Výstava obrazů meziválečné moderny z podzimní aukční kolekce Galerie KODL

Aukční zpravodajství - obrázek

Vybraná díla z podzimní aukce Galerie KODL byla během letních měsíců představována v několika tematických cyklech. Jako poslední se představuje meziválečná moderna, zastoupena nejzvučnějšími jmény českého výtvarného umění.

Výstavu je možné zhlédnout v prostorách galerie od 7. do 17. září.

Kolekce meziválečného umění zaujímá v rámci letošní aukční sbírky významné místo. Skrze díla předních českých autorů se ve své bohatosti představí proudy, umělecké styly a spolky, jež jsou zásadní pro dané období stejně jako pro zrod moderního českého umění.

foto k článkuUmění samého počátku nového století znamenalo neustálé hledání a protichůdné názory jak na české, tak mezinárodní scéně. V kontrastu se strnulým akademismem se začala objevovat uvolněnější práce se štětcem, ústící v impresionisticky laděnou a spontánně vyvedenou malbu. Začátek cesty k modernímu umění zastupuje na této výstavě jedinečné velmi atraktivní plátno Růžový klobouk Františka Kupky vytvořeno v letech 1907–1909 (vyvolávací cena: 25 000 000 Kč, odhadní cena: 35 000 000 – 45 000 000 Kč) a půvabný Lesní interiér od téhož autora z roku 1907 (vyvolávací cena: 600 000 Kč, odhadní cena: 800 000 – 1 000 000 Kč). Kupkovo hledání moderního výrazu a vlastní umělecké cesty brzy překročilo hranice konkrétního zobrazení a vydalo se cestou čisté abstrakce. Toto autorovo vrcholné a nejvíce oceňované období je na výstavě reprezentováno jedním z malířových nejzásadnějších pláten, obrazem Divertimento II z let 1935 /1938/ (vyvolávací cena: 30 000 000 Kč, odhadní cena: 40 000 000 – 70 000 000 Kč).

Znalost nových evropských trendů je výborně demonstrovaná také trojicí česko-německých autorů Eugenem Kahlerem, Maximem Kopfem, a Georgem Karsem, kteří neváhali obrátit svou pozornost i ke vzdálenějším, mnohdy exotickým krajinám, a které v kolekci zastupují vynikající malby, jež vystihují směr, jakým se moderní umění v následujících desetiletích vydalo.

foto k článkuNeoklasicismus navázal s novým výtvarným jazykem na tradiční témata. Dvacátá a třicátá léta reprezentují díla jednoho z čelních představitelů slovenského malířství Ludovíta Fully (Zátiší s kyticí, 1935), či A. V. Hrsky a Pravoslava Kotíka, jež jsou oba zastoupeni obrazem Koupání.

Zásadní kapitolu v rámci výstavy i celé aukční kolekce zaujímá generace skupiny Osma v čele s Emilem Fillou, Josefem Čapkem, Otakarem Kubínem, Vincencem Benešem a Václavem Špálou. Právě jejich tvorba znamenala skutečný počátek českého moderního umění, v jejich dílech se začal odrážet vliv fauvismu, expresionismu a později zejména kubismus. Komorní ale vysoce kvalitní práce zastupují v tomto výběru Emila Fillu. Džbán a flétna z roku 1914 (vyvolávací cena: 7 500 000 Kč, odhadní cena: 10 000 000 – 12 000 000 Kč) a Zátiší s dopisem a růží (1926, vyvolávací cena: 1 700 000 Kč) skvěle reprezentují vývoj jeho chápání tvaru, stejně jako výjimečný talent a tvůrčí sílu, s jakou přistupoval ke každé práci. Skvělou kolekci představují také díla Václava Špály, z nichž nejunikátnější je malba O žních (1928, vyvolávací cena: 1 500 000 Kč, odhadní cena: 2 500 000 – 3 500 000 Kč), zachycující krajinu orlického podhůří. K vidění jsou ovšem také pro umělce typické květiny z modrého období. foto k článkuUchvacující futuristicky laděnou prací je obraz Střelená vrána Josefa Čapka z roku 1936 (vyvolávací cena: 5 500 000 Kč, odhadní cena: 7 000 000 – 9 000 000 Kč).

foto k článkuVýraznou skupinou děl jsou rovněž práce členů skupiny Tvrdošíjných, kterou v této kolekci reprezentuje především krásná malba Jana Zrzavého České městečko (1947, vyvolávací cena: 2 600 000 Kč, odhadní cena: 3 000 000 – 4 000 000 Kč) z prostředí umělcovy rodné Vysočiny. Do zcela jiných končin nás zavádí obraz Rudolfa Kremličky Normandské pobřeží (1930, vyvolávací cena: 900 000 Kč, odhadní cena: 1 500 000 – 2 000 000 Kč), podmanivý svou hrou se světlem a atmosférou.

Mimořádným solitérem v rámci výstavy je pak oboustranné plátno Jindřicha Štýrského Kostel na kopci/ Svatý Šebestián z roku 1921 (vyvolávací cena: 6 000 000 Kč, odhadní cena: 8 000 000 – 10 000 000 Kč), ve kterém je patrné, že autor již vstřebal podněty kubismu a k obrazu přikročil méně iluzivním způsobem, který předznamenal jeho další směřování.

foto k článkuK surrealismu 30. let v českém prostředí se hlásí zejména práce Františka Janouška. Z kolekce jeho děl zaujme především uchvacující velkoformátová malba Krajina s knihou z roku 1934 (vyvolávací cena: 3 500 000 Kč, odhadní cena: 4 000 000 – 6 000 000 Kč), která staví tohoto umělce na úroveň nejlepších světových reprezentantů stylu. Na něj pak navazují také již válečné práce Františka Muziky.

Výstava obrazů meziválečné moderny z podzimní aukční kolekce Galerie KODL ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Aukční zpravodajství - obrázek

Podzimní eAukce Arthouse Hejtmánek

Podzimní období patří aukcím umění. Díky koronaviru doplnily mnohé renomované aukční síně sálové aukce o aukce on-line. Nejbližší eAukce Arthouse Hejtmánek proběhla 13. … Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Předaukční výstava v Galerii KODL

Předaukční výstava 250 mimořádných a vzácných uměleckých děl probíhá v prostorách Galerie KODL od 5. října do 28. listopadu. Výstava bude zakončena aukcí na pražském Žofí … Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Mimořádná spolupráce Kodl Contemporary a Sotheby s

Díla deseti českých současných umělců, která zařadila slavná londýnská aukční síň Sotheby s do své listopadové aukce s názvem 20th Century Art: A Different Perspective, s … Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Vzácný autoportrét Rembrandta se prodal za téměř půl miliardy korun

Vzácný autoportét barokního malíře Rembrandta van Rijna se na aukci společnosti Sothebys prodal za více než 14,5 milionu liber (přes 420,7 milionu korun). Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama