Cestopisák Josefa Váchala

23.03.2019 - 07.07.2019Výtvarné umění

Výstava představuje Váchalovo zpracování výletu na Vysočinu, který podnikl společně s Josefem Portmanem a Annou Mackovou. 

Cesta z Litomyšle přes Žďárské vrchy a zpět se uskutečnila v srpnu roku 1921, tedy v době intenzivního přátelství všech tří protagonistů. Váchalovy obrázky a vtipné komentáře popisují nejen jednotlivé etapy putování, ale vyzařují družnou a neopakovatelnou atmosféru výpravy. Skicák s názvem Cestopisák, aneb Vandrovní knížka dvou poutníků a jedné poutnice nakreslil Váchal bezprostředně po výletě během dvou dnů, když ještě pobýval v Litomyšli u Portmanů. Nyní se tak vrací přímo na místo svého vzniku. Váchalovy kolorované ilustrace, zpracované komiksovou formou, uvidí návštěvníci díky reprodukcím všechny. Nepřijdou však ani o zhlédnutí originálu Cestopisáku, vystaveného spolu s dalším dobovými dokumentačními materiály. V katalogu výstavy je uveřejněn celý reprint tohoto díla a dále odborné komentáře doplněné o obrazové a fotografické přílohy. Katalog i výstava jsou v české a anglické jazykové mutaci. Výstavou si připomínáme padesátileté výročí od úmrtí Anny Mackové a Josefa Váchala.Cestopisák Josefa Váchala - www.iUmeni.cz (23.03.2019)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Hledání aktuálního tématu