FK15: umění autorské knihy a výtvarná výchova

Recenze - obrázek Odborná literatura může být také hravá. V nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress, jednom z nejvýznamnějších odborných nakladatelství v České republice, vyšla publikace FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova autorky Jany P. Francové.

FK 15 je symbolickou zkratkou mezinárodně úspěšné studentské soutěže Fenomén kniha, kterou od roku 2001 organizovala Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Kniha je rozdělena do čtyř částí. První část – Minulost – se věnuje zmíněné mezinárodní studentské soutěži Fenomén kniha, shrnuje její nejdůležitější aspekty a definuje její odkaz.

foto k článkuPříspěvek kurátorky Hany Karkanové se zabývá autorskou knihou zastoupenou ve sbírkách Moravské galerie v Brně, konkrétně ve sbírkách bibliofilií a knižní vazby. Zahrnuje díla nejvýznamnějších představitelů tohoto specifického odvětví umění (Josef Váchal, Jiří Šindler, Jiří H. Kocman, Květa Pacovská, Miloš Šejn, Dalibor Chatrný, Jan Činčera aj.) a poskytuje odborné zázemí k tématu autorské knihy.

Část nazvaná Současnost se věnuje aktuálním trendům autorské knihy ve tvorbě studentů a pedagogů na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze z pohledu Martina Raudenského a Jana Charváta.

foto k článkuTřetí část – Budoucnost – se primárně zabývá studií dětských autorských knih, zkoumá literárně výtvarné projevy dětí raného školního věku. Studie dokumentuje společné kořeny kresby a písma ve spontánním dětském výtvarném projevu. Analýzou konkrétních prací definuje společné charakteristiky této specifické tvorby dětí. Naleznete zde odpovědi na otázky – kdy a jak tvoří děti knihy? Co je pro takové knihy charakteristické? Tato část obsahuje bohatý obrazový materiál, který si užije i oko toho nejnáročnějšího čtenáře. To vše by mohlo zajímat nejen studenty a pedagogy výtvarné výchovy, ale i zvídavé rodiče tvořivých dětí.

foto k článkuPříspěvek Evy Strouhalové přesahuje tematicky do galerijní pedagogiky. Kniha a písmo v tématech workshopů a výtvarných dílen pro děti, které zrealizovalo lektorského oddělení Moravské galerie v letech 1996–2014. Jak v těchto letech vznikaly a proměňovaly se programy pro děti realizované v Moravské galerii, to je zahrnuto v sumarizaci edukačních programů pro děti. Unikátní souhrn může být cenným zdrojem inspirace, pro studenty galerijní pedagogiky a profesionály, kteří zprostředkovávají umění dětem.

foto k článkuŠiršímu pojetí pohledu na knihu odpovídá také část věnovaná vztahu nových médií a knihy respektive audiovizuality. Témata knihy a písma přesahují do překvapivých oblastí umění. Co může být společného pro díla avantgardního filmu a net.artu? Je téma knihy otevíráno i v umění nových médií? Tyto otázky by mohly zajímat studenty dějin umění nebo zájemce o přesahy zmíněných žánrů.

Autorská kniha je výtvarný objekt, který stojí za to zkoumat a podrobovat bádání v měnících s dějinných kontextech. Témata, která jsou zde představena, výrazně přesahují obrysy původní soutěže. Kromě erudovaných textů je kniha doprovázena bohatou obrazovou dokumentací, většinou dosud nepublikovanou.

Hravost se objevuje také v detailech grafického zpracování knihy. „Vzhledem k různorodosti témat a bohaté obrazové dokumentaci jsem zvolila jednoduché typografické zpracování, které se snaží knihu sjednotit a čtenářsky zpřístupnit,“ uvádí grafička Eva Havelková a dále dodává: „Zaměřuji se na detail v podobě použitého materiálu. Jednotlivé části knihy jsou odděleny dvoustranami s úvodním textem vytištěným na barevném grafickém papíru Fedrigoni, knižní složky jsou sešité červenou nití.“ Hravý přístup je patrný i na obálce knihy, která na první pohled zaujme svou barevností, při manipulaci se objevují plastické geometrické tvary volně vycházející ze zkratky FK 15.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: FK15: umění autorské knihy a výtvarná výchova
Autor: Jana P. Francová a kol.
Rok vydání: 2017

Koupit tuto knihu u nás

FK15: umění autorské knihy a výtvarná výchova - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další recenze


Art Plus

Knižní akce

Ze staré Prahy
Ze staré Prahy
TAK TEĎ TU Komplementární svět Dalibora Chatrného
TAK TEĎ TU Komplementární svět Dalibora Chatrného
Karel Vysušil – Barvy světa
Karel Vysušil – Barvy světa

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder