České výtvarné umění na aukci v Londýně

Aukční zpravodajství - obrázek

Londýnská Sotheby s zahájí 5. listopadu online aukci „20th Century Art: A Different Perspective“, na které se představuje i deset děl předních současných českých umělců. Dražba skončí 11. listopadu.

Autory i jejich díla vybíral tým Kodl Contemporary ve spolupráci s odborníky ze Sotheby s. V Londýně se budou dražit obrazy Ondřeje Basjuka, Josefa Bolfa, Jana Kalába, Krištofa Kintery, Šárky Koudelové, Pasty Onera, Jana Pištěka, Miroslava Polácha, Jakuba Špaňhela a Lubomíra Typlta. V druhé polovině srpna se díla představila v Galerii KODL.

Ambicí Kodl Contemporary je posunout úroveň prezentace soudobého umění o další stupeň. Usiluje o představení širokého pole tvorby mladé generace ve vytříbeném výběru a v mezinárodním kontextu. Jedním z hlavních cílů Kodl Contemporary je podpora a zviditelňování českého současného umění ve světě. Doposud nejvýznamnějším výsledkem této snahy je účast předních českých malířů, z nichž většina se již představila i na Letních výtvarných salonech Kodl Contemporary, na aukci Sotheby s. Jedná se o historický okamžik, protože tak velká kolekce českého mladého umění nebyla dosud prezentována v žádné obdobně významné aukci Sotheby s . „Pro celý tým Kodl Contemporary bylo velikou radostí a ctí se podílet na projektu, který může zviditelnit české současné umění jako celek,“ uvádí Matyáš Kodl.

Aukční síň Sotheby s je jednou z nejstarších fungujících společností v oboru. Její předchůdkyně, Baker&Leigh, byla založena 11. března 1744. V současnosti má společnost 80 poboček ve čtyřiceti zemích světa a stovky expertů v 70 sběratelských oblastech.

Odkaz na aukci naleznete ZDE

Kodl Contemporary je sekcí renomované aukční a výstavní Galerie KODL, která se pod vedením již páté generace sběratelů a podporovatelů umění věnuje současnému umění. To tak dostalo patřičné zázemí i formu a stalo se nedílnou součástí stávající galerie, která se nadále věnuje vlastní specializaci a zároveň dokáže svou nabídku obohatit o nejnovější umělecké objevy.

Výběr Kodl Contemporary pro Sotheby s

foto k článkuVyhledávaný umělec Ondřej Basjuk studoval design knižní kultury v Ústavu umění a designu v Plzni, mediální a didaktickou ilustraci tamtéž a Akademii výtvarných umění v Praze. V tvorbě Ondřeje Basjuka silně rezonuje autorova osobní fascinace uměním Dálného východu. Na složitých a promyšlených analýzách vystavěné dílo přitom vyvěrá z hlubokého poznání filozofie zobrazování v této části světa, stejně jako ze znalostí z oblasti filozofie a kulturní historie obecně. Basjukovy meditativní malby rozehrávají harmonické prolínání spirituálního světa s tím vnímatelným. Poutavost autorových děl je syntézou suverénního kresebného přednesu, demonstrovaného skrze monochromní barevnou paletu, a společensko-kritického přesahu, který jeho práce často ukrývají. Rockefeller Dinner, 2020, akryl na plátně, 120 x 90 cm

foto k článkuBytostná malba Josefa Bolfa, zásadní postavy současného českého malířství, křehce snoubí nutkavost, zranitelnost a tělesnost. V tématech, jež autor zpracovává, silně zaznívá raná zkušenost s komiksovou stylizací, stejně jako následné osvojení techniky proškrabávané tuše nanášené na vrstvu voskového podkladu. Bolf se ve svých dílech navrací do období dětství, jež sugestivně konfrontuje s drsnou realitou – figury, zasazeny do odlidštěného města a konfrontovány s pocity samoty, zmaru i smrti, a vztah člověka a prostředí obecně jsou tématem, jež je v autorově tvorbě kontinuálně přítomné. Looking Through, 2019, olej, vosk a tuš na plátně, 70 x 90 cm

foto k článkuJan Kaláb je pozoruhodný český výtvarník vycházející z tvůrčích kořenů graffiti a street artu, který patřil k zakládající generaci writerů. Postupně převedl tuto vizuální kulturu z prostředí ulice do prestižních galerijních prostor napříč světem. Uliční fasády a experimentální tvorbu vystřídala malířská plátna rozmanitých tvarů vlastní výroby. Umělcovu tvorbu provází neustálé zkoumání nových technik a struktur. Prostřednictvím geometrizujícího tvarosloví, precizní akrylové malby či vrstvených ploch se pouští do analýzy prostoru v rámci klasického obrazu. Bezmezné nasazení, radost z hravého objevování a překonávání vlastních možností ve výsledku vede Jana Kalába k novátorství a odstraňování žánrových hranic. Blue Cloud 1234 PM, 2018, akryl na plátně, 96 x 102 cm

foto k článkuJeden z nejvýraznějších českých umělců sochař Krištof Kintera vystudoval Akademii výtvarných umění, postgraduálně pak ještě Rijksakademie van Beeldende Kunsten v Amsterdamu. Spektrum Kinterovy tvorby je poměrně široké. Zahrnuje drobnější sochařské objekty i monumentální sochařské kompozice pro galerie či veřejný prostor. Výchozím stavebním materiálem tohoto umělce často bývají rozličné spotřební produkty a elektrotechnické součástky, např. plastové míče, nápojové plechovky, lustry, pračky, jízdní kola, použité bateriové monočlánky nebo desky plošných spojů. Všechna Kinterova díla jsou technicky náročné objekty, které se pohybují, mluví, kouří se z nich nebo jiskří. Autor se pečlivě věnuje nejen jejich vzhledu, funkci, sdělení, ale i jejich mechanice. Hlava v oblacích, 2013, kombinovaná technika, 105 x 75 cm

foto k článkuMimořádná postava současné umělecké scény, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, Šárka Koudelová je talentovanou a nepřehlédnutelnou umělkyní, jejíž práce zaujmou hloubkou a šíří vnitřních obsahů a významových přesahů. Jednou ze zásadních inspiračních platforem se jí stala středověká a renesanční malba, kterou lze dle autorky vnímat jako archetypální zobrazení obecně platných vizuálních znaků. Ale to pouze za předpokladu, že narušíme předsudek vidění historického malířského odkazu coby nedostatečně erudovaného předstupně současnosti, který uvízl v galerijních institucích. Feeling Alive Again, 2020, akryl na plátně, 80 x 60 cm

foto k článkuVýrazný solitér současné české umělecké scény Pasta Oner je sběrateli velmi oceňovaným a vyhledávaným autorem. V posledních letech se intenzivně profiluje v mezích klasických nezávislých i veřejných galerijních provozů. Do jeho uměleckého projevu se promítá pop-artová a cartoon estetika, v posledních letech kombinovaná s ikonickými díly starých mistrů či jimi inspirovaná. V dílech parafrázuje známé motivy, přetváří je či je metodou vycházející z koláže staví do nových souvislostí a nachází tak charakteristický způsob, jak reflektovat či ironizovat současnou společnost. Dominantní se pro něj stala olejová a akrylová malba, stejně tak důležitou roli v jeho práci zaujímá objekt a plastika.  Pill, olej a akryl na plátně, 2020, 100 x 100 cm

foto k článkuJan Pištěk je významná postava střední generace současné české malby, která se začala výrazně prosazovat na přelomu 80. a 90. let. Jeho osobitý malířský styl, jenž prošel mnoha etapami, se vyvinul v harmonické prolnutí realistického a abstraktního výrazu, v jedinečnou symbiózu skutečnosti a fikce. Ve své práci dospěl k odklonu od klasických malířských technik a vypracoval si svůj vlastní osobitý styl propojující netradiční postupy a materiály. Litím barevných vrstev, vkládáním drobných předmětů do malby, otiskováním či přenášením promítaného obrazu takřka poslepu dospěl k unikátnímu, divácky atraktivnímu uměleckému sebevyjádření, jehož podmanivost pramení z všudypřítomné asociace atakující divákovu fantazii. Díra, 2014 - 2018, akryl a olej na plátně, 70 x 95 cm

foto k článkuMiroslav Polách, absolvent pražské Akademie výtvarných umění, patří do silné malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Jeho tvorba se vyvinula ze znakové a často expresivní polohy do precizní a cizelované podoby realisticky zobrazivé malby. Polách při své práci postupuje precizně a s mimořádnou rozvahou. Zobrazované situace jsou výsledkem přesných a promyšlených instalací, které slouží jako předlohy pro finální díla. Následuje rozvážná postprodukce a pak samotná malba, která je nebývale technicky a technologicky náročná. Poláchovo dílo není typickým a čím dál více populárním hyperrealismem, jedná se o realistický projev pečlivě budovaný a především obsahově rafinovaný s jasnou mírou nadsázky a situační ironie. Polách maluje často vážná až existenční témata, která dokáže přirozeným způsobem zpřístupnit. The Descent of the Cross, 2020, akryl na plátně, 120 x 80 cm

foto k článkuJakub Špaňhel je vnímán jako obrovský talent české malířské scény. Již od počátku svých studií na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Milana Knížáka a Jiřího Davida začal být mezi sběrateli vyhledávaným autorem. Jeho malířský styl námětově ovlivněný klasickou malbou je velmi charakteristický, založený na uvolněném rukopise a redukované formě, prostřednictvím čehož dává vyniknout podstatě vyobrazených věcí. Ve svých pracích zobrazuje tradiční témata, která pro něj mají silnou osobní hodnotu. Konfrontuje je s živelným gestickým projevem a redukovanou formou a dává tak vyniknout samotné podstatě a energii vyobrazených věcí. Baletky "Degas", 2017, akryl na plátně, 100 x 90 cm

foto k článkuVýtvarný projev Lubomíra Typlta se formoval při umělcových studiích. Nejprve u profesora Jiřího Šalamouna na VŠUP v Praze, poté u profesora Jiřího Načeradského na fakultě výtvarných umění v Brně a následně na Kunstakademii v Düsseldorfu. Vedle geometrických abstraktních kompozic zasazených do prázdných neurčitých světů se středobodem umělcova příštího zájmu stala figura – zejména dítě, vždy fascinované prožívaným. Pro Typltovu tvorbu je příznačná specifická, kontrastní a nebývale variovaná barevnost. S oblibou používá techniku kvaše, které mu propojí výrazové přechody mezi kresbou a malbou a jsou charakteristické spontánností, gestickou živostí a formálních vytříbeností. V současné době žije střídavě v Berlíně a v Praze. Fialové úterý, 2020, olej na plátně, 100 x 130 cm

České výtvarné umění na aukci v Londýně ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Aukční zpravodajství - obrázek

Mikulášskou aukci Antikvity Art Aukce zahájí dobročinná aukce fotoobrazů výsta …

ÚVODEM 108. BRNĚNSKÉ AUKCE se uskuteční DOBROČINNÁ AUKCE 12 FOTOGRAFIÍ. Do aukce je připraveno celkem 330 položek, z toho bude na začátku aukce draženo 12 fotoobrazů z vý … Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Obklopte se krásou. Aukční síň Arthouse Hejtmánek chystá aukci, nabídne díla při …

Královnu moří, vrcholné dílo série přístavů a bárek Jana Zrzavého, idylickou Zimu od Josefa Lady se zavátou vesničkou a sněhulákem, kubistický pokoj navržený Josefem Gočá … Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Benefiční aukce umění bude!

Chystaná 24. benefiční aukce umění Nadace EURONISA se uskuteční navzdory všem známým okolnostem. Její dražební průběh se ale přemístí do virtuálního světa, na internet. Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Podzimní eAukce Arthouse Hejtmánek

Podzimní období patří aukcím umění. Díky koronaviru doplnily mnohé renomované aukční síně sálové aukce o aukce on-line. Nejbližší eAukce Arthouse Hejtmánek proběhla 13. … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama