Petr Válek - Do nebíčka (grafika, malby a plastiky)

30.04.2016 - 30.09.2016Výtvarné umění

Výstava malíře, kreslíře, ilustrátora, básníka, tvůrce objektů a prapodivných hudebních nástrojů, lovce zvuků a experimentátora.

Narodil se v roce 1976. Vyučil se kameníkem, ale řadu let pracoval jako ošetřovatel v domově důchodců. Výtvarné tvorbě se soustavně věnuje od roku 1997, profesionálně od roku 2004. Je štědře obdařený obrazností prostoupenou laskavým humorem, který zdárně uplatňuje i v dílech, ve kterých je téma drsné nebo baladicky smutné. Jemný humor proniká jeho veškerým světem - každodenním i tvůrčím. Snad proto je jeho dílo tak chápané a žádané. Ve své tvorbě střídá techniky i různé styly, ke kterým se postupně vrací. Má abnormální potřebu tvorby jak výtvarné, tak i hudební. Co jiný pracně hledá, jemu se spontánně rodí v bezpočtu proměn - jedna lepší než druhá. Je to fenomén, přírodní úkaz, zřídlo nápadů a forem.Petr Válek - Do nebíčka (grafika, malby a pla… - www.iUmeni.cz (30.04.2016)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Anton Cepka | Kinetický šperk

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder