Výstava obrazů meziválečné moderny z podzimní aukční kolekce Galerie KODL

Aukční zpravodajství - obrázek Vybraná díla z podzimní aukce Galerie KODL byla během letních měsíců představována v několika tematických cyklech. Jako poslední se představuje meziválečná moderna, zastoupena nejzvučnějšími jmény českého výtvarného umění.

Výstavu je možné zhlédnout v prostorách galerie od 7. do 17. září.

Kolekce meziválečného umění zaujímá v rámci letošní aukční sbírky významné místo. Skrze díla předních českých autorů se ve své bohatosti představí proudy, umělecké styly a spolky, jež jsou zásadní pro dané období stejně jako pro zrod moderního českého umění.

foto k článkuUmění samého počátku nového století znamenalo neustálé hledání a protichůdné názory jak na české, tak mezinárodní scéně. V kontrastu se strnulým akademismem se začala objevovat uvolněnější práce se štětcem, ústící v impresionisticky laděnou a spontánně vyvedenou malbu. Začátek cesty k modernímu umění zastupuje na této výstavě jedinečné velmi atraktivní plátno Růžový klobouk Františka Kupky vytvořeno v letech 1907–1909 (vyvolávací cena: 25 000 000 Kč, odhadní cena: 35 000 000 – 45 000 000 Kč) a půvabný Lesní interiér od téhož autora z roku 1907 (vyvolávací cena: 600 000 Kč, odhadní cena: 800 000 – 1 000 000 Kč). Kupkovo hledání moderního výrazu a vlastní umělecké cesty brzy překročilo hranice konkrétního zobrazení a vydalo se cestou čisté abstrakce. Toto autorovo vrcholné a nejvíce oceňované období je na výstavě reprezentováno jedním z malířových nejzásadnějších pláten, obrazem Divertimento II z let 1935 /1938/ (vyvolávací cena: 30 000 000 Kč, odhadní cena: 40 000 000 – 70 000 000 Kč).

Znalost nových evropských trendů je výborně demonstrovaná také trojicí česko-německých autorů Eugenem Kahlerem, Maximem Kopfem, a Georgem Karsem, kteří neváhali obrátit svou pozornost i ke vzdálenějším, mnohdy exotickým krajinám, a které v kolekci zastupují vynikající malby, jež vystihují směr, jakým se moderní umění v následujících desetiletích vydalo.

foto k článkuNeoklasicismus navázal s novým výtvarným jazykem na tradiční témata. Dvacátá a třicátá léta reprezentují díla jednoho z čelních představitelů slovenského malířství Ludovíta Fully (Zátiší s kyticí, 1935), či A. V. Hrsky a Pravoslava Kotíka, jež jsou oba zastoupeni obrazem Koupání.

Zásadní kapitolu v rámci výstavy i celé aukční kolekce zaujímá generace skupiny Osma v čele s Emilem Fillou, Josefem Čapkem, Otakarem Kubínem, Vincencem Benešem a Václavem Špálou. Právě jejich tvorba znamenala skutečný počátek českého moderního umění, v jejich dílech se začal odrážet vliv fauvismu, expresionismu a později zejména kubismus. Komorní ale vysoce kvalitní práce zastupují v tomto výběru Emila Fillu. Džbán a flétna z roku 1914 (vyvolávací cena: 7 500 000 Kč, odhadní cena: 10 000 000 – 12 000 000 Kč) a Zátiší s dopisem a růží (1926, vyvolávací cena: 1 700 000 Kč) skvěle reprezentují vývoj jeho chápání tvaru, stejně jako výjimečný talent a tvůrčí sílu, s jakou přistupoval ke každé práci. Skvělou kolekci představují také díla Václava Špály, z nichž nejunikátnější je malba O žních (1928, vyvolávací cena: 1 500 000 Kč, odhadní cena: 2 500 000 – 3 500 000 Kč), zachycující krajinu orlického podhůří. K vidění jsou ovšem také pro umělce typické květiny z modrého období. foto k článkuUchvacující futuristicky laděnou prací je obraz Střelená vrána Josefa Čapka z roku 1936 (vyvolávací cena: 5 500 000 Kč, odhadní cena: 7 000 000 – 9 000 000 Kč).

foto k článkuVýraznou skupinou děl jsou rovněž práce členů skupiny Tvrdošíjných, kterou v této kolekci reprezentuje především krásná malba Jana Zrzavého České městečko (1947, vyvolávací cena: 2 600 000 Kč, odhadní cena: 3 000 000 – 4 000 000 Kč) z prostředí umělcovy rodné Vysočiny. Do zcela jiných končin nás zavádí obraz Rudolfa Kremličky Normandské pobřeží (1930, vyvolávací cena: 900 000 Kč, odhadní cena: 1 500 000 – 2 000 000 Kč), podmanivý svou hrou se světlem a atmosférou.

Mimořádným solitérem v rámci výstavy je pak oboustranné plátno Jindřicha Štýrského Kostel na kopci/ Svatý Šebestián z roku 1921 (vyvolávací cena: 6 000 000 Kč, odhadní cena: 8 000 000 – 10 000 000 Kč), ve kterém je patrné, že autor již vstřebal podněty kubismu a k obrazu přikročil méně iluzivním způsobem, který předznamenal jeho další směřování.

foto k článkuK surrealismu 30. let v českém prostředí se hlásí zejména práce Františka Janouška. Z kolekce jeho děl zaujme především uchvacující velkoformátová malba Krajina s knihou z roku 1934 (vyvolávací cena: 3 500 000 Kč, odhadní cena: 4 000 000 – 6 000 000 Kč), která staví tohoto umělce na úroveň nejlepších světových reprezentantů stylu. Na něj pak navazují také již válečné práce Františka Muziky.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Výstava obrazů meziválečné moderny z podzimní… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další aukční zpravodajství


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Park Eden a sochy Emila Milana Grguriće
Park Eden a sochy Emila Milana Grguriće

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Karel Kašpařík