Komponovaný večer Jan Kaplický dnes?

Architektura - obrázek Ve středu 14. ledna 2015, v den šestého výročí úmrtí architekta Jana Kaplického, proběhne v pražském kině Bio Oko komponovaný večer s názvem „Jan Kaplický dnes?“.

Cílem večera je připomenout, že Jan Kaplický je jedním z našich nejvýraznějších architektů poslední doby a ukázat ho i z jiného úhlu, než jakého ho zná české veřejnost především, tedy ve spojitosti s Národní knihovnou. Chceme ho představit také jako vizionáře a filosofa, který se nebál realizovat své sny navzdory různým překážkám. To je odkaz, který je podle nás inspirativní i dnes, a má sílu motivovat lidi k občanské angažovanosti a zájmu o jejich okolí. Dalším cílem je pak rozvinutí diskuze o současné architektuře obecně. Proto ta otázka v názvu akce. Má nám i dnes odkaz Jana Kaplického co říct?

foto k článkuKomponovaný večer vznikl z nezávislé občanské iniciativy skupinky mladých lidí, kterým není lhostejné, co se děje v jejich okolí a kteří chtějí inspirovat ostatní k samostatným akcím a podnítit v nich zájem o sociální a kulturní dění v jejich okolí. Akci organizujeme již potřetí a během minulého večera, který se uskutečnil v sále Městské knihovny v Praze a jehož kapacita 350 míst byla zaplněna, na Jana Kaplického vzpomínal např. Daniel Herman, kandidát na ministra kultury, který také veřejně prohlásil, že se zasadí o realizaci Národní knihovny dle Kaplického návrhu. Architekt AI -DESIGN Jura Bečička prezentoval návrhy a promluvil o vývoji ohledně realizace Rejnoka. Evangelický farář Daniel Smetana se soustředil na záměr uskutečnění stavby kostela s názvem „Lisbon church“, též podle Kaplického návrhu. Francesco Augusto Razetto z nadačního fondu Eleutheria hovořil o nové soutěži Jana Kaplického „Kaplicky prize“, zaměřené na mladé architekty, studenty architektury a designu. Dokumentaristka Olga Špátová či architekt Václav Aulický zavzpomínali na osobní setkání s Janem Kaplickým. Eliška Kaplicky Fuchsová, společně s grafikem Alanem Zárubou, představili činnost nadačního fondu Kaplicky Centre, zejména digitalizaci archivu díla J. Kaplického. V průběhu večera došlo k předání Čestného uznání Mensy ČR Janu Kaplickému.

foto k článku

Komponovaný večer je rozdělen do tří tematických pásem. První část večera nazvaná "Architektura dnes?" od 16:00 do 17:30 je věnována architektuře a veřejnému prostoru. Vystoupí zde např. vizuální aktivista Federico Díaz, mladí architekti inspirovaní tvorbou J. Kaplického. Dále se představí občanské iniciativy zabývající se tématem veřejného prostoru. V tomto kontextu občanské angažovanosti krátce vystoupí i dokumentaristka Olga Sommerová. Na závěr promluví i Jan Čižinský /starosta Prahy 7/ na téma Palác Stromovka.

foto k článkuBěhem hlavní části večera nazvané "Jan Kaplický dnes?" od 18:00 do 19:30 na tohoto světoznámého architekta zavzpomínají např. Pavel Ksandr /ředitel Národního technického muzea/ či Aleš Knížek /ředitel Vojenského historického ústavu/, dále bude představena Pavlem Mlčochem současná činnost Nadačního fondu Jan Kaplicky Centre, vystaveny budou sochařské portréty Jana Kaplického z umělecké soutěže vyhlášené Sdružením sochařů Čech, Moravy a Slezska. Na závěr hlavní části pak proběhne performance kapely Kaplan Bros. s tematickou VJ projekcí.

V závěrečné třetí části večera od 20:00 bude promítnut dokument Plán, po kterém bude následovat diskuse s jeho režisérem Benjaminem Tučkem a Matějem Stropnickým, zastupitelem pro oblast územního rozvoje a územního plánu Prahy.

Akce vznikla z občanské iniciativy a vybrané vstupné jde na pokrytí nákladů akce.

Zdroj: Nezávislá občanská iniciativa Jan Kaplický dnes?

Publisher: iUmeni.cz

Komponovaný večer Jan Kaplický dnes? - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další architektura


Art Plus

Knižní akce

Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života
Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Hynek Martinec. Cesta na Island
Hynek Martinec. Cesta na Island

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Nebe z porcelánu

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder