Základní umělecká škola Karla Malicha

Architektura - obrázek Základní umělecká škola je kulturním ohniskem, ve kterém se nejen vzdělávají děti, ale také místem, kde se v kulturním prostředí setkává široká veřejnost.

Architektonický výraz budovy vědomě navazuje na okolní architekturu. Použití převýšených francouzských oken, které se vyskytují rovněž na budově kulturního domu, světlé barvy fasády a zelené barva doplňků je interpretováno soudobými výrazovými prostředky.

Pro co největší udržitelnost budovy z hlediska vestavěných energií a produkce skleníkových plynů, jsou navrženy materiály s nejnižším možným podílem primární energie na výrobu a transport. Rozhodující roli hraje kompaktnost tvaru a orientace ke světovým stranám.

Veřejně přístupné prostory školy jsou výstavními síněmi pojmenovanými po významných výtvarnících – rodácích. V nich mohou probíhat výstavy prací žáků školy, pedagogů i příležitostné výstavy jiných výtvarníků. Víceúčelový sál má předpoklady nejen pro pořádání tradičních společenských akcí města, ale také pro konání konferencí a přednášek vzdělávacích programů. Je důležité, aby budova vymezovala užitečný veřejný prostor - náměstí, navazovala na jsoucí zástavbu a byla realizovatelná z místních zdrojů a technologiemi, které jsou dostupné místním firmám. Budova školy se nachází v bezprostřední blízkosti středu města a je v prostoru s kvalitními architektonickými díly dvacátého století.

foto k článkufoto k článkufoto k článku

Autor: DOBRÝ DŮM, s.r.o. | Dalibor Borák, Helena Boráková
Spolupráce: Pavel Daněk, Danuše Lošťáková, Lucie Kašpárková
Web: www.zusholice.cz
Investor: město Holice
Náklady: 43 000 000 CZK
Projekt: 2013
Realizace: 2014

Pro návrh Základní umělecké školy v Holicích byla považována za základní tato východiska:

  • Význam budovy pro město z hlediska společenského - výraz kulturní politiky města
  • Urbanistický význam budovy v souvislosti s revitalizací veřejných prostorů města
  • Soudobost návrhu - zohlednění aspektů udržitelnosti při návrhu budovy
  • Udržitelnost provozu v budoucnosti a ekonomie provozu - budova je navržena v pasivním standardu

Zdroj: www.archiweb.cz

Publisher: iUmeni.cz

Základní umělecká škola Karla Malicha - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další architektura


Art Plus

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Sport in Art: CYKLISTIKA

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder