Galerie města Pardubic / GAMPA, Pardubice (galerie a muzea)

Automatické mlýny, Pardubice 53003, Česká republika Státní
www.gmpardubice.cz info@gmpardubice.cz +420777820267

GAMPA nebo-li Galerie města Pardubic funguje od roku 2012. Naším cílem je soudobou uměleckou tvorbu přibližovat široké veřejnosti a vytvářet platformu pro diskuzi nad aktuálními uměleckými i společenskými tématy. Nabízíme inspirativní, zážitkový i relaxační prostor otevřený všem bez rozdílu. Jsme neziskovou a nesbírkotvornou institucí. Jinými slovy nevytváříme umělecké sbírky muzejního typu, umělecká díla nevlastníme, ani nejsme galerií prodejní.

Galerie města Pardubic / GAMPA

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Katalogy a publikace Galerie města Pardubic / GAMPA, Pardubice

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko