoc moci v pražském DO… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další recenze


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Básně a kresby (z fotoalba) – Květa Válová