Šašin, Šašin!! Japonská fotografie 19. století

Recenze - obrázek Krásná nová kniha o japonské fotografii 19. století - Šašin!! Mapuje rozvoj fotografie až do začátku 1. světové války a ukrývá skutečné poklady. Autorem je Filip Suchomel, známý český japanolog. Knihu vydala Národní galerie v Praze.

foto k článkuMonografie zpracovává téma rozvoje fotografického řemesla v nově vznikajících studiích a ateliérech od 60. let 19. století až do počátku 1. světové války na pozadí rozsáhlých změn japonské tradiční společnosti.

Byli to především zahraniční návštěvníci Japonska, kteří si pořizovali ze svých cest fotografickou dokumentaci v renomovaných fotografických salonech, vlastněných jak zahraničními provozovateli, tak stále častěji i japonskými tvůrci, kde se vyráběla obsáhlá honosná alba s obrazy známých míst a také s ustálenými etnografickými typy zachycenými při charakteristických činnostech. Silnější a známější obchodní firmy však pohlcovaly své konkurenty a často rovněž přebíraly jejich archiv fotografických negativů do svých portfolií, což v současnosti výrazně ztěžuje identifikaci autorů jednotlivých záběrů. Mezi těmito tvůrci objevíme řadu umělecky zdatných fotografických mistrů – průkopníků fotografického média v Japonsku, kteří celosvětově proslavili japonskou kolorovanou fotografii, jež ve své době patřila k mistrovským ukázkám japonského smyslu pro koloraci.

foto k článkuÚvod knihy se zabývá reáliemi Japonska na dobových zobrazeních a jejich proměn v 19. století. Díky mohutnému přerodu celé japonské spolčenoti ve 2. třetině 19. století a obdobím neklidu, boji mezi tradiconalistickými a izolacionistickými tendencemi na jedné straně a vnějšími zahradničními vlivy na straně druhé. V této době také v Japonsku vznikaly první fotosnímky. Mezi ty cestovatele, kteří snímky přivezli až do Čech patřil zejména Erwin Dubský, jehož jedinečná kolekce předmětů z Japonska, Číny a Severní Ameriky je dodnes uložena v zámku v Lysicích. O jeho sbírce fotografií již v roce 2006 vydala Moravská galerie v Brně publikaci, jejiž autorem byl rovněž Filip Suchomel a Marcela Suchomelová.
V knize je publikováno celkem 250 snímků z různých období a sbírek. Mimo výše jmenovaného Erwina Dubského, také ze sbírek např. Josefa Kořenského, Heinricha Wawry von Fernseeho či soukromých sbírek z Tokia a Londýna a dalších.

Filip Suchomel (* 9. února 1966, Praha) je český japanolog, historik umění a pedagog. Ve své odborné práci se dlouhodobě zaměřuje na studium japonského a čínského užitého umění, grafiky a fotografie a též na vlivy umění Dálného východu na evropskou kulturu od 16. století do současnosti.

foto k článkuSuchomel vystudoval FF UK obor orientalistika – japanologie (1991 Mgr., 2016 doc.) a později dějiny umění (1998 Mgr., 2009 Ph.D.). Od roku 1989 pracoval jako kurátor japonského umění, od roku 1994 jako vedoucí asijského oddělení v Náprstkově muzeu v Praze. Po návratu z desetiměsíčního stipendijního pobytu v Japonsku, kde se věnoval historii japonského porcelánu z Arity na ostrově Kjúšú (1994–1995) byl jmenován ředitelem Sbírky asijského umění Národní galerie v Praze (1996–2004). V letech 2002 - 2003 pobýval na jedenáctiměsíčním stipendijním pobytu Japan Foundation v National Research Institute for Cultural Properties v Tokiu, kde se věnoval teorii restaurování japonských laků. Externě vyučoval na Ústavu Dálného východu a Ústavu pro dějiny umění na FF UK (1998–2005). Od roku 2005 do ledna 2007 pracoval jako hlavní kurátor Moravské galerie v Brně, od února 2007 se stal pedagogem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP) a prorektorem pro rozvoj, PR, vědu a výzkum (2007–2015), od února 2015 působí ve stejné funkci na Akademii múzických umění v Praze.

foto k článkufoto k článkufoto k článku

foto k článkufoto k článkufoto k článku

foto k článkufoto k článkufoto k článku

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Šašin, Šašin!! Japonská fotografie 19. století
Autor: 2019
Rok vydání: Suchomel Filip

Koupit tuto knihu u nás

Šašin, Šašin!! Japonská fotografie 19. stolet… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další recenze


Art Plus

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Toyen - Ilustrovaná biografie

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder