Portmoneum – Museum Josefa Váchala, Litomyšl (galerie a muzea)

Terézy Novákové 75, Litomyšl 57001, Česká republika Nezisková
www.portmoneum.cz info@portmoneum.cz +777840425

V přízemí se nachází stálá expozice představující tři muže spojené s historií domu – Josefa Portmana, Josefa Váchala a Ladislava Horáčka. Největší pozornost samozřejmě zaslouží malované místnosti od Josefa Váchala a jím vyřezávaný a malovaný nábytek. Jedná se o jediný dochovaný interiér, který Josef Váchal takto vyzdobil a proto se Portmoneum může chlubit, že se jedná o unikátní památku celoevropského významu. Expozice nezapomíná ani na historii domu a restaurování maleb. Technologie obnovy maleb, vyvinutá restaurátory speciálně pro olejové malby, je dodnes pozoruhodnou záležitostí. Multimediální expozice se nachází v podkroví. Pustit si zde můžete videomapping o životě a díle Josefa Váchala – Kumštýře boha i ďábla. V případě, že je dostatek času, pak také dokumentární film o historii Portmonea – Příběh neobyčejného domu. Ve výstavním sále je každoročně jiná výstava, zpravidla související s Josefem Váchalem. Muzeum si můžete prohlédnout sami, s audioprůvodcem a pro objednané skupiny nabízíme komentované prohlídky. V interiéru muzea je vzhledem k autorským právům Josefa Váchala zakázáno fotografovat a natáčet.

Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko

Knihkupectví - naše tipy