Boční pohled na zatmění slunce

Autor: Česky2015neuveden

Autorská kniha Boční pohled na zatmění Slunce je pokusem o artikulaci vlastní tvůrčí metodologie. Prosté slovní deklamace, úryvky opsané z knížek a konceptuální skici lze chápat jako heslovitý doplněk mojí práce posledních několika let. Pokud však náhodou čtenář nic z této práce nezná, měla by kniha fungovat jako autonomní poetický konvolut

230 
včetně dph
skladem
Název: Boční pohled na zatmění slunce  Jazyk: Česky  Rok:   ID: b00171  Hmotnost: 0.14 kg  Vazba: brožovaná  Počet stran: 110  Rozměr: 135 x 180  mm  Nakladatel: neuveden
  • Doprava od 95 Kč
  • Výdejní místa od 69 Kč
  • Osobní odběr ZDARMA
  • Doprava ZDARMA od 2500 Kč
informace ke knize

Detail knihy ~ Boční pohled na zatmění slunce, Šimon Kadlčák

Soubor textů a obrazů, ať autorských či nalezených, z nichž se Boční pohled
na zatmění Slunce (dále jen BPNZS) skládá, je z velké části výběrem z osobních
deníkových zápisků a poznámek k práci. Jejich tříbením a destilací jsem se snažil
dosáhnout bodu jakéhosi „nezbytného minima“ nutného k uchopení problematiky.
Úspornost je motivovaná snahou o věcnost výkladu. Zároveň však, poněkud
paradoxně, ponechává čtenáři větší interpretační svobodu. S jeho asociativním
přístupem k chápání BPNZS se počítá.
Na třech místech knihy se objevuje i souvislejší dlouhý text, jehož vyznění by
však krácením pozbylo úplnosti. Výběr obrazových ilustrací je rovnocenný textové
části. Kolážovitá struktura v řazení obrazů je principiálně totožná s asociativní
metodou užívanou při řazení textů. Citace z externích zdrojů, zařazené ve formě
poznámek pod čarou, rozvíjejí možnosti chápání jednotlivých autorských hesel a
pobízejí čtenáře ke čtení dalších knih. BPNZS je opatřena systémem trojího
odkazování napříč jednotlivými částmi knihy, díky čemuž je možné volit i jiné
způsoby čtení, než jen klasický lineární. Výsledná informační konstelace by měla
působit dojmem nedělitelného celku, který je však otevřen čtení různými směry a
dedukci čtenáře. Většina stránek nabízí velké množství volné plochy a je tedy vhodná
k psaní poznámek.
Grafické zpracování knihy je střídmé s ohledem k jejímu obsahu. BPNZS je
vysázená v počítačovém grafickém programu. Při sazbě, tisku a vázání knihy jsem se
radil a spolupracuji s profesionály. Dík školnímu finančnímu příspěvku je možné
adekvátní zpracování a vydání v drobném autorském nákladu, namísto pouhé makety.
Otázkou nejspíš je, zda je forma klasické vázané knihy (pevně spojené s naším
návykem číst zleva doprava a od začátku do konce) tím nejvhodnějším řešením,
pakliže pro práci není návaznost a pořadí jednotlivých komponentů rozhodující. V
tomto případě však v mých očích zvítězila praktičnost knihy (například v porovnání s
volně přeskupitelným souborem kartiček) a touha po jejím materiálním zpracování
jakožto objektu (napříkladv porovnání s webovou verzí, která jistě nabízí vyšší
variabilitu při provázanosti odkazů)

Boční pohled na zatmění slunce